2.12.2014

Co je Beach Rio?

Zde je definován koncept projektu Beach Rio 2016, jak byl popsán na podzim roku 2013 Simonem Nauschem. Simon v tu dobu přebíral správu projektu. Cílem nejen Simonovým, ale především cílem ČVS bylo, aby Simon Nausch dal obrysy systému fungování českého beachvolejbalu na základě fungování beachvolejbalových projektů v podobně situovaných evropských zemí, přičemž respektování českých poměrů je samozřejmostí.

RIO 2016 KONCEPT 2014

Obsah:

1.) Úvod projektu Rio 2016

2.) Obecný náhled a vize projektu Rio 2016

3.) Plážový volejbal dospělých, reprezentace dospělých

4.) Česká národní tour a změny v regulativech

5.) Plážový volejbal mládeže, podpora a rozvoj mládeže

6.) Mezinárodní turnaje

7.) Shrnutí

 

1) Úvod projektu Rio 2016

Plážový volejbal je velmi mladým sportem a je součástí olympijských her teprve od roku 1996. Také z tohoto důvodů je fascinace a kouzlo kvalifikovat se na olympiádu tím nejvyšším a nejatraktivnějším cílem v tomto sportu.

Hlavním účelem projektu Beach Rio 2016 je identifikovat faktory potřebné k vytvoření efektivní struktury, která by umožnila podpořit týmy České republiky v úsilí dosáhnout nejvyššího cíle v tomto sportu, tedy být součástí olympijského kvalifikačního procesu. Název projektu je třeba chápat jako symbolickou vizi.

Projekt je rozdělen do několika tématických bloků. Jednou z hlavních priorit je podporovat profesionální týmy a optimalizovat podporu top týmu Kolocová- Sluková, jakožto vlajkové lodi Ria 2016. Historie a potenciál tohoto týmu je skutečnou inspirací celé vize projektu.

Další neméně důležitou prioritou je zabezpečit podporu a kvalitní vzdělávací strukturu mládeže, podchytit mladé talenty a zabezpečit jejich další rozvoj a směřovat ho k účasti v kvalifikačním procesu na olympijské hry v Tokiu 2020 .

Struktura českého plážového volejbalu doposud nebyla příliš efektivně řešena a dílčí úspěchy v plážovém volejbale byly vyprodukovány spíše úsilím jednotlivých týmů či hráčů, než-li dlouhodobě danou jasnou vizí a kvalitní strukturou.

Angažovat do pozice sportovního ředitele projektu Rio 2016 Simona Nausche lze považovat za krok správným směr. Tým Kolocová - Sluková dosáhl pod jeho systematickým a profesionálním vedením 38 Top 10 výsledků v 48 turnajích, včetně semifinále na FIVB Grand Slam v roce 2013 a vynikajícího pátého místa na olympijských hrách v Londýně 2012 . Oběma hráčkám je pouhých 25 let a je poměrně vzácné, že tým v takto nízkém věku vykazuje dlouhodobou konzistenci na mezinárodní světové úrovni.

Jedním z klíčových faktorů by tedy měla být snaha o následování, kopírovaní a implementovaní faktorů úspěchu tohoto týmu do projektu Rio 2016.

Vytvořením tohoto projektu a vložením zodpovědnosti do rukou lidí s profesionálním přístupem a zájmem, je pro český plážový volejbal velikým příslibem do budoucna.

 

2) Obecný náhled a vize projektu Rio 2016

Projekt je rozdělen do několika okruhů;

  1. Reprezentační týmy dospělých
  2. Národní tour a změny pravidel a předpisů
  3. Reprezentační týmy mládeže a struktura rozvoje mládeže
  4. Mezinárodní turnaje v České republice

Je nezbytné si uvědomit, že jednotlivé části projektu jsou svým obsahem více či méně propojeny, navzájem se ovlivňují a všechny jsou financovány z rozpočtu projektu Rio 2016 .

Je potřeba věnovat dostatečnou pozornost jednotlivým procesům strukturalizace. Investice do mládežnického plážového volejbalu bude neúčinná, pokud nebude systematicky navazovat na kvalitní a smysluplnou strukturu v kategorii dospělých.

V roce 2013 bylo značně investováno do mládeže, ale hráči ve věku 19-23 byly kompletně opomenuti. Výrazné nedostatky byly také v podpoře již existujících týmů v dospělé kategorii a až implantace systému “výkonnostní podpory,” který byl na návrh pana Nausche spuštěn v polovině tohoto roku, zmírnila negativní dopady.

