8.4.2020

Trenérský notes 51. díl: Jak pomoci dětem, které něco trápí?: Týrání a zanedbávání

Pětidílnou sérii článků s tématem Jak pomoci dětem, které něco trápí jsme se dostali až k samému závěru. V posledním díle se budeme věnovat problémům, které svým dětem způsobují bohužel ti nejbližší. 

TÝRÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ 

TÝRÁNÍ

• úmyslné a opakované fyzické a psychické ubližování dítěti (bití, ponižování, nadávky, vyhrožování) 

ZANEDBÁVÁNÍ

• neuspokojování základních potřeb (nedostatečná nebo nevhodná strava, nezajištění zdravotní péče, zanedbávání hygieny) 

• zanedbávání péče o bezpečí dítěte (doma nebo mimo domov) 

VAROVNÉ SIGNÁLY U DÍTĚTE 

TÝRÁNÍ

• poranění, popáleniny, modřiny, stopy po pásku, zvlášť opakovaně na stejných místech
• na dotazy na vznik zranění většinou dítě mlčí nebo mlží
• občas zmiňuje bití rodiči
• odmítání svléknout se a sprchovat ve společných prostorách (popř. vyhýbání se jiným podobným situacím) 
• zpožděné ochody z tréninků, útěky z domova 
• nápadné chování při přítomnosti či příchodu rodiče (strach, nejistota, zvýšená poslušnost) • lekavé reakce na dotek nebo přiblížení
• nízké sebevědomí, sklony k sebeobviňování 

ZANEDBÁVÁNÍ

• má opakovaně špinavé či roztrhané oblečení, nedostatečná hygiena, nedostatek jídla (svačiny) 
• nedoprovázení na tréninky a akce klubu vzhledem k věku dítěte
• časté pozdní příchody na tréninky
• chybějící příprava na tréninky (oblečení) 

DOPORUČENÝ POSTUP 

 • obraťte se nejdříve na odborníka (např. Rodičovská linka), mluvte s ním o situaci konkrétního dítěte, možnostech řešení a komunikaci s ním, popř. s rodiči 
 • pokud se vám dítě svěří, vždy mu důvěřujte (není vaším úkolem zkoumat pravdu) 
 • pochvalte ho za odvahu o své situaci mluvit 
 • sdělte mu, že vina není na jeho straně a rodič nemá právo se takto chovat 
 • neslibujte dítěti, že sdělené informace zůstanou tajemstvím 
 • sdělte mu, že musíte podniknout kroky, abyste je ochránili 
 • informujte je o tom, jak budete postupovat 

INFORMACE RODIČŮM 

• v případě týrání a zanedbávání dítěte nejste povinni informovat zákonné zástupce, další postup by měl zajistit OSPOD 

 

ROZVOD, ROZCHOD RODIČŮ 

• rozvod může být pro děti ztrátou jistoty a bezpečí na všech úrovních (rodiče, škola, nový domov, přátelé) • vyrovnání se s rozvodem či rozchodem rodičů je dlouhodobější proces, kterým si dítě musí projít 

VAROVNÉ SIGNÁLY U DÍTĚTE 

• není schopno se soustředit, snížení výkonnosti
• stahuje se do sebe, má vztahové problémy se spoluhráči
• je zvýšeně plačtivé nebo agresivní
• často nemocné (nevysvětlitelné bolesti hlavy, břicha, zvracení) 
• popírá, že se rodiče rozvádějí
• chce dát rodiče znovu dohromady
• cítí odpovědnost či vinu za rozvod rodičů 

DOPORUČENÝ POSTUP 

• buďte dítěti k dispozici, vyslechněte je, možná jste jeho jediným opěrným bodem
• dejte pochopení jeho pocitům smutku a ztráty, pátrejte spolu s ním, co mu dělá dobře 
• nepotvrzujte mu naději, že se k sobě rodiče vrátí a vše bude jako dřív
• ujistěte ho, že nemůže za to, že se rodiče rozvádějí
• nestavte se na stranu jednoho z rodičů, podporujte dobrý vztah dítěte s oběma rodiči 
• předejte dítěti kontakt na Linku bezpečí 

INFORMACE RODIČŮM 

• máte-li dojem, že dítě v rozvodové situaci strádá, nabídněte rodičům schůzku a předejte jim informaci o tom, jakých projevů jste si u dítěte všimli 
• doporučte vyhledání odborné psychologické pomoci, rodinné poradny 

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ 

 • je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi blízkými osobami žijícími ve společné domácnosti
  (např. ponižování, bití, pohlavky, facky, kopání, tahání za vlasy, škrcení, shazování na zem, omezování pohybu, zákaz chodit do práce) 
 • dochází k němu opakovaně, v soukromí, často za účasti dětí 
 • intenzita násilných situací se stupňuje a rodiče ztrácejí schopnosti včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah 
 • přítomnost dítěte u domácího násilí má stejné psychické následky, jako by bylo samo týráno 

