7.8.2017

Metodika beachvolejbalu - Metodický dopis č. 1

Popularita beach volejbalu v České republice neustále stoupá. Zároveň se rozrůstá členská základna (především mládežnická) v beach volejbalových klubech. Jelikož informací o metodice beach volejbalu je poskromnu, rozhodla se Metodická komise beach volejbalu pravidelně předkládat formou metodických dopisů informace o nácviku, tréninku beach volejbalu a všech aspektů s tím svázaných. V prvním metodickém dopisu jsme se zaměřili na činnost a roli trenéra.

Činnost a role trenéra beach volejbalu

Trenér představuje specifickou profesi s více jak stoletou tradicí. Trenéři působí jak v rekreačním, tak výkonnostním i vrcholovém beach volejbalu a pracují s rozmanitými tréninkovými skupinami a v různém zázemí beach volejbalových klubů. Z toho vyplývají i činnosti, které trenér provádí.

Oblasti činnosti působení trenéra:

 • výchova hráčů
 • plánování a evidence
 • trénování a řízení přípravy týmu
 • budování a utváření týmu
 • vedení týmu v utkáních (mládežnické kategorie)
 • v řadě případů i organizační chod týmu

Jednoduše řečeno, trenér je současně i pedagogem, psychologem, koučem a organizátorem.

Z důvodu rozmanitosti a náročnosti funkcí, které z role trenéra vyplývají, jsou na jeho osobu kladeny morální, intelektové a odborné nároky. Je třeba si uvědomit, že úspěch či neúspěch trenéra není pouze výsledkem jeho znalostí beach volejbalu.

Trenér by měl mít mimo jiné:

 • cíl práce
 • základní znalosti z různých oborů (především z pedagogiky, psychologie, anatomie, fyziologie)
 • dobré organizační a vůdcovské schopnosti
 • dobré komunikační schopnosti
 • dobré vystupování a celkový vzhled 
 • svou trenérskou filozofii

Mezi velmi důležité faktory řídící činnosti trenérské práce je schopnost komunikace, a to jak verbální (slovní), tak i neverbální (mimika, gesta, tělesný postoj, pohyby rukou, nohou a trupu, pohledy očí).  Jde o předávání a přijímání informací mezi trenérem a hráčem (týmem).

 K podstatným znakům verbální komunikace patří:

 • hovořit jasně, zřetelně a sebevědomým způsobem
 • používat různé úrovně jazyka (odlišný jazyk pro komunikaci s dětmi a s dospělými) včetně intonace hlasu
 • k oživení zájmu skupiny využít humor (bez sarkasmu a ironie)
 • naslouchat hráčům
 • být raději pozitivní než negativní (například „zahraj míč před sebou“ než „nehraj míč za sebou“)

Specifika trénování u kategorie dětí a mládeže

Obsahem tréninku dětí a mládeže by měly být především výchovné požadavky. Trenér by u nich měl rozvíjet nejen vlastnosti, které jsou předpokladem k dosažení nejlepšího výkonu, ale i takové, které z nich vytvářejí charakterní lidi. Pro děti jsou dospělí většinou autoritami a snadno přijímají jejich názory, proto by jim měl trenér jít příkladem.  

Trénování dětí se neobejde bez kontaktu s rodiči. Jedná se o aspekt, který v sobě může skrývat na jednu stranu pozitiva, ale někdy i množství negativ. Zde je nutné vyjasnění si názorů – trpělivá komunikