Beach
16. 8. 2018
ME U18 | Brno
Reprezentace
18. 8. 2018
Ženy - Kvalifikace ME : FIN - CZE - Salo
Beach
18. 8. 2018
Muži + ženy - Super Cup | Praha
Reprezentace
22. 8. 2018
Ženy - Kvalifikace ME : CZE - EST - Jablonec nad Nisou
Reprezentace
25. 8. 2018
Ženy - Kvalifikace ME : EST - CZE - Talin
Reprezentace
30. 8. 2018
Muži - přátelské utkání : CZE - TUN - Jablonec nad Nisou
Beach
1. 9. 2018
Muži + ženy - UNIQA Mistrovství ČR | Slavkov
Reprezentace
5. 1. 2019
Ženy - Kvalifikace ME : CZE - FIN - Jablonec nad Nisou
Reprezentace
9. 1. 2019
Ženy - Kvalifikace ME : SWE - CZE

M3B 2018/19

6. kolo
Petřiny B-Meteor E
Malá Strana-Přír.vědy B
Řepy B-Řepy C
H. Počernice B-Žižkov A
Čakovice-Řepy D
Příští kolo
Řepy D-Petřiny BÚT25.9.17:30
Žižkov A-ČakoviceÚT25.9.17:30
Řepy C-H. Počernice BÚT25.9.17:30
Přír.vědy B-Řepy BÚT25.9.17:30
Meteor E- Malá StranaÚT25.9.17:30
TabulkaZV3V2P1P0 SB
1 Řepy B00000 0:00
2 H. Počernice B00000 0:00
3 Čakovice00000 0:00
4 Řepy D00000 0:00
5 Žižkov A00000 0:00
6 Řepy C00000 0:00
7 Přír.vědy B00000 0:00
8 Meteor E00000 0:00
9 Malá Strana00000 0:00
10 Petřiny B00000 0:00
Podrobná tabulka
kalendář skupiny
3. třída mužů, skupina B 2018/19 - Pražský volejbalový svaz
1. kolo
1 4. 9. 2018, 17:30 Řepy B - Petřiny B Poláček J.
2 4. 9. 2018, 17:30 H. Počernice B - Malá Strana Vondráček V.
3 4. 9. 2018, 17:30 Čakovice - Meteor E Popadinec B.
4 4. 9. 2018, 17:30 Řepy D - Přír.vědy B Rychlík D.
5 4. 9. 2018, 17:30 Žižkov A - Řepy C Lhoták J.
2. kolo
6 6. 9. 2018, 17:30 Petřiny B - Řepy C Heranová K.
7 6. 9. 2018, 17:30 Přír.vědy B - Žižkov A Pítr V.
8 6. 9. 2018, 17:30 Meteor E - Řepy D Szlauerová V.
9 6. 9. 2018, 17:30 Malá Strana - Čakovice Naděje B.
10 6. 9. 2018, 17:30 Řepy B - H. Počernice B Skřivánková J.
3. kolo
11 11. 9. 2018, 17:30 H. Počernice B - Petřiny B Veselý J.
12 11. 9. 2018, 17:30 Čakovice - Řepy B Lhoták J.
13 11. 9. 2018, 17:30 Řepy D - Malá Strana Arendáč M.
14 11. 9. 2018, 17:30 Žižkov A - Meteor E Tvrz J.
15 11. 9. 2018, 17:30 Řepy C - Přír.vědy B Poláček J.
4. kolo
16 13. 9. 2018, 17:30 Petřiny B - Přír.vědy B Farář P.
17 13. 9. 2018, 17:30 Meteor E - Řepy C Nedbálek A.
18 13. 9. 2018, 17:30 Malá Strana - Žižkov A Bolard V.
19 13. 9. 2018, 17:30 Řepy B - Řepy D Šlechta J.
20 13. 9. 2018, 17:30 H. Počernice B - Čakovice Horbowyj V.
5. kolo
21 18. 9. 2018, 17:30 Čakovice - Petřiny B Buchar T.
22 18. 9. 2018, 17:30 Řepy D - H. Počernice B Heranová K.
23 18. 9. 2018, 17:30 Žižkov A - Řepy B Zich J.
24 18. 9. 2018, 17:30 Řepy C - Malá Strana Kotrč M.
25 18. 9. 2018, 17:30 Přír.vědy B - Meteor E Zápotocká V.
6. kolo
26 20. 9. 2018, 17:30 Petřiny B - Meteor E Kristl V.
27 20. 9. 2018, 17:30 Malá Strana - Přír.vědy B Kníže J.
28 20. 9. 2018, 17:30 Řepy B - Řepy C Farář P.
29 20. 9. 2018, 17:30 H. Počernice B - Žižkov A Vondráček V.
30 20. 9. 2018, 17:30 Čakovice - Řepy D Nedbálek A.
