Reprezentace
26. 8. 2020
Ženy - Kvalifikace ME : turnaj Lotyšsko
Reprezentace
4. 9. 2020
Ženy - Kvalifikace ME : turnaj Bosna a Hercegovina
19.2.2020

Trenérský notes 47. díl: Jak pomoci dětem, které něco trápí?: Šikana

Následujících pět dílů naší trenérské rubriky budeme věnovat citlivému tématu, se kterým se ve své praxi potkal snad každý trenér, který pracuje s dětmi a mládeží. Na našich stránkách si postupně představíme možné problémy, které mohou trápit naše malé svěřence, a které mohou zásadně ovlivnit jejich život. Popíšeme si, jaké problémy mohou děti trápit, jak je včas odhalit i jakým způsobem k nim přistupovat. V rámci jednotlivých dílů se budeme věnovat čtyřem oblastem: Šikana, Kyberšikana a sexting, Úzkosti a sebepoškozování, Závislosti a Týrání a násilí. Projekt vznikl ve spolupráci Linky bezpečí a FAČR.

Na úvod celého pojednání si připomeneme obecné zásady komunikace a rozhovoru s dětmi. 

OBECNÉ ZÁSADY PRO VEDENÍ ROZHOVORU S DÍTĚTEM 

 • Snažte se chápat projevy dětí jako snahu vyrovnat se s obtížnou situací.
 • Pro důvěrný rozhovor najděte vhodný prostor, čas a soukromí. 
 • Oceňte, pokud za vámi dítě samo přišlo („Je dobře, že jsi mi to řekl.“, „Je dobré, že si pro sebe hledáš pomoc.“). 
 • Dejte dítěti najevo zájem a vyslechněte je bez hodnocení. Už tím mu poskytnete úlevu. 
 • Při rozhovoru nepospíchejte, nedávejte dítěti kázání, spíše se doptávejte (neříkejte např.: „To ti to nedošlo?“, „To jsi neměl dělat!“, „Nechtěj vědět, co na to řeknou rodiče!“). 
 • Sdělte dítěti, že není jeho vina, co se mu děje (v případě šikany, týrání, domácího násilí, deprese).
 • Používejte otázky typu: „Co se stalo?“, „Kdy se to stalo?“, „Jak často se to stává?“, „Koho se to týká?“, „Kdo o tom ví?“. 
 • Vyjádřete pochopení („Vidím, že tě to trápí.“, „Zdá se mi, že jsi naštvaný.“, „To je pochopitelné, že máš strach.“). 
 • Ujišťujte se, že správně rozumíte tomu, co dítě říká („Jestli tomu dobře rozumím, říkáš že...“, „Je to tak, že...?“, „Chtěl bys, aby...?“). 
 • Nechlácholte („Zítra už si na to ani nevzpomeneš“, „To bude dobré, táta to pochopí.“) a neslibujte, co není reálné („Já se postarám, aby to přestalo“). 
 • Hledejte, o koho se dítě z blízkého okolí může opřít (např. má blíže k matce, k otci nebo k babičce). 
 • Když nabízíte řešení, dejte dítěti vybrat (např.„Co by pro tebe bylo nejlepší?“ „Říct to mámě?“ „Kontaktovat psychologa?“). 
 • Shrňte možnosti řešení a ujistěte se, že dítě rozumí postupu, který jste společně naplánovali (např. „Domluvili jsme se na tom, že nejdříve o tom promluvíš s mámou...atd.“). 
 • Nikdy nepřistupujte na žádost dítěte, že o jeho problému nikomu neřeknete. 
 • Jedná-li se o závažnou situaci, upozorněte dítě, že o tom musíte promluvit s rodiči. Sdělte dítěti, co vše rodičům řeknete. 
 • Odkažte dítě na Linku bezpečí (sdělte mu např. „Bylo by fajn se s někým o tom nezávazně pobavit, na to je super Linka bezpečí, která funguje 24 hodin, je zdarma, můžeš tam volat anonymně.“). 
 • Rodiče odkažte na Rodičovskou linku. 
 • Nebojte se jakoukoli situaci konzultovat s odborníkem, uvědomte si, že na ni nemusíte být sami. 

ŠIKANA V TÝMU 

S šikanou se můžeme setkat v každém kolektivu. Je nutné být pozorní k chování všech našich svěřenců a všímat si náznaků, které mohou signalizovat šikanu. Šikana se projevuje zesměšňováním, vyčleňováním z kolektivu, schováváním a ničením věcí a fyzickým ubližováním. To se může stát každému dítěti.

Šikana je charakterizovaná následující znaky:
• pozorujeme patrný úmysl ublížit druhému 
• ubližování se děje opakovaně
• mezi útočníkem a obětí je nepoměr sil, útočník je v převaze
• útočníkem může být jedno nebo více dětí (popř. celý tým)

Šikaně lze předcházet jasně stanovenými pravidly v týmu, která všichni účastníci (včetně rodičů) znají. Všichni jsou také obeznámeni s tím, co se bude dít, když je hráč poruší. 

VAROVNÉ SIGNÁLY 
Buďme pozorní a sledujme signály a náznaky, které nás mohou upozornit na možnou šikanu. 

