9.5.2018

Metodický dopis č. 5 - plánování tréninkového procesu

V pátém metodickém dopisu bychom navázali na předešlý, zabývající se plánováním tréninkového procesu. Tématem je evidence, která slouží k zaznamenávání nezbytných informací o tréninkovém procesu. Bez kvalitní evidence ztrácí plánování smysl. Je základem pro získávání zpětných vazeb a následné korekce v tréninku, patří proto mezi nejdůležitější činnosti trenéra. Nejde jen o kvantitativní zápis zatěžování, ale především o vyhodnocení a přenesení získaných poznatků do tréninku a utkání.

Úkolem evidence je shromáždit údaje o celoroční práci. Slouží k odhalování předností a nedostatků v přípravě týmu. Pomocí ní může trenér na základě rozboru zefektivnit své trénování.

Prvky evidence:

 • osobní karty hráčů (osobní údaje)
 • docházka na tréninky
 • konspekty tréninkových jednotek včetně trenérova hodnocení a postřehů
 • záznamy o utkáních (taktika, jednotlivé výkony, výsledky)
 • výsledky kontrolních testování.

Nejvhodnější pro zaznamenávání vybraných ukazatelů majících vliv na rozvoj trénovanosti a výkonnosti jsou tréninkové deníky (trenéra i hráčů).

Evidencí zajišťujeme podklady pro:

 • vyhodnocování a kontrolu tréninkového procesu
 • řízení tréninku
 • plánování tréninku

Evidence se provádí pomocí vybraných ukazatelů, jimiž se zachycuje obsah (použitá cvičení), objem (tréninkové dny, jednotky, hodiny, utkání) a intenzita zatížení (tréninkového i soutěžního).

Používaná tréninková cvičení vytváří obvykle dvě skupiny ukazatelů:

 • obecné tréninkové ukazatele
 • specifické tréninkové ukazatele

Obecné ukazatele: 

 • počet dnů zatížení
 • počet tréninkových jednotek 
 • počet hodin zatížení
 • počet hodin regenerace
 • počet utkání (přípravných, soutěžních)

Specifické ukazatele:

 • nácvik
 • herní trénink (herní cvičení, tréninková hra)
 • kondiční trénink (speciální, všeobecný)
 • regenerace 
 • psychologická příprava
Příklad viz. tabulka 1.

 

Výsledky kontroly (diagnostiky) trénovanosti a výsledky v soutěžích jsou základními podklady pro vyhodnocování tréninkového procesu. Kontrola trénovanosti poskytuje informace o změnách, k nimž v důsledku tréninku dochází. Při zjišťování stavu trénovanosti a následné správné stanovení tréninkových objemů a intenzity se využívá různých možností, např. testování schopností nebo dovedností, posuzování, metod fyziologie a biochemie (např. funkční zkoušky, změny vnitřního prostředí), metod psychologie (specifická i nespecifická psychologická vyšetření), antropometrie (tělesné rozměry), biomechaniky (posouzení pohybu). Kontrolu trénovanosti kompletují informace o samotné herní výkonnosti.

Diagnostiku je třeba provádět v takových intervalech, aby se změny trénovanosti mohly projevit a současně, abychom mohli zjištěných skutečností operativně využít pro případné korekce tréninku. Pravidelné vyhodnocování trénovanosti může mít i za následek větší motivaci hráčů při dalším průběhu tréninkového procesu.

Ke sledování tréninkového efektupři učení pohybovým dovednostem (nácviku herních činností jednotlivce, kombinací) není k dispozici mnoho objektivních postupů. V naprosté většině případů je postup učení hodnocen trenéry subjektivně. Čistě subjektivní přístup je však skutečně nejméně spolehlivý, a proto je vhodné jej uplatňovat s použitím vhodných pomůcek. Zde máme na mysli zvláště hodnotící škály nebo hodnotící dotazníky.

U kondiční přípravy, jejímž základním účelem je rozvoj pohybových schopností hráče, máme k dispozici k diagnostice motorické testy. V beach volejbale je možné a vhodné využívat testy:

-          Dosah jednoruč ve výskoku s rozběhem

-          Absolutní výskok – rozběh

-          Dosah obouruč ve výskoku po úkroku stranou

-          Absolutní výskok z místa po úkroku

-          Skok do dálky z místa

-          K-test

-          Člunkový běh 6 x 6 m

-          Hod medicinbalem 1-2 kg

-          Opakované sedy-lehy s fixací nohou – 1 min.

-          Pohyblivost ramenních kloubů – tyč přes hlavu

-          Hloubka předklonu

 

V dalším metodickém dopisu se zaměříme na principy učení motorických dovedností.

 

Zpracoval: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., editace: Petr Sixta

Krátké zprávyArchiv
Finále 1. ligy mužů - živě

Finále 1. ligy mužů 2018/19 startuje dnes v 20:00 hodin.

 
Final Four Středoevropské ligy MEVZA 2018/19 - ženy - finále

VK UP Olomouc - Nova KBM Branik Maribor (SLO) 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:16)  

 
Champions League 2018/2019 muži

VK ČEZ Karlovarsko – Azimut Leo Shoes Modena (ITA) 0:3 (18:25, 21:25, 19:25)

 
2018/19 MEVZA Středoevropská liga - ženy

VK UP Olomouc bude hostit od 9. - 10. března 2019 Final Four Středoevropské ligy MEVZA.

 
Kvalifikace na ME 2019 v sitting volejbale

Turecko - Česká republika 3:0 (25:15, 25:19, 25:22), Česká republika - Francie 0:3 (13:25, 23:25, 16:25), Slovinsko - Česká republika 3:0 (25:12,...

 
Finále Českého poháru 2018/19 muži

VK Jihostroj České Budějovice - Kladno volejbal cz 3:0 (25:20, 25:22, 25:16)  

Volejbal na facebooku
Generální partner
© ČVS 2015-2018