Reprezentace
23. 8. 2017
Muži - Mistrovství Evropy | Polsko
Beach
2. 9. 2017
Muži + ženy - UNIQA Mistrovství ČR | Praha
Reprezentace
20. 9. 2017
Ženy - Mistrovství Evropy | Gruzie, Ázerbajdžán
2.12.2014

Co je Beach Rio?

Zde je definován koncept projektu Beach Rio 2016, jak byl popsán na podzim roku 2013 Simonem Nauschem. Simon v tu dobu přebíral správu projektu. Cílem nejen Simonovým, ale především cílem ČVS bylo, aby Simon Nausch dal obrysy systému fungování českého beachvolejbalu na základě fungování beachvolejbalových projektů v podobně situovaných evropských zemí, přičemž respektování českých poměrů je samozřejmostí.

RIO 2016 KONCEPT 2014

Obsah:

1.) Úvod projektu Rio 2016

2.) Obecný náhled a vize projektu Rio 2016

3.) Plážový volejbal dospělých, reprezentace dospělých

4.) Česká národní tour a změny v regulativech

5.) Plážový volejbal mládeže, podpora a rozvoj mládeže

6.) Mezinárodní turnaje

7.) Shrnutí

 

1) Úvod projektu Rio 2016

Plážový volejbal je velmi mladým sportem a je součástí olympijských her teprve od roku 1996. Také z tohoto důvodů je fascinace a kouzlo kvalifikovat se na olympiádu tím nejvyšším a nejatraktivnějším cílem v tomto sportu.

Hlavním účelem projektu Beach Rio 2016 je identifikovat faktory potřebné k vytvoření efektivní struktury, která by umožnila podpořit týmy České republiky v úsilí dosáhnout nejvyššího cíle v tomto sportu, tedy být součástí olympijského kvalifikačního procesu. Název projektu je třeba chápat jako symbolickou vizi.

Projekt je rozdělen do několika tématických bloků. Jednou z hlavních priorit je podporovat profesionální týmy a optimalizovat podporu top týmu Kolocová- Sluková, jakožto vlajkové lodi Ria 2016. Historie a potenciál tohoto týmu je skutečnou inspirací celé vize projektu.

Další neméně důležitou prioritou je zabezpečit podporu a kvalitní vzdělávací strukturu mládeže, podchytit mladé talenty a zabezpečit jejich další rozvoj a směřovat ho k účasti v kvalifikačním procesu na olympijské hry v Tokiu 2020 .

Struktura českého plážového volejbalu doposud nebyla příliš efektivně řešena a dílčí úspěchy v plážovém volejbale byly vyprodukovány spíše úsilím jednotlivých týmů či hráčů, než-li dlouhodobě danou jasnou vizí a kvalitní strukturou.

Angažovat do pozice sportovního ředitele projektu Rio 2016 Simona Nausche lze považovat za krok správným směr. Tým Kolocová - Sluková dosáhl pod jeho systematickým a profesionálním vedením 38 Top 10 výsledků v 48 turnajích, včetně semifinále na FIVB Grand Slam v roce 2013 a vynikajícího pátého místa na olympijských hrách v Londýně 2012 . Oběma hráčkám je pouhých 25 let a je poměrně vzácné, že tým v takto nízkém věku vykazuje dlouhodobou konzistenci na mezinárodní světové úrovni.

Jedním z klíčových faktorů by tedy měla být snaha o následování, kopírovaní a implementovaní faktorů úspěchu tohoto týmu do projektu Rio 2016.

Vytvořením tohoto projektu a vložením zodpovědnosti do rukou lidí s profesionálním přístupem a zájmem, je pro český plážový volejbal velikým příslibem do budoucna.

 

2) Obecný náhled a vize projektu Rio 2016

Projekt je rozdělen do několika okruhů;

  1. Reprezentační týmy dospělých
  2. Národní tour a změny pravidel a předpisů
  3. Reprezentační týmy mládeže a struktura rozvoje mládeže
  4. Mezinárodní turnaje v České republice

Je nezbytné si uvědomit, že jednotlivé části projektu jsou svým obsahem více či méně propojeny, navzájem se ovlivňují a všechny jsou financovány z rozpočtu projektu Rio 2016 .

Je potřeba věnovat dostatečnou pozornost jednotlivým procesům strukturalizace. Investice do mládežnického plážového volejbalu bude neúčinná, pokud nebude systematicky navazovat na kvalitní a smysluplnou strukturu v kategorii dospělých.

