17.6.2019

Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

Dne 24. 4. 2019 zasedala komise ve složení Milan Labašta, Vít Mařík a Martin Gerža, projednala a zpracovala návrh pro součinnost SR ČVS a sekretariátu ČVS ve věci pořízení soupisu samostatných věcí movitých sloužících pro potřeby reprezentace ČR a potřeby talentované mládeže – podprogram investice.

 

„Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže“

Základní obecné informace pro žadatele (Český volejbalový svaz):

 • Příjemce: Český volejbalový svaz, konečný uživatel sportovci reprezentanti a sportovci od 6 do 23 let podporovaní v projektu „Talent – „projekt ČVS““ a sportovci nad 23 let podporovaní v projektu „Repre“
 • Umístění hmotného majetku – po dobu udržitelnosti v majetku ČVS, umístění na sportovištích pro využití reprezentace ČR“ a klubů / oddílů, kde probíhá „individuální příprava na reprezentaci ČR“ (nad 23 let) a klubů/oddílů, kde probíhá příprava talentované mládeže v souladu s „projektem ČVS“ ve všech věkových kategoriích od 6 do 23 let.
 • Podmínkou k účasti je zajištění spoluúčasti minimálně 20 % (podmínka MŠMT ČR)
 • Termín předkládání žádostí do: 30. 06. 2019
 • Termín vyčerpání dotace ze státního rozpočtu do: 31. 12. 2019
 • Maximální limit dotace na jednu žádost na jeden rok je 8 mil. Kč.
 • Podává se jen jedna žádost se soupisem majetku, není právní nárok.

 Plnění indikátorů:

 • podpořená talentovaná mládež
 • podpoření státní reprezentace
 • pořízení / obnova hmotných movitých věcí a jejich souborů a dlouhodobého nehmotného majetku počet

Způsobilé výdaje:

Do způsobilých výdajů v rámci této výzvy lze zahrnout výdaje spojené s pořízením nebo obnovou hmotných movitých věcí, jejich souborů a dlouhodobého nehmotného majetku, který budou využívat reprezentanti všech kategorií, talentovaná mládež v souladu s projektem „škola volejbalu“ a rozvojem, přípravy talentované mládeže v ČVS a  pro mezinárodní soutěže.

 

Rozhodnutí SR ČVS:

 1. A.     Pořízení hmotného majetku:

1. Hmotné movité věci, které slouží ke sportovnímu výkonu jednotlivců:

Schváleno: nákup trenažérů pro nácvik individuálních schopností jednotlivců – pro reprezentace:

-         volejbalové dělo

Celkový rozsah investice: 0,5-1 MIO Kč včetně DPH

 

2.  Hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a posilování.

Schváleno:

a)      pořízení posilovacích strojů, trenažérů pro kondiční přípravu podle specifikace kondičních trenérů spolupracujících s RD a dále podle potřeb klubů / oddílů, které zajišťují sportovní činnost pro ČVS v rozvoji talentované mládeže a reprezentantů nad 23 let.

b)      pořízení přístrojů a vybavení pro fyzioterapii a regeneraci sportovců pro „fyzio ordinaci“ ČVS (RD, všech kategorií)a dále dle požadavku fyzioterapeutů RD a požadavků klubů / oddílů zajišťující sportovní činnost v oblasti rozvoje talentované mládeže dle „projektu ČVS“ a přípravu reprezentantů ČR nad 23 let.

Celkový rozsah investic:  5 MIO Kč včetně DPH

 

3. Hmotné movité věci - dopravní prostředky.

Doporučení: pořízení 2 – 4 ks mikrobusů pro potřeby RD všech kategorií a rozvoj mládeže dle projektu „škola volejbalu“

Celkový rozsah investice: 1 – 2 MIO Kč včetně DPH

 

 1. B.     Podmínky pořízení
 • v případě, že se hmotný majetek uvedený v bodech 1. a 2. bude pořizovat a umísťovat do působiště sportovního klubu zapojeného do přípravy Talentované mládeže, projektu ČVS „škola volejbalu“, přípravy reprezentantů nad 23 let, musí být spoluúčast klubu mimořádným příspěvkem do rozpočtu ČVS ve výši minimálně 30 % z hodnoty pořízeného hmotného majetku
 • hmotný majetek po dobu udržitelnosti bude ve vlastnictví ČVS, po skončení doby udržitelnosti bude převeden (podmínky stanoví SR ČVS) do majetku klubů / oddílů, kteří se podílely na jeho pořízení
 • termín přesné specifikace pořízení hmotného majetku musí být ze strany RD, úseku mládeže a klubů zajišťující přípravu reprezentantů do 23 let a talentované mládeže nejpozději do 31. 5. 2019

 

Autor: Ing. Milan Labašta

Krátké zprávyArchiv
CEV Champions League - muži

VK Jihostroj České Budějovice – Trentino Itas (ITA) 2:3 (25:21, 25:22, 15:25, 22:25, 11:15)  

 
Rozloučení s Jaroslavem Saskou

Smutná zpráva dorazila z Jablonce n. Nisou. V sobotu 15. února 2020 zemřel ve věku 85 let pan Jaroslav Saska, člen Sokola Janov, více jak 30 let...

 
CEV Champions League - muži

VK Jihostroj České Budějovice – Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul (TUR) 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)  

 
Evropské poháry - muži

Pohár CEV: VK Ostrava – Leo Shoes Modena (ITA) 1:3 (19:25, 20:25, 25:23, 9:25) první utkání 0:3 – postupuje Modena Challenge Cup: ACS Volei...

 
CEV Challenge Cup 2019/2020 - muži

SC Portugal Lisboa (POR) – Kladno volejbal cz 2:3 (25:20, 23:25, 25:15, 14:25, 12:15) první utkání 3:0 – postupuje SC Portugal Lisboa  

 
Final Four ČP 2019/20 - ženy

finále: VK UP Olomouc – PVK Olymp Praha 3:2 (25:27, 17:25, 25:15, 25:20, 15:7) o 3. místo: VK Dukla Liberec – VK Prostějov 3:0 (25:17, 25:8,...

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018