10.11.2017

Problematika financování sportu s ohledem na platné legislativní předpisy ČR a EU

Na konferenci ČUS za účasti Miroslav Jansty; Mgr. Ing. Michala Krause, Ph.D., MBA; PhDr. Karla Kováře, Ph.D.; Václava Macha; JUDr. Mgr. Marcela Petráska M.B.A., LL.M. a Zdeňka Ertla se mluvilo především o aktuální situaci ve financování sportu a dalším vývoji. Konference proběhla v Kongresovém centru hotelu Pyramida 7. listopadu 2017.

Dle ČUS je zásadní, aby proběhly reformy sportu

 • Personální posílání a zkvalitnění odbornosti pracovníků MŠMT.
 • Zkvalitnění legislativního rámce -> tím narážel na Zákon o podpoře sportu.
 • Zvýšení objemu, struktury a kvality financování sportu. Výhled do roku 2021 je 12 Mld., aktuálně 6 Mld.
 • Snížení deformace ve financování sportu. MŠMT by měla chtít snižovat podíl peněžních prostředků, které musí svazy hradit samostatně (spolufinancování).

 

Mezi nejvíce kritizované věci na straně MŠMT patří

 • MŠMT dle ČUS nechápe, že sport je veřejná služba.
 • Dlouhodobé financování nemůže být bráno jako projekt, ale musí být bráno jako proces.
 • Zřejmě se nestihne profinancovat z důvodů liknavosti a neodbornosti MŠMT 1Mld.
 • Pozdě předané peníze z dotačních titulů v rámci roku 2017, což dostalo mnoho svazů do tíživé situace.
 • Program III. - kdy chybou úřednice neměl dostat Český olympijský výbor téměř žádné prostředky a nakonec dostal skoro ze všech nejvíc.
 • Program IV. - zásadní chyby ve vyhlášení dotačního titulu, v průběhu dokonce úplné zrušení.
 • Program V. – během roku několikrát změněné podmínky v neprospěch některých svazů.
 • Program VI. – nesmyslné hodnocení významnosti akcí. Úplně chybí definice významných akcí či stupnice důležitosti jednotlivých akcí.
 • Program VIII. – tento program se setkal především s problémem pomalého vyhodnocování ze strany MŠMT. Některé žádosti 2016 se vyřizovali ještě 8/2017.
 • Program X. – také problémy s rychlostí vyřízení žádostí.
 • Investice – bude kladen důraz na pasportizace, ovšem MŠMT musí řešit především situaci, že sportoviště v majetku sportovních subjektů (svazy, TJ, kluby) jsou zastaralá, již nyní by bylo potřeba vložit do údržby a opravování cca 30 Mld. a pokud se tato situace nebude systémově řešit, bude situace neúnosná.

 

Financování 2018

Největší rizika jsou, že není dána přesná a stanovená koncepce podpory na roky 2018 a 2019. Kritéria hodnocení nejsou tvořena se zástupci sportu. V případě nesystémových změn je možné, že může být rok 2018 z pohledu financí sportu ještě horší než rok 2017.

Podle novely zákona o rozpočtových pravidlech hospodaření státu - zákon 218/2000 sb., která bude platit od 1. 1. 2018, musí ministerstva posílat dotace přímo tomu, kdo je utratí. Dotace pro sportovní svazy může ještě zkomplikovat případné neschválení dokumentu „Zásady pro financování NNO pro rok 2018“, který neprošel na vládě ČR (byl stažen) dne 5. 11. 2017. Měl by být opět navržen na program vlády dne 29. 11. 2017, což může být poslední zasedání současné vlády. Do ustanovení nové vlády pak může být případné neprojednání „zásad“ zejména v prvních měsících roku 2018 velký problém při financování všech, nejen sportovních NNO.

Co to v praxi znamená?

1) omezení v cash-flow při  financování činnosti  svazů v I. Q roku 2018 v případě absence „zásad“, resp. významných změnách v programech MŠMT připravovaných současnými úředníky ministerstva.

2) změny ve financování struktur ČVS (KVS a klubů).

Příkladem je dotační program, pomocí kterého se rozděluje zhruba 250 milionů korun na údržbu sportovních zařízení Program IV. Z těchto peněz kluby platí například účty za topení nebo elektřinu. Podle dosavadních pravidel platných do

