Reprezentace
29. 8. 2019
Muži - přátelské utkání: FRA - CZE - Saint Nazaire
Reprezentace
5. 9. 2019
Muži - přátelské utkání: CZE - POR - Jablonec nad Nisou
Reprezentace
6. 9. 2019
Muži - přátelské utkání: CZE - POR - Jablonec nad Nisou
Reprezentace
13. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - UKR, Rotterdam - NED
Reprezentace
15. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - EST, Rotterdam - NED
Reprezentace
16. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - POL, Rotterdam - NED
Reprezentace
18. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - NED, Amsterdam - NED
Reprezentace
19. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - MNE, Amsterdam - NED

1. část soutěže - skupina C

1. kolo
Turnov-Kolín
Meteor-Hronov
Červený Kostelec-Hradec Králové
Příští kolo
Turnov-KolínSO21.9.13:00
Meteor-HronovNE22.9.14:00
Červený Kostelec-Hradec KrálovéSO21.9.14:00
Tabulka Z V3 V2 P1 P0   S B
1 Červený Kostelec 0 0 0 0 0   0:0 0
2 Hradec Králové 0 0 0 0 0   0:0 0
3 Hronov 0 0 0 0 0   0:0 0
4 Meteor 0 0 0 0 0   0:0 0
5 Kolín 0 0 0 0 0   0:0 0
6 Turnov 0 0 0 0 0   0:0 0
Podrobná tabulka
kalendář skupiny
1. kolo
1 21. 9. 2019, 10:00 Turnov - Kolín .
2 22. 9. 2019, 10:00 Meteor - Hronov .
3 21. 9. 2019, 10:00 Červený Kostelec - Hradec Králové .
2. kolo
4 21. 9. 2019, 13:00 Turnov - Kolín .
5 22. 9. 2019, 14:00 Meteor - Hronov .
6 21. 9. 2019, 14:00 Červený Kostelec - Hradec Králové .
3. kolo
7 28. 9. 2019, 10:00 Kolín - Hradec Králové .
8 28. 9. 2019, 10:00 Hronov - Červený Kostelec .
9 28. 9. 2019, 10:00 Turnov - Meteor .
4. kolo
10 28. 9. 2019, 14:00 Kolín - Hradec Králové .
11 28. 9. 2019, 14:00 Hronov - Červený Kostelec .
12 28. 9. 2019, 13:00 Turnov - Meteor .
5. kolo
13 8. 12. 2019, 10:00 Meteor - Kolín .
14 5. 10. 2019, 09:00 Červený Kostelec - Turnov .
15 5. 10. 2019, 10:00 Hradec Králové - Hronov .
6. kolo
16 8. 12. 2019, 14:00 Meteor - Kolín .
17 5. 10. 2019, 13:00 Červený Kostelec - Turnov .
18 5. 10. 2019, 14:00 Hradec Králové - Hronov .
7. kolo
19 12. 10. 2019, 10:00 Kolín - Hronov .
20 13. 10. 2019, 10:00 Turnov - Hradec Králové .
21 13. 10. 2019, 10:00 Meteor - Červený Kostelec .
8. kolo
22 12. 10. 2019, 14:00 Kolín - Hronov .
23 13. 10. 2019, 13:00 Turnov - Hradec Králové .
24 13. 10. 2019, 14:00 Meteor - Červený Kostelec .
9. kolo
25 3. 11. 2019, 10:00 Červený Kostelec - Kolín .
26 2. 11. 2019, 10:00 Hradec Králové - Meteor .
27 19. 10. 2019, 11:00 Hronov - Turnov .
10. kolo
28 3. 11. 2019, 14:00 Červený Kostelec - Kolín .
29 2. 11. 2019, 14:00 Hradec Králové - Meteor .
30 19. 10. 2019, 15:00 Hronov - Turnov .
11. kolo
31 10. 11. 2019, 10:00 Kolín - Turnov .
32 17. 11. 2019, 10:00 Hronov - Meteor .
33 9. 11. 2019, 10:00 Hradec Králové - Červený Kostelec .
12. kolo
34 10. 11. 2019, 14:00 Kolín - Turnov .
35 17. 11. 2019, 14:00 Hronov - Meteor .
36 9. 11. 2019, 14:00 Hradec Králové - Červený Kostelec .
13. kolo
37 30. 11. 2019, 10:00 Hradec Králové - Kolín .
38 30. 11. 2019, 10:00 Červený Kostelec - Hronov .
39 1. 12. 2019, 10:00 Meteor - Turnov .
14. kolo
40 30. 11. 2019, 14:00 Hradec Králové - Kolín .
41 30. 11. 2019, 14:00 Červený Kostelec - Hronov .
42 1. 12. 2019, 14:00 Meteor - Turnov .
15. kolo
43 5. 10. 2019, 11:00 Kolín - Meteor .
44 7. 12. 2019, 11:00 Turnov - Červený Kostelec .
45 12. 1. 2020, 10:00 Hronov - Hradec Králové .
16. kolo
46 5. 10. 2019, 15:00 Kolín - Meteor .
47 7. 12. 2019, 15:00 Turnov - Červený Kostelec .
48 12. 1. 2020, 14:00 Hronov - Hradec Králové .
17. kolo
49 18. 1. 2020, 11:00 Hronov - Kolín .
50 18. 1. 2020, 10:00 Hradec Králové - Turnov .
51 19. 1. 2020, 10:00 Červený Kostelec - Meteor .
18. kolo
52 18. 1. 2020, 15:00 Hronov - Kolín .
53 18. 1. 2020, 14:00 Hradec Králové - Turnov .
54 19. 1. 2020, 14:00 Červený Kostelec - Meteor .
19. kolo
55 26. 1. 2020, 10:00 Kolín - Červený Kostelec .
56 26. 1. 2020, 10:00 Meteor - Hradec Králové .
57 25. 1. 2020, 11:00 Turnov - Hronov .
20. kolo
58 26. 1. 2020, 14:00 Kolín - Červený Kostelec .
59 26. 1. 2020, 14:00 Meteor - Hradec Králové .
60 25. 1. 2020, 15:00 Turnov - Hronov .
Vedoucí soutěže: Ing. Jan ŠRITTER, Bělohorská 63, 169 00 Praha 6, MT: 603 470 436, TZ: 245 006 006, E-mail: sritter@cvf.cz, ICQ: 7180319
© ČVS 2015-2018