Sportovní klub Španielka Řepy z.s.

IČ oddílu:27034933
Adresa oddílu:Španielova 1111
 Praha 6
Telefon:+420 737375831
Číslo účtu:148413389/0800
Email:spanielkarepy@seznam.cz
Web:http://www.spanielkarepy.cz

Odpovědné osoby oddílu:
Jaroslav Honzík (plná práva)
Petr Benda (plná práva)
Jan Poláček (plná práva)
Lenka Malinkovičová (plná práva)
Martin Šauer (omezená práva)

Družstva:
1-Z  Španielka   Španielka  
CP-JKY1  Španielka Řepy  
CP-JKY2  Španielka Řepy  
CP-JKY3  Španielka Řepy  
CP-JKY4  Španielka Řepy  
EX-JKY  Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka  
EX-KKY  Španielka   Španielka   Španielka   Španielka  
Španielka  
PP-ZKY  Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka  
PP-ZKYM  Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka   Španielka  
PP-ZMINI  Španielka A   Španielka B  
T-JKY  SK Španielka Řepy  
Z1  Španielka B  
© ČVS 2015