Michal Hons

Rok narození: 1989
Celkové body v žebříčku: 95 Žebříček
Žebříček ke dni:
© ČVS 2015