Týmy Bonnerová - Hermannová nebo Hadrava - Kufa by bez existence tohoto system velmi pravděpodobně nebyly schopny absolvovat celou sezónu 2013.

Je třeba si uvědomit, že pokud v České republice dojde, např. z důvodu nedostatečné podpory ze strany ČVF, k výraznému snížení počtu profesionálních týmů, bude to mít negativní dopad na motivaci mladých potenciální hráčů .

Naopak, zkvalitněním národního okruhu a zlepšováním úrovně profesionálních týmů se automaticky zvýší zájem o tento sport a s tím i zájem mladých hráčů.

V posledních pár měsících bylo nutné identifikovat a analyzovat stav různých témat, které budou definovat projekt Rio 2016 v roce 2014. Bylo potřeba ustanovit jednotlivé priority a přesně formulovat časový a nákladový rámec jejich realizace.

Hlavními tématy, na kterých se v roce 2014 bude pracovat, jsou:

  • plážový volejbal dospělých, reprezentace dospělých,
  • česká národní tour a předpisy,
  • plážový volejbal mládeže, reprezentace mládeže,
  • mezinárodní turnaje.

 

3) Plážový volejbal dospělých, reprezentace dospělých

V rámci výkonnostního systému podpory, který byl vypracován panem Nausch a spuštěn již v roce 2013, dojde k několika úpravám a změnám. Je především nezbytné diferencovat výši výkonnostní podpory v souladu s různými úrovněmi mezinárodních turnajů.

Cílem je také jasně definovat status národních týmů. Velký důraz se bude klást na zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými stranami (ČVS , Rio 2016 , ABV a top týmy).

Hráči již obdrželi dokument, který by měl objasnit jednotlivé požadavky které musí být splněny, aby mohli být vedoucím projektu Rio 2016 a ČVS považováni za profesionální tým plážového volejbalu a zároveň se taky mohli podílet na výkonnostním systému podpory.

Cílem je vytvořit 2-3 profesionální týmy v každé kategorii a s těmito týmy navýšit spolupráci a to nejen na finanční úrovni.

Podpora federace musí být však všemi stranami viděna jen jako jedna z částí, které definují profesionální tým. Federace se bude snažit efektivně vynaložit omezené finanční prostředky a v rámci svých možností podporu optimalizovat.

Tým Kolocová – Sluková bude sloužit jako vlajkové loď a jako model pro všechny týmy v celém projektu Rio 2016.

Pro soutěžní formát kontinentálních pohárů bude nezbytné vytvořit silnou základnu reprezentačních týmů v obou kategoriích.

V současné době český plážový volejbal disponuje dvěmi ženskými týmy, Bonnerová - Hermannová a Sluková – Kolocová, které se specializují jen na plážový volejbal a mají profesionální zázemí.

Dokud má Česká republika špičkový tým jako je tým Kolocová-Sluková, je třeba podporovat také druhý top tým, který musí pro tento herní formát dosahovat určitých mezinárodních standard. Poté lze při spolupráci těchto dvou týmů očekávat úspěch také v kontinentálním poháru. Stejně tak by tomu mělo být i v mužské kategorii.

Zde máme momentálně velmi perspektivní tým Hadrava – Kufa. Jan Hadrava se ale chce věnovat také šestkovému volejbalu, vývoj tohoto týmu a jejich priorit je tedy třeba pečlivě sledoval.

Dalším týmem, který by měl být v hledáčku ČVF, je nově složené duo Dumek - Kubala. Kubala je velmi kvalitním hráčem s mnohaletými zkušenostmi na domácí i mezinárodní scéně a Dumek splňuje všechny aspekty profesionálního hráče pro plážový volejbal. Výška Dumka a stáří Kubali by mohly být považovány za kritické faktory, ale fyzická omezení jsou pouze jedním z mnoha faktorů, které dotváří kompletního profesionálního sportovce.

V roce 2014 se také ukáže, zda i jiné české týmy, např. Rotrekl – Tichý, najdou motivaci a budou schopni a ochotni vybudovat pro svůj tým profesionální zázemí.