V roce 2013 bylo značně investováno do mládeže, ale hráči ve věku 19-23 byly kompletně opomenuti. Výrazné nedostatky byly také v podpoře již existujících týmů v dospělé kategorii a až implantace systému “výkonnostní podpory,” který byl na návrh pana Nausche spuštěn v polovině tohoto roku, zmírnila negativní dopady.

Týmy Bonnerová - Hermannová nebo Hadrava - Kufa by bez existence tohoto system velmi pravděpodobně nebyly schopny absolvovat celou sezónu 2013.

Je třeba si uvědomit, že pokud v České republice dojde, např. z důvodu nedostatečné podpory ze strany ČVF, k výraznému snížení počtu profesionálních týmů, bude to mít negativní dopad na motivaci mladých potenciální hráčů .

Naopak, zkvalitněním národního okruhu a zlepšováním úrovně profesionálních týmů se automaticky zvýší zájem o tento sport a s tím i zájem mladých hráčů.

V posledních pár měsících bylo nutné identifikovat a analyzovat stav různých témat, které budou definovat projekt Rio 2016 v roce 2014. Bylo potřeba ustanovit jednotlivé priority a přesně formulovat časový a nákladový rámec jejich realizace.

Hlavními tématy, na kterých se v roce 2014 bude pracovat, jsou:

  • plážový volejbal dospělých, reprezentace dospělých,
  • česká národní tour a předpisy,
  • plážový volejbal mládeže, reprezentace mládeže,
  • mezinárodní turnaje.

 

3) Plážový volejbal dospělých, reprezentace dospělých

V rámci výkonnostního systému podpory, který byl vypracován panem Nausch a spuštěn již v roce 2013, dojde k několika úpravám a změnám. Je především nezbytné diferencovat výši výkonnostní podpory v souladu s různými úrovněmi mezinárodních turnajů.

Cílem je také jasně definovat status národních týmů. Velký důraz se bude klást na zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými stranami (ČVS , Rio 2016 , ABV a top týmy).

Hráči již obdrželi dokument, který by měl objasnit jednotlivé požadavky které musí být splněny, aby mohli být vedoucím projektu Rio 2016 a ČVS považováni za profesionální tým plážového volejbalu a zároveň se taky mohli podílet na výkonnostním systému podpory.

Cílem je vytvořit 2-3 profesionální týmy v každé kategorii a s těmito týmy navýšit spolupráci a to nejen na finanční úrovni.

Podpora federace musí být však všemi stranami viděna jen jako jedna z částí, které definují profesionální tým. Federace se bude snažit efektivně vynaložit omezené finanční prostředky a v rámci svých možností podporu optimalizovat.

Tým Kolocová – Sluková bude sloužit jako vlajkové loď a jako model pro všechny týmy v celém projektu Rio 2016.

Pro soutěžní formát kontinentálních pohárů bude nezbytné vytvořit silnou základnu reprezentačních týmů v obou kategoriích.

V současné době český plážový volejbal disponuje dvěmi ženskými týmy, Bonnerová - Hermannová a Sluková – Kolocová, které se specializují jen na plážový volejbal a mají profesionální zázemí.

Dokud má Česká republika špičkový tým jako je tým Kolocová-Sluková, je třeba podporovat také druhý top tým, který musí pro tento herní formát dosahovat určitých mezinárodních standard. Poté lze při spolupráci těchto dvou týmů očekávat úspěch také v kontinentálním poháru. Stejně tak by tomu mělo být i v mužské kategorii.

Zde máme momentálně velmi perspektivní tým Hadrava – Kufa. Jan Hadrava se ale chce věnovat také šestkovému volejbalu, vývoj tohoto týmu a jejich priorit je tedy třeba pečlivě sledoval.

Dalším týmem, který by měl být v hledáčku ČVF, je nově složené duo Dumek - Kubala. Kubala je velmi kvalitním hráčem s mnohaletými zkušenostmi na domácí i mezinárodní scéně a Dumek splňuje všechny aspekty profesionálního hráče pro plážový volejbal. Výška Dumka a stáří Kubali by mohly být považovány za kritické faktory, ale fyzická omezení jsou pouze jedním z mnoha faktorů, které dotváří kompletního profesionálního sportovce.