7. kolo
31 25. 9. 2018, 17:30 Řepy D - Petřiny B Poláček J.
32 25. 9. 2018, 17:30 Žižkov A - Čakovice Blažek M.
33 25. 9. 2018, 17:30 Řepy C - H. Počernice B Arendáč M.
34 25. 9. 2018, 17:30 Přír.vědy B - Řepy B Hodač S.
35 25. 9. 2018, 17:30 Meteor E - Malá Strana Szlauerová V.
8. kolo
36 7. 5. 2019, 17:30 Petřiny B - Malá Strana .
37 7. 5. 2019, 17:30 Řepy B - Meteor E .
38 7. 5. 2019, 17:30 H. Počernice B - Přír.vědy B .
39 7. 5. 2019, 17:30 Čakovice - Řepy C .
40 7. 5. 2019, 17:30 Řepy D - Žižkov A .
9. kolo
41 14. 5. 2019, 18:00 Žižkov A - Petřiny B .
42 14. 5. 2019, 18:00 Řepy C - Řepy D .
43 14. 5. 2019, 18:00 Přír.vědy B - Čakovice .
44 14. 5. 2019, 18:00 Meteor E - H. Počernice B .
45 14. 5. 2019, 18:00 Malá Strana - Řepy B .
10. kolo
46 16. 5. 2019, 18:00 Petřiny B - Řepy B .
47 16. 5. 2019, 18:00 Malá Strana - H. Počernice B .
48 16. 5. 2019, 18:00 Meteor E - Čakovice .
49 16. 5. 2019, 18:00 Přír.vědy B - Řepy D .
50 16. 5. 2019, 18:00 Řepy C - Žižkov A .
11. kolo
51 23. 5. 2019, 18:00 Řepy C - Petřiny B .
52 23. 5. 2019, 18:00 Žižkov A - Přír.vědy B .
53 23. 5. 2019, 18:00 Řepy D - Meteor E .
54 23. 5. 2019, 18:00 Čakovice - Malá Strana .
55 23. 5. 2019, 18:00 H. Počernice B - Řepy B .
12. kolo
56 28. 5. 2019, 18:00 Petřiny B - H. Počernice B .
57 28. 5. 2019, 18:00 Řepy B - Čakovice .
58 28. 5. 2019, 18:00 Malá Strana - Řepy D .
59 28. 5. 2019, 18:00 Meteor E - Žižkov A .
60 28. 5. 2019, 18:00 Přír.vědy B - Řepy C .
13. kolo
61 30. 5. 2019, 18:00 Přír.vědy B - Petřiny B .
62 30. 5. 2019, 18:00 Řepy C - Meteor E .
63 30. 5. 2019, 18:00 Žižkov A - Malá Strana .
64 30. 5. 2019, 18:00 Řepy D - Řepy B .
65 30. 5. 2019, 18:00 Čakovice - H. Počernice B .
14. kolo
66 6. 6. 2019, 18:00 Petřiny B - Čakovice .
67 6. 6. 2019, 18:00 H. Počernice B - Řepy D .
68 6. 6. 2019, 18:00 Řepy B - Žižkov A .
69 6. 6. 2019, 18:00 Malá Strana - Řepy C .
70 6. 6. 2019, 18:00 Meteor E - Přír.vědy B .
15. kolo
71 11. 6. 2019, 18:00 Meteor E - Petřiny B .
72 11. 6. 2019, 18:00 Přír.vědy B - Malá Strana .
73 11. 6. 2019, 18:00 Řepy C - Řepy B .
74 11. 6. 2019, 18:00 Žižkov A - H. Počernice B .
75 11. 6. 2019, 18:00 Řepy D - Čakovice .
16. kolo
76 13. 6. 2019, 18:00 Petřiny B - Řepy D .
77 13. 6. 2019, 18:00 Čakovice - Žižkov A .
78 13. 6. 2019, 18:00 H. Počernice B - Řepy C .
79 13. 6. 2019, 18:00 Řepy B - Přír.vědy B .
80 13. 6. 2019, 18:00 Malá Strana - Meteor E .
17. kolo
81 20. 6. 2019, 18:00 Malá Strana - Petřiny B .
82 20. 6. 2019, 18:00 Meteor E - Řepy B .
83 20. 6. 2019, 18:00 Přír.vědy B - H. Počernice B .
84 20. 6. 2019, 18:00 Řepy C - Čakovice .
85 20. 6. 2019, 18:00 Žižkov A - Řepy D .
18. kolo
86 25. 6. 2019, 18:00 Petřiny B - Žižkov A .
87 25. 6. 2019, 18:00 Řepy D - Řepy C .
88 25. 6. 2019, 18:00 Čakovice - Přír.vědy B .
89 25. 6. 2019, 18:00 H. Počernice B - Meteor E .
90 25. 6. 2019, 18:00 Řepy B - Malá Strana .
© ČVS 2015-2018