Miroslav Svoboda

Rok narození: 1979
Celkové body v žebříčku: 554 Žebříček
Žebříček ke dni:
© ČVS 2015