 

4) Národní tour a regulace vývoje

Projekt Rio 2016 se v roce 2014 zaměří také na tento aspekt, tedy na rozvoj národní tour, kdy pro zvýšení popularity plážového volejbalu je existence úspěšného a mediálně atraktivního národního okruhu naprosto nezbytná.

Super Cupy v sezóně 2013 byly velmi dobrým začátkem a v roce 2014 lze očekávat navýšení jejich počtu. Popularita týmu Kolocová - Sluková by neměla být opomenuta, neboť výrazně pomáhá přitáhnout pozornost sponzorů, médií a veřejnosti.

Simon Nausch, z pozice ředitele projektu Rio 2016, bude klást velký důraz na zlepšení komunikace, zefektivnění spolupráce a zainteresování správných lidí, kteří se budou snažit přinést cenné podněty k rozvoji tohoto sportu. Vybraná skupina lidí z vnitřního kruhu projektu Rio 2016, ČVF či ABV se pokusí identifikovat možnosti zlepšení českých turnajů.

V plánu jsou jak setkání s rozhodčími a organizátory, tak i jednotlivými hráči. Je třeba projednat systém a náklady na rozhodčí, povinnosti promotérů vůči hráčům, povinnosti hráčů a ostatní technické aspekt , které by mohly vést ke zlepšení českých turnajů .

V rámci projektu Rio 2016 budou také navrženy změny v některých předpisech.

Například problematika účasti mezinárodních týmů a jejich nasazení do českých soutěží nebyla v minulých letech dostatečně podchycena. Mezinárodní účast týmů je velice důležitá pro zatraktivnění tour a tyto předpisy musí být těmto potřebám logicky přizpůsobeny.

Změnami musí projít i předpisy týkající se utváření českého žebříčku. Je třeba upravit převod bodů z mezinárodních soutěží, jelikož stávající systém nerespektuje existenci různých kategorií a úrovní turnajů.

 

5) Plážový volejbal mládeže, podpora a rozvoj mládeže

Toto téma je jedním z nejsložitějších a nejsofistikovanějších témat projektu Rio 2016. Rok 2013 nepřinesl výrazný pokrok v identifikaci potenciálu mladých hráčů, stejně tak nedošlo k zásadnímu progresu ve vytvoření efektivní infrastruktury v oblasti mládeže.

a) Trenéři mládeže

Trénování mládeže nebylo doposud velmi systematicky řešeno a nebyla mu věnována dostatečná pozornost .

Trenéři například odjížděli se jmenovanými týmy na mezinárodní mládežnické šampionáty s nedostatečnými informacemi o týmech z ostatních zemích, navíc také po velice krátké době spolupráce.

Tento dlouhodobě zažitý systém vede jen velice zřídka k pozitivním výsledkům či dokonce medailovým úspěchům. Pokud ano, bylo jich dosaženo spíše na základě individuálního talentu a snahy jednotlivých hráčů a jejich trenérů, nežli systematickým vedením v rámci dlouhodobé vize.

Je tedy třeba vytvořit systém, kdy nedochází ke zbytečnému plýtvání omezeného rozpočtu a náklady na vyslání týmů, trenérů a zástupců federace jsou ve vyváženém poměru k šanci na úspěchu týmů.

V roce 2014 se projekt Rio 2016 zaměří na obecnou strukturalizaci mládežnického plážového volejbalu v rámci stanoveného rozpočtu, s cílem nalézt vhodné trenéry a efektivně s těmito trenéry v oblasti mládeže pracovat.

Návrh koncepce je:

Během hlavní beachvolejbalové sezóny bude zajištěni hlavní trenéři pro mužskou i ženskou kategorii s velmi dobrými platy, část rozpočtu bude navíc vyhrazena na asistenty trenérů. Touto koncepcí se budeme podrobněji zabývat v nadcházející zimních měsících.

b) Vzdělávání trenérů

Vzdělávání trenérů se v rámci projektu Rio 2016 bude věnovat veliká pozornost a první kroky již byly podniknuty.

Expertní skupina kolem prof. Vlacha, Dr. Haníka, pana Palinka a pana Nausche se bude snažit zapracovat na možnosti vytvoření beachvolejbalového kurzu pro české trenéry.

