Jiří Medlín

Rok narození: 1977
Celkové body v žebříčku: 56 Žebříček
Žebříček ke dni:
© ČVS 2015