U OBĚTI 

• dítě je často osamocené, nemá kamarády, vyhledává spíše blízkost trenérů
• mluví-li před týmem, je nejisté, ustrašené, působí smutně
• jeho sportovní výkonnost se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje, začíná vyhledávat důvody pro absenci na trénincích
• odmítá vysvětlit požkozené a zničené věci
• má různá zranění, která nedovede uspokojivě vysvětlit

VE SKUPINĚ

Šikana má svůj vývoj a svá stadia a ovlivňuje celý tým. Jednotlivé varovné signály souvisejí se stádiem, ve kterém se skupina nachází. 

POČÁTEČNÍ STADIUM 

• dítě, skupina dětí spřádají různé legrácky a intriky vůči oběti
• děti si odreagovávají na oběti svoji agresi, např. při svém neúspěchu

V tomto stadiu jsou děti ještě poměrně otevřené, jsou schopny mluvit o tom, co se v týmu děje, hledat řešení. 

POKROČILÉ STADIUM 

• vzniká skupina dětí, která cíleně oběti ubližuje
• agresivita se stupňuje, dochází k fyzickému napadání, někdy i brutálnímu
• šikanující chování agresorů přijímají či respektují všichni členové skupiny

V tomto stadiu se děti agresorů bojí, nechtějí nic říct, mají pocit, že se nic nezmění nebo že se stanou také obětí šikany. 

DOPORUČENÝ POSTUP

• mějte v klubu stanovený a dobře popsaný postup pro případ šikany
• zabývejte se každým podezřením na šikanu
• sepište si všechny informace, které v dané chvíli máte
• vyhodnoťte, zda se tým nachází v počátečním nebo pokročilém stadiu šikany
• v případě nejistoty kontaktujte odborníky Rodičovské linky

POČÁTEČNÍ STADIUM ŠIKANY 

 • uvědomte si, že jste důležitou osobou, která vztahy v týmu výrazně ovlivňuje 
 • pojmenujte, co v týmu pozorujete, mluvte o pravidlech kamarádského a férového chování, označte chování, které v týmu nebudete trpět 
 • systematicky pracujte na podpoře dobrých vztahů v týmu, začlenění nových členů do týmu
 • pracujte s rodiči 

POKROČILÉ STADIUM ŠIKANY 

 • šikanu důsledně vyšetřete a hledejte odpovědi zejména na následující otázky: 
  • Kdo je hlavním agresorem? Kdo další se na šikaně podílí?
  • Co, kdy, kde a jak dlouho dělali agresoři obětem? 
 • při vyšetřování dodržujte následující pořadí:
  • vyslechněte informátory (nejčastěji rodiče, spoluhráče)
  • vyslechněte oběť (počítejte s tím, že oběti se obtížně mluví, cítí se vinna, v ohrožení, bagatelizuje situaci) 
  • zajistěte bezpečí oběti (např. doporučení nepřítomnosti na tréninku) 
 • vyslechněte důvěryhodné svědky (děti, které oběť neodmítají) 
 • veďte tyto rozhovory utajeně (důvodem je riziko ovlivňování svědků a oběti ze strany agresorů) 
 • nikdy nekonfrontujte agresora s obětí ani se svědky 
 • shromážděte důkazy (bez nich nemá smysl vést rozhovor s agresory) 
 • uplatněte opatření a tresty vůči agresorům, které máte v klubu stanovené 
 • seznamte agresory s výsledky vyšetřování a s přijatými opatřeními (budou ve většině případů lhát, situace zlehčovat, případně označí oběť za agresora). 
 • chraňte totožnost svědků a informátorů 
 • informujte tým o výsledcích vyšetřování a přijatých opatření 

Je-li evidentní, že se jedná o trestný čin, obraťte se přímo na Policii ČR. 

INFORMACE RODIČŮM 

• informujte rodiče agresora/agresorů seznamte je s výsledky vašeho vyšetřování a s přijatými opatřeními rodičům agresorů i oběti doporučte odbornou psychologickou pomoc pro jejich děti 

 

Autor: Michaela Veselá, zdroj: FAČR a Linka bezpečí

Krátké zprávyArchiv
UNIQA M-ČR U17 - beachvolejbal - chlapci

1. místo - Daniel Fabikovič/Richard Stružka 2. místo - Tomáš Červa/Jakub Tesárek 3. místo - Tomáš Křenek/Tadeáš Milichovský

 
UNIQA M-ČR U17 - beachvolejbal - dívky

1. místo - Noemi Jeřábková/Sabina Matoušková 2. místo - Žaneta Foxová/Michaela Vlčková 3. místo - Kristýna Koblížková/Alžběta Tomášová

 
Přátelské utkání - ženy - Walbrzych (POL)

Polsko – Česká republika 3:2 (17:25, 25:22, 25:17, 22:25, 15:13)

 
Nová angažmá pro sezónu 2020/2021

Švédský univerzál Fredric Gustavsson po Řecku, Francii, Finsku, Japonsku, Belgii a Turecku, kde naposledy působil v týmu Inegol Belediyesi, okusí v...

 
Přátelské utkání - ženy - Walbrzych (POL)

Polsko - Česká republika 3:0 (25:14, 25:19, 25:19), dodatečný set 24:26

 
Nová angažmá pro sezónu 2020/2021

Z ukrajinské Vinnycji se do české UNIQA extraligy vrací Dmytro Dolgopolov. Ukrajinský nahrávač, který v sezóně 2018/2019 působil v Přibrami, bude...

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018