 • 31. 12. 2016 je dostávaly přes nadřízené svazy nebo organizace (např. ČUS). Ty je sice mohou přijmout i podle nových pravidel, nesmí je už ale poslat dál, spotřebovat je mohou jen v rámci vlastní činnosti. Zde měla výhodu sportovní organizace Sokol, kde župy a tělocvičné jednoty mají působnost jako podružné spolky (nikoliv jako členské spolky) a programu IV. se mohly účastnit. Ministerstvo navíc dalo i další podmínku, žadatelé o dotaci musí mít celostátní působnost. To ovšem volejbalové kluby nemají, a na tyto peníze v tomto roce vůbec nedosáhnou (ani přes ČVS ani přes ČUS). 
 • V souladu se zákonem 218/2000 sb. i po novele k 1. 1. 2018 bude naopak program VIII., kde je žadatelem a koncovým příjemcem klub (oddíl). MŠMT uvažuje v tomto kontextu o novém programu, který by zahrnoval administraci současného programu VIII. a IV. najednou. Novinkou by mohlo být, že spolky (kluby), které se nemohly účastnit programu IV. z důvodu absence vlastnictví, nebo dlouhodobého nájmu nebo výpůjčky sportovního zařízení, by v novém programu měly být zrovnoprávněny s kluby - vlastníky sportovní infrastruktury. Měly by se tedy narovnat vztahy mezi kluby vlastnícími infrastrukturu a kluby bez vlastnictví infrastruktury, kdy by u „nevlastníků“ mělo dojít k podpoře krátkých nájmů (hodinových nájmů) např. tělocvičen ZŠ. To by se týkalo celé řady volejbalových klubů.  (S vědomím změn proto byla uvedena doplňující otázka vlastnictví sportovního zařízení v pasportech volejbalových klubů)
 • V této optice změn by mohla mít rozpočtová pravidla dopad i na ostatní programy. V Programu V. např. i na financování KVS.  Očekává se, že v tomto programu budou dány limity na jednotlivé typy nákladů.  Např. osobní a administrativní náklady. Pak by tedy náklady na krajské sekretariáty kumulativně spadaly do celkových osobních a administrativních nákladů ČVS (KVS jsou ve většině případů pobočné spolky odvozené od ČVS). Porušení rozpočtové kázně se podle nového zákona vztahuje pouze na peníze ze státního rozpočtu, nikoliv na ty přeposlané z rozpočtu spolku z vlastní činnosti. Např. příjmů za licenční poplatky. Dodržení zásad zákona 218/2000 sb. ze strany ČVS bude vyžadovat důslednou administraci a kontrolu (věcný titul, zasmluvnění, kontrola úhrad a plnění) až na úroveň klubů, a to: 1) u všech vlastních nákladů KVS, které budou KVS vykazovat ČVS z dotačních titulů a 2) zejména u všech dalších nákladů klubů, pokud budou ze strany KVS finančně kluby podpořeny z dotačních titulů přeposílaných na KVS, které bude muset vykazovat ČVS v rámci povinností vyplývajících z novely zákona 218/2000 orgánům MŠMT. Legislativně to pravděpodobně znamená upravit vztahy KRK ČVS, KRK krajských a okresních svazů, nebo podporu do klubů řešit smlouvami tří stran ČVS – KVS – klub v případě přeposílání veřejných zdrojů ve struktuře ČVS.

Otazníků kolem financování je velké množství a my pozorně sledujeme vývoj tak, abychom mohli efektivně reagovat.

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.  uvedl, že MŠMT bude prosazovat úpravy v legislativní úpravě Zákona o rozpočtových pravidlech týkajících se sportu, kdy bude prosazovat, aby financování sportu bylo formou příspěvku. Tento bod bude na programu vlády 29. 11. 2017.

O den později na jednání předsedů národních sportovních svazů za účasti hostů ze Sdružení sportovních svazů ČR, konaného dne 8. 11. 2017 vzešlo složení expertního týmu ve složení Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky, který dostal mandát

- jednat jménem svazů o zajištění kontinuálního, předvídatelného a transparentního financování sportu,

- hájit nezastupitelnou roli národních svazů, jejich suverenitu, práva a svrchovanost a

- prosadit změny stanov v Českém olympijském výboru, které posílí suverenitu svazů.

Originál  dokumentu ČVS k nahlédnutí ZDE

S úctou

 

Mgr. Marek Pakosta
Předseda ČVS

Krátké zprávyArchiv
Český pohár 2018/19 muži - čtvrtfinále

VK Euro Sitex Příbram – Kladno volejbal cz 1:3 (20:25, 25:19, 17:25, 16:25)

 
Pohár CEV 2018/2019 ženy

UVC Holding Graz - TJ Ostrava 3:1 (25:23, 20:25, 25:17, 25:23) první zápas 2:3, postupuje UVC Holding Graz

 
Pohár CEV 2018/2019 muži

Posojilnica Aich/Dob (AUT) - Dukla Liberec 1:3 (23:25, 23:25, 25:23, 20:25) první utkání 1:3 postupuje Dukla Liberec

 
Pohár CEV 2018/2019 muži

VRCK Kazincbarcika (HUN) - Kladno volejbal cz 2:3 (18:25, 26:28, 27:25, 25:20, 13:15) první zápas 1:3, postupuje Kladno volejbal cz  

 
Challenge Cup 2018/2019 muži

Volejbal Brno - Fonte Bastardo Azores (POR) 1:3 (29:31, 25:20, 20:25, 15:25) první zápas 1:3, postupuje Fonte Bastardo Azores (POR)

 
Challenge Cup 2018/2019 ženy

Proton Saratov - Dukla Liberec 3:2 (18:25, 20:25, 25:18, 25:19, 15:10) první zápas 1:3, postupuje Dukla Liberec

Volejbal na facebooku
Generální partner
© ČVS 2015-2018