Pan Prof. Vlach a pan Dr. Haník by měli být velikým přínose v oblasti metodiky a pan Nausch spolu s panem Palinkem mohou v přípravě kurzu zúročit své mnohaleté hráčské a trenérské zkušenosti z české i mezinárodní beachvolejbalové scény.

c) Problematika přechodu z šestkového na plážový volejbal

Projekt Rio 2016 se bude snažit zvýšit komunikaci a porozumění obou stran. Je třeba si uvědomit, že oba sporty mají stejné právo usilovat o volejbalové talent a to i přesto, že plážový volejbal momemtálně nedisponuje stejným vzdělávací systém a infrastrukturou pro mladé hráče jako volejbal šestkový.

Toto je samozřejmě nezbytné komunikovat s jednotlivými hráči a jejich rodiči. Pokud ale hráč jasně projeví zájem o kariéru plážového volejbalisty, jeho rozhodnutí by mělo být přijato a plně respektováno.

S tímto tématem také úzce souvisí poplatkem za přestup z šestkového klubu, kde byl hráč odchován. Této problematice se budeme věnovat v nejbližších třech měsících. 

 

6 ) Mezinárodní turnaj

Přítomnost mezinárodního turnaje v kombinaci se silnou národní tour v podobě Super Cupu lze bezesporu považovat za obrovský úspěch českého plážového volejbalu.

Tyto velké sportovní akce spolu s popularitou top týmu Kolocová- Sluková povedou k výraznému rozšíření možností propagace tohoto sportu.

Rio 2016, ČVS a ABV bude ve spolupráci s promotérem mezinárodního turnaje usilovat o úspěch této sportovní události a tím i o její opakované konání.

Jako vizi lze uvést turnaj v rakouském Klagenfurt. Tento turnaj se během tří let stal jedním z nejpopulárnějších turnajů na World tour a jednou z největších letních sportovních událostí v Rakousku. Díky popularitě toho turnaje se plážový volejbal dostal do podvědomí mnoha lidí a zájem o plážový volejbal v Rakousku zásadně vzrostl.

 

7) Shrnutí

Vznik projektu Rio 2016 a jmenování profesionálního vedení lze považovat za první krok směrem k vytvoření stabilní platformy plážového volejbalu v České republice.

Je třeba si uvědomit, že kvalitní struktury a maximální výkonnosti může být ze strany projektu Rio 2016 dosaženo jedině v případě, že plážový volejbal nebude brán jen za okrajovou součást volejbalu, ale bude chápán jako partnerská složka. Důležitým rozhodnutím v beachvolejbalu musí být přikládána rovnocenná pozornost, jako rozhodnutím ve volejbalu šestkovém.

Projekt Rio 2016 má za cíl vytvořit jasnou strukturu a vizi v plážovém volejbale v České republice spolu se snahou o využití přiděleného rozpočetu co nejefektivnějším způsobem. I tak je ale nezbytné zmínit, že ve srovnání s podobnými projekty v jiných zemích, je tento rozpočet projektu poměrně omezený.

 

Simon Nausch

Krátké zprávyArchiv
Omlouváme se za technické problémy webu

Omlouváme se za technické problémy webu ČVS, intenzivně pracujeme na jeho plnohodnotném zprovoznění. Děkujeme za pochopení.

 
Nová fotogalerie: EX-M - play off: Volejbal Brno - VK Dukla Liberec

Byla přidána nová fotogalerie, tentokrát z třetího čtvrtfinálového duelu play off mužské UNIQA extraligy mezi Brnem a Libercem - ZDE.

 
Nová fotogalerie: EX-M - play off: Volejbal Brno - VK Dukla Liberec

Byla přidána nová fotogalerie, tentokrát z třetího čtvrtfinálového duelu play off mužské UNIQA extraligy mezi Brnem a Libercem - ZDE.

 
Nová fotogalerie: EX-M - play off: České Budějovice - Příbram (2.ČF)

Nové fotografie z druhého čtvrtfinálového duelu mezi Českými Budějovicemi a Příbramí (0:3) naleznete v sekci FOTOGALERIE - ZDE.

 
Nová fotogalerie: EX-M - play off: Kladno - Odolena Voda (1.ČF)

Novou fotogalerii z úvodního čtvrtfinálového duelu play off mužské UNIQA extraligy mezi Kladnem a Odolenou Vodou naleznete v sekci FOTOGALERIE -...

 
Omezení provozu - registrační místo Praha

V pátek - 17. března 2017 bude registrační místo Praha z důvodu čerpání řádné dovolené mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

Volejbal na facebooku
Generální partner
© ČVS 2015