Sportovní klub OAZA Praha

IČ oddílu:00538817
Adresa oddílu:Jeremenkova 106
 Praha 4
Telefon:241440820
Číslo účtu:79906349/0800
Email:skoaza@skoaza.cz

Odpovědné osoby oddílu:
Irena Nádeníková (plná práva)
Kateřina Štáchová (plná práva)
Marie Skalická (plná práva)

Družstva:
© ČVS 2015