VAROVNÉ SIGNÁLY U DÍTĚTE 

 • má nepřiměřené emoční reakce (agresivita, záchvaty vzteku, nebo naopak deprese, pocity smutku, úzkosti) 
 • mluví o rodičích s rozporuplnými pocity (cítí strach a nenávist k agresorovi, na oběť má vztek, že se nedokáže agresorovi postavit) 
 • bojí se o sebe i o oběť, cítí se bezmocně, neumí se postavit agresorovi 
 • stydí se a cítí se vinné za to, co se doma děje 
 • často se dokonce ztotožní s reakcemi agresora, omlouvá násilné chování 
 • násilí a manipulaci přijme za běžné chování a reaguje podobě (např. „Pár pohlavků nikdy nikomu neublížilo.“) 
 • nezve si kamarády domů, často bývá agresorem nebo obětí šikany 
 • má za sebou útěky z domova 
 • maminky nehovoří s trenéry nikdy o samotě (partner to nedovolí) 

DOPORUČENÝ POSTUP 

 • buďte pro dítě pozitivním mužským vzorem 
 • nabídněte mu pozitivní způsob motivace (tyto děti často špatně reaguji na křik a výhrůžky, protože to znají z domova) 
 • vytvořte mu prostředí, kde je přijímané, potřebuje zkušenost, že vztahy mohou také fungovat dobře 
 • dejte dítěti pochopení pro jeho rozporuplné pocity 
 • sdělte mu, že není v pořádku, že v rodině probíhá násilí 
 • ubezpečte ho, že není jeho vina, že jeden nebo oba rodiče se dopouští násilí

INFORMACE RODIČŮM 

 • pokud se o domácím násilí dozvíte od dítěte, rodiče nekontaktujte v případě, že se vám svěří oběť domácího násilí (nejčastěji matka), odkažte ji na odborné služby (www.donalinka.cz, Intervenční centrum) 
 • pokud má domácí násilí vliv na zhoršení psychického stavu dítěte, dítě utíká z domova, oznamte jeho situaci na místním úřadu-oddělení sociálně právní ochrany v místě bydliště dítěte 

 

Závěr 

V těchto 5 dílech jsme vám nabídli základní informace o složitých situacích, do kterých se vaši svěřenci mohou dostat. Dále také praktická doporučení a odkazy, kterých můžete využít, pokud se rozhodnete dítěti pomoci. Včasné odhalení a vhodná nabídka pomoci může být velmi významná pro další vývoj dítěte, které je z různých důvodů ohroženéJako trenéři, kteří jste v těsném kontaktu s dětmi, můžete při tom sehrát důležitou roli. 

Autor: Michaela Veselá, zdroj FAČR a Linka bezpečí

 

ROZCESTNÍK SLUŽEB 
Linka bezpečí 
• bezplatná, anonymní telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let),24 hodin denně, pro děti z celé České republiky 
• Telefonní číslo: 116 111 Emailové poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz Chat: chat.linkabezpeci.cz Web: www.linkabezpeci.cz

Rodičovská linka 
• anonymní telefonická krizová pomoc a poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní jednající v zájmu dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let, pro klienty z celé České republiky • Emailové poradenství: pomoc@rodicovskalinka.cz Chat: chat.rodicovskalinka.cz Web: www.linkabezpeci.cz 

Manželské a rodinné poradny 
• nabízejí manželské a rodinné poradenství, zaměřují se na zvládání potíží v mezilidských vztazích v rodině (generační spory, rozvod a porozvodové těžkosti, styk rodiče s dětmi, závislost v rodině atp.) mediace dohod o výchově dětí a uspořádání vzájemných vztahů 
• Kontakty na poradny v ČR: www.amrp.cz 

Střediska výchovné péče (SVP) 

www.msmt.cz/vzdelavani/socialni- programy/strediska-vychovne-pece 

Intervenční centra 

www.domaci-nasili.cz

Kyberšikana, sexting, kybergrooming 

www.poradna.e-bezpeci.cz

Léčba drogové závislosti 

www.drogy-info.cz/mapa-pomoci

www.drogovaporadna.cz

Sebepoškozování

www.sebeublizovani.cz

Deprese a úzkosti 

www.deprese.com

Krátké zprávyArchiv
2020 CEV ME U20 - Brno/Kuřim

Česká republika – Itálie 0:3 (15:25, 24:26, 23:25)

 
2020 CEV ME U20 - Brno/Kuřim

Srbsko - Česká republika 3:2 (20:25, 17:25, 25:16, 25:19, 15:9)

 
2020 CEV ME U20 - Brno/Kuřim

Česká republika – Francie 2:3 (21:25, 22:25, 25:23, 27:25, 16:18)

 
2020 CEV ME U22 - beachvolejbal - Izmir (TUR)

muži: Marchetto / Dal Corso (ITA) – Semerád / Maňas 2:1 (19:21, 21:8, 15:9) ženy: Břínková / Neuschaeferová – Carro / Álvarez M. (ESP) 1:2 (15:21,...

 
2020 CEV ME U22 - beachvolejbal - Izmir (TUR)

ženy: Christ / Grüne (GER) – Honzovičová / Žolnerčíková 2:0 (21:18, 21:19), Břínková / Neuschaeferová – Freitas Schoffel / Huggins (ENG) 2:0...

 
2020 CEV ME U22 - beachvolejbal - Izmir (TUR)

muži: Semerád / Maňas – Zürcher / Dillier (SUI) 1:2 (21:16, 10:21, 11:15), Bello Ja. / Bialokoz (ENG) – Melmuka / Knobloch 0:2 (14:21,...

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018