V roce 2014 se také ukáže, zda i jiné české týmy, např. Rotrekl – Tichý, najdou motivaci a budou schopni a ochotni vybudovat pro svůj tým profesionální zázemí.

 

4) Národní tour a regulace vývoje

Projekt Rio 2016 se v roce 2014 zaměří také na tento aspekt, tedy na rozvoj národní tour, kdy pro zvýšení popularity plážového volejbalu je existence úspěšného a mediálně atraktivního národního okruhu naprosto nezbytná.

Super Cupy v sezóně 2013 byly velmi dobrým začátkem a v roce 2014 lze očekávat navýšení jejich počtu. Popularita týmu Kolocová - Sluková by neměla být opomenuta, neboť výrazně pomáhá přitáhnout pozornost sponzorů, médií a veřejnosti.

Simon Nausch, z pozice ředitele projektu Rio 2016, bude klást velký důraz na zlepšení komunikace, zefektivnění spolupráce a zainteresování správných lidí, kteří se budou snažit přinést cenné podněty k rozvoji tohoto sportu. Vybraná skupina lidí z vnitřního kruhu projektu Rio 2016, ČVF či ABV se pokusí identifikovat možnosti zlepšení českých turnajů.

V plánu jsou jak setkání s rozhodčími a organizátory, tak i jednotlivými hráči. Je třeba projednat systém a náklady na rozhodčí, povinnosti promotérů vůči hráčům, povinnosti hráčů a ostatní technické aspekt , které by mohly vést ke zlepšení českých turnajů .

V rámci projektu Rio 2016 budou také navrženy změny v některých předpisech.

Například problematika účasti mezinárodních týmů a jejich nasazení do českých soutěží nebyla v minulých letech dostatečně podchycena. Mezinárodní účast týmů je velice důležitá pro zatraktivnění tour a tyto předpisy musí být těmto potřebám logicky přizpůsobeny.

Změnami musí projít i předpisy týkající se utváření českého žebříčku. Je třeba upravit převod bodů z mezinárodních soutěží, jelikož stávající systém nerespektuje existenci různých kategorií a úrovní turnajů.

 

5) Plážový volejbal mládeže, podpora a rozvoj mládeže

Toto téma je jedním z nejsložitějších a nejsofistikovanějších témat projektu Rio 2016. Rok 2013 nepřinesl výrazný pokrok v identifikaci potenciálu mladých hráčů, stejně tak nedošlo k zásadnímu progresu ve vytvoření efektivní infrastruktury v oblasti mládeže.

a) Trenéři mládeže

Trénování mládeže nebylo doposud velmi systematicky řešeno a nebyla mu věnována dostatečná pozornost .

Trenéři například odjížděli se jmenovanými týmy na mezinárodní mládežnické šampionáty s nedostatečnými informacemi o týmech z ostatních zemích, navíc také po velice krátké době spolupráce.

Tento dlouhodobě zažitý systém vede jen velice zřídka k pozitivním výsledkům či dokonce medailovým úspěchům. Pokud ano, bylo jich dosaženo spíše na základě individuálního talentu a snahy jednotlivých hráčů a jejich trenérů, nežli systematickým vedením v rámci dlouhodobé vize.

Je tedy třeba vytvořit systém, kdy nedochází ke zbytečnému plýtvání omezeného rozpočtu a náklady na vyslání týmů, trenérů a zástupců federace jsou ve vyváženém poměru k šanci na úspěchu týmů.

V roce 2014 se projekt Rio 2016 zaměří na obecnou strukturalizaci mládežnického plážového volejbalu v rámci stanoveného rozpočtu, s cílem nalézt vhodné trenéry a efektivně s těmito trenéry v oblasti mládeže pracovat.

Návrh koncepce je:

Během hlavní beachvolejbalové sezóny bude zajištěni hlavní trenéři pro mužskou i ženskou kategorii s velmi dobrými platy, část rozpočtu bude navíc vyhrazena na asistenty trenérů. Touto koncepcí se budeme podrobněji zabývat v nadcházející zimních měsících.

b) Vzdělávání trenérů

Vzdělávání trenérů se v rámci projektu Rio 2016 bude věnovat veliká pozornost a první kroky již byly podniknuty.

Expertní skupina kolem prof. Vlacha, Dr. Haníka, pana Palinka a pana Nausche se bude snažit zapracovat na možnosti vytvoření beachvolejbalového kurzu pro české trenéry.

