18.9.2019

Metodický dopis č. 12 - základy přihrávky

Metodický dopis se zabývá základy přihrávky, jejíž kvalita výrazně ovlivňuje úspěšnost týmu v útoku.

Provádí se nejčastěji bagrem – odbitím obouruč spodem v ose těla i mimo něj a podle situace také odbitím obouruč vrchem. Volba způsobu odbití záleží na délce, výšce a razanci podání.

Přihrávku rozlišujeme na příjem podání, kterou se budeme zabývat v tomto metodickém dopisu a přihrávku v průběhu rozehry. Dále v textu uváděno jako přihrávka.

Důležitým aspektem při jejím nácviku je osvojení si správné techniky odbití míče dále rozvíjení rychlostně-koordinačních schopností a anticipace (předvídání) letícího míče.

Při nácviku přihrávky je v prvé řadě potřeba seznámit hráče, na kterém místě hřiště mají zaujmout výchozí postoj (střeh) a kam mají směřovat míč.

Vhodné místo pro příjem podání je individuální záležitostí. Většina hráčů na výkonnostní úrovni zaujímá postoj cca 1 až 2m před zadní čárou a přibližně 1,5 - 2m od postranních čar.

Hráči by měli při přihrávce směřovat míč do vzdálenosti přibližně 1,5m od sítě (na její střed, či blíže k přijímajícímu hráči). Přihrávka musí být odehrána dostatečně vysokým obloukem, tak aby nahrávající hráč neměl problém se včas dostat pod míč a mohl provést kvalitní nahrávku.

 

Přihrávka bagrem v ose těla:

Před odbitím stojí hráč ve středním volejbalovém postoji. Z něho provádí pohyb vedoucí ke kontaktu s míčem výkrokem, úkrokem nebo pouhým přenesením těžiště ve stabilizovaném postoji nebo různými druhy přesunů na krátkou vzdálenost, které jsou zastaveny naskočením na obě nohy, nebo zastaven brzdícím a vyrovnávajícím krokem.

Těsně před spojením se paže v loktech napínají. Spojují se již napnuté, a to ve větší vzdálenosti před trupem kvůli prodloužení dráhy tlumení (odnímání rychlosti míči). Trup setrvává v mírném předklonu nebo se ještě o něco více předklání. Nohy jsou pokrčené ve vzdálenosti o něco větší, než je šíře ramen a váha je na předních částech chodidel.

Při kontaktu s míčem se paže vytočí měkkou částí předloktí nahoru a zápěstí s prsty se tlačí dolů. Kontakt s míčem je proveden v horní polovině předloktí. Paže začínají tlumící pohyb podle rychlosti letícího míče, ramena jsou zatlačena dopředu, lokty fixovány, zápěstí se tlačí k sobě a dolů. Nohy provádí aktivní pohyb vzad, jenž je dán rychlostí letícího míče. Zároveň mírný pohyb vzad provádí i trup.

Herní situace si vyžadují přijímat míč jak v ose těla, tak i mimo ni. Příjem mimo osu těla se provádí v případech, kdy míč letí velkou rychlostí, nebo mění směr mimo hráče či za něj. Tehdy se hráč nestačí včas přesunout k míči, nebo musí před ním odskočit do strany, vzad a odbít jej vedle těla. Z těchto důvodu je nutné již od začátku nácviku nacvičovat přihrávku bagrem v ose těla a ihned v návaznost i mimo něj.

 

Přihrávka bagrem mimo osu těla:

Odbití blízko těla

Při odbití na pravé straně je levá noha mírně vpředu, trup se uklání doprava a spojené, natažené paže se vytočí tak, aby obě byly v jedné rovině ke kolmici dráhy přilétajícího míče.

 

Odbití před tělem v úkroku

Hráč při odbití vpravo zahajuje pohyb úkrokem pravé nohy a jejím pokrčením. Trup se ve vzpřímené poloze posune doprava nad ukročenou nohu. Odbití je provedeno před tělem s tím, že osa ramenní je stále kolmá na směr odbití.

 

Odbití vedle a za tělem v úkroku

Hráč se u odbití vpravo po úkroku pravou nohou, kterou pokrčí, snaží posunout trup směrem doprava nad ukročenou nohu. Nestihne-li zasáhnout míč před tělem, proběhne kontakt s míčem vedle těla, kdy osa ramenní by měla být kolmo na směr odbití. V případě, že se míč dostane za tuto rovinu, tlačí hráč levé rameno dolů a pravé dopředu a nahoru. Do odbití se zapojí rotace trupu a částečně i pohyb paží. Noha, která je na straně odbití se posouvá vzad a je vzdálenější oporou.

 

Postup herního myšlení u přihrávky:

1. Zkontroluj postavení svoje i svého spoluhráče a uvědom si, kam máš umístit přihrávku.

2. Pozorně sleduj podávajícího hráče a snaž se analyzovat druh a taktiku jeho podání:

- jaké podání provádí a odkud,

- jak bývá úspěšný,

- do kterého místa hřiště obyčejně podání směřuje,

3. V momentě nadhození míče podávajícím, přejdi z uvolněného vyššího postoje do střehového postoje pro příjem podání. Před odbitím je vhodné provedení aktivačních pohybů nohou (například rychlé kroky na předních částech chodidel.)

4. Koncentruj se a snaž se rychle rozpoznat křivku letu míče (je třeba počítat s větrem) a následně zaujmout co nejrychleji nejvýhodnější polohu – nohou, trupu a paží

5. Při odbíjení přejdi z přímého pozorování míče na periferní

6. Po přihrávce se co nejrychleji zapoj do další činnosti (útoku, při špatné přihrávce obrany).

 

Poznámka:

Nácviku a tréninku přihrávky je třeba v tréninkovém procesu mládeže věnovat množství času. Trenér by měl klást velký význam nejen na kvalitu provedení (techniku), ale i rozvoj rychlostních schopností (především rychlost reakce a lokomoční rychlost) a působit na psychickou odolnost přihrávajících hráčů.

 

Zpracovali: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., Mgr. Ondřej Vlček, Mgr. Roman Reismüller

Krátké zprávyArchiv
Infolinka MŠMT - MŮJ KLUB 2020

Infolinka MŠMT - MŮJ KLUB 2020 - http://www.msmt.cz/sport-1/spustena-infolinka-muj-klub-2020

 
Český pohár 2019/20 ženy - 2. kolo

TJ Sokol Nusle Praha - TJ Sokol Šternberk 0:3 (15:25, 19:25, 20:25) – postupuje Šternberk Extraligový Šternberk měl výborný nástup do zápasu a...

 
Ranking CEV muži k 30.9.2019

V evropském žebříčku naši muži poskočili o jedno místo před Finy a tím si zajistili místo v kontinentální kvalifikaci na OH 2020. Kompletní ranking...

 
2019 CEV ME muži

Mistry Evropy 2019 se stali volejbalisté Srbska, druhé místo patří Slovinsku, třetí skončilo Polsko. Všechny výsledky ZDE

 
OH kvalifikace muži - leden 2020

Česká reprezentace mužů se zúčastní kontinentální (evropské) kvalifikace o OH 2020, která proběhne v lednu 2020.

 
Kvalifikace na OH 2020 beachvolejbal – Haiyang (CHN)

Graudina / Kravcenoka (LAT) – Hermannová / Sluková 2:1 (21:17, 15.21, 17:15)

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018