7.2.2020

Metodický dopis č. 13 - nahrávka

Tento metodický dopis se zabývá herní činností jednotlivce – nahrávkou. Nahrávku je možné popsat jako odbití míče navazující na přihrávku, kterým se snažíme připravit ideální podmínky pro následný útočný úder. Z hlediska přesnosti jsou na ní kladené relativně vysoké nároky. 

V beachvolejbale je velice důležité, aby oba hráči měli zvládnutou techniku nahrávky jak obouruč spodem, tak i obouruč vrchem. Při každé rozehře jeden hráč přihrává a druhý hráč se stává nahrávačem. Proto je velice důležité včas rozpoznat, jakou roli hráč v rozehře bude hrát a včas zareagovat přesunem do ideální pozice pro nahrávku. V beachvolejbale je většina nahrávek prováděná po přesunu. 

Pro kvalitní a obsahově ucelený nácvik a trénink nahrávky je třeba znát systematiku jejího dělení.

Nahrávku můžeme dělit podle: 

1) způsobu odbití

 • obouruč vrchem
 • obouruč spodem
 • jednoruč vrchem
 • jednoruč spodem
 • jakýmkoliv dalším způsobem povoleným pravidly

2) polohy těla

 • ze země
 • ve výskoku
 • v pádu

3) činnosti, která předchází

 • na místě
 • po pohybu
 • v průběhu pohybu

4) směru letu míče

 • před sebe
 • za sebe

5) délky

6) výšky

7) rychlosti

8) podle úhlu, který svírá křivka letu míče při nahrávce se sítí

 • rovnoběžně se sítí
 • směřující od sítě na hráče v hloubi pole
 • směřující ze zadní části hřiště k síti (tzv. nahrávka z pole)

Na obrázcích jsou vyznačeny nejčastější zóny pro nahrávku a směry, ve kterých je nahrávka
prováděna (obr. 1 a obr. 2). Na obr. 3 a obr. 4 jsou znázorněny přesuny hráče (nahrávače)
před provedení herní činnosti - nahrávka.

logo

logo 

Nahrávka odbitím obouruč spodem – bagrem

Při nahrávce odbitím obouruč spodem se mohou vyskytovat všechny způsoby provedení bagru, které byly popsány v Metodickém dopisu č. 11. Hráč by však měl vždy preferovat nahrávku bagrem v ose těla a s tím souvisí rychlý přesun k míči a natočení těla do směru letu nahrávky. Hráč vychází z kročného postoje, natahuje paže a spojuje ruce před tělem v úrovni prsou co nejkratší cestou. Paže jsou před tělem vytažené z ramen, napjaté v loktech, které jsou přitlačeny k sobě předloktím vzhůru. Ruce jsou spojeny tak, že je jedna libovolná ruka vložena hřbetem do dlaně ruky druhé tak, aby prsty obou byly kolmo na sebe. Dlaně jsou sevřeny palci těsně k sobě a vytváří širokou plochu k odbití. Míč hráč odbíjí v oblasti předloktí. Pohyb začíná napínáním kolen a podle rychlosti a rotace míče i mírným pohybem paží. Převládající pohyb však vykonávají dolní končetiny. Nahrávající hráč nastavuje paže v takovém úhlu, který vytvoří změnu letu míče do optimální zóny pro nahrávku. Pro optimální nahrávku hráč doprovází míč pohybem těla i po úderu. Jedná-li se o nahrávku vpřed, hráč provádí pohyb celého těla dopředu, pokud jde o nahrávka u vzad, dochází k vykročení směrem k míči a k prohnutí trupu vzad. Pohyb těla se zastavuje nebo pokračuje vpřed. Celý pohyb je rozfázován na obr. 5

logo

Nejčastěji se vyskytující chyby:

1) Chybný přesun k míči

 • Strnulost postoje

 • Předčasné vybíhání k míči

 • Nedocházení k míči

2) Chybné postavení dolních končetin

 • Hráč má příliš natažené dolní končetiny

 • Dolní končetiny příliš blízko u sebe – nestabilní postoj

 • Dolní končetiny příliš daleko od sebe

 • Zkřížené dolní končetiny

 • Váha těla na patách

3) Chybné postavení horních končetin 

 • Krčení loktů před i po odbití

 • Předčasné spojení rukou

 • Špatné spojení rukou (nezpevněné spojení, všechny prsty nejsou ve spojení, nesouměrné spojení, jedno předloktí výše než druhé)

 • Spojení pokrčených paží s následným propínáním

4) Chybná úderová plocha

 • Dopad míče na jedno předloktí

 • Úder míče proveden palci

 • Úder proveden hranou jedné ruky

5) Další vyskytující se chyby

 • Špatná synchronizace celého pohyb (nohy, tělo a paže)

 • V momentě odbití hráč provádí výskok

 • Nevhodný pohyb v bedrech při nahrávce dopředu (předklon, záklon) – odhad na míč

 • Nepřiměřený pohyb paží „máchání“ nad výši ramen

 

Poznámka:

Při provádění cvičení je potřeba, aby trenér chyby v technice identifikoval a vhodným způsobem je odstraňoval. 

 

Zpracoval PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., Mgr. Ondřej Vlček, Mgr. Roman Reismüller

Editace: Petr Sixta

Krátké zprávyArchiv
CEV Champions League - muži

VK Jihostroj České Budějovice – Trentino Itas (ITA) 2:3 (25:21, 25:22, 15:25, 22:25, 11:15)  

 
Rozloučení s Jaroslavem Saskou

Smutná zpráva dorazila z Jablonce n. Nisou. V sobotu 15. února 2020 zemřel ve věku 85 let pan Jaroslav Saska, člen Sokola Janov, více jak 30 let...

 
CEV Champions League - muži

VK Jihostroj České Budějovice – Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul (TUR) 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)  

 
Evropské poháry - muži

Pohár CEV: VK Ostrava – Leo Shoes Modena (ITA) 1:3 (19:25, 20:25, 25:23, 9:25) první utkání 0:3 – postupuje Modena Challenge Cup: ACS Volei...

 
CEV Challenge Cup 2019/2020 - muži

SC Portugal Lisboa (POR) – Kladno volejbal cz 2:3 (25:20, 23:25, 25:15, 14:25, 12:15) první utkání 3:0 – postupuje SC Portugal Lisboa  

 
Final Four ČP 2019/20 - ženy

finále: VK UP Olomouc – PVK Olymp Praha 3:2 (25:27, 17:25, 25:15, 25:20, 15:7) o 3. místo: VK Dukla Liberec – VK Prostějov 3:0 (25:17, 25:8,...

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018