Pan Prof. Vlach a pan Dr. Haník by měli být velikým přínose v oblasti metodiky a pan Nausch spolu s panem Palinkem mohou v přípravě kurzu zúročit své mnohaleté hráčské a trenérské zkušenosti z české i mezinárodní beachvolejbalové scény.

c) Problematika přechodu z šestkového na plážový volejbal

Projekt Rio 2016 se bude snažit zvýšit komunikaci a porozumění obou stran. Je třeba si uvědomit, že oba sporty mají stejné právo usilovat o volejbalové talent a to i přesto, že plážový volejbal momemtálně nedisponuje stejným vzdělávací systém a infrastrukturou pro mladé hráče jako volejbal šestkový.

Toto je samozřejmě nezbytné komunikovat s jednotlivými hráči a jejich rodiči. Pokud ale hráč jasně projeví zájem o kariéru plážového volejbalisty, jeho rozhodnutí by mělo být přijato a plně respektováno.

S tímto tématem také úzce souvisí poplatkem za přestup z šestkového klubu, kde byl hráč odchován. Této problematice se budeme věnovat v nejbližších třech měsících. 

 

6 ) Mezinárodní turnaj

Přítomnost mezinárodního turnaje v kombinaci se silnou národní tour v podobě Super Cupu lze bezesporu považovat za obrovský úspěch českého plážového volejbalu.

Tyto velké sportovní akce spolu s popularitou top týmu Kolocová- Sluková povedou k výraznému rozšíření možností propagace tohoto sportu.

Rio 2016, ČVS a ABV bude ve spolupráci s promotérem mezinárodního turnaje usilovat o úspěch této sportovní události a tím i o její opakované konání.

Jako vizi lze uvést turnaj v rakouském Klagenfurt. Tento turnaj se během tří let stal jedním z nejpopulárnějších turnajů na World tour a jednou z největších letních sportovních událostí v Rakousku. Díky popularitě toho turnaje se plážový volejbal dostal do podvědomí mnoha lidí a zájem o plážový volejbal v Rakousku zásadně vzrostl.

 

7) Shrnutí

Vznik projektu Rio 2016 a jmenování profesionálního vedení lze považovat za první krok směrem k vytvoření stabilní platformy plážového volejbalu v České republice.

Je třeba si uvědomit, že kvalitní struktury a maximální výkonnosti může být ze strany projektu Rio 2016 dosaženo jedině v případě, že plážový volejbal nebude brán jen za okrajovou součást volejbalu, ale bude chápán jako partnerská složka. Důležitým rozhodnutím v beachvolejbalu musí být přikládána rovnocenná pozornost, jako rozhodnutím ve volejbalu šestkovém.

Projekt Rio 2016 má za cíl vytvořit jasnou strukturu a vizi v plážovém volejbale v České republice spolu se snahou o využití přiděleného rozpočetu co nejefektivnějším způsobem. I tak je ale nezbytné zmínit, že ve srovnání s podobnými projekty v jiných zemích, je tento rozpočet projektu poměrně omezený.

 

Simon Nausch

Krátké zprávyArchiv
Seznam týmů na turnaj MEVZA Portorož

Byl zveřejněn seznam týmů na turnaj MEVZA Portorož. Naleznete ho v příloze: ZDE. Autor: Mgr. Michal Mezera

 
Češky v aktuálním žebříčku CEV 2017 v evropské TOP 10

Česká volejbalová reprezentace žen v nově zveřejněném žebříčku CEV (7. 8. 2017) se umístila v TOP 10! Kompletní žebříček naleznete ZDE. Autor:...

 
Přípravná utkání české reprezentace mužů

5.8., 6.8. Turecko - Česká republika 1:3, 2:2. Podrobnosti přineseme v následujícím článku.

 
Nová fotogalerie - ME U16 - Česká republika - Turecko

V sekci FOTOGALERIE - ZDE naleznete nové fotografie, tentokrát ze čtvrtého duelu naší reprezentace do 16 let na ME proti výběru Turecka. Autor:...

 
Nová fotogalerie - WGP: Česká republika - Kanada 3:1

V sekci fotogalerie naleznete nové fotografie z posledního utkání WGP žen, konkrétně z duelu Česká republika - Kanada.

 
ME U16 - dívky - 3.zápas

Česká republika U16 - Rusko U16 0:3 (16:25, 15:25, 22:25).

Volejbal na facebooku
Generální partner
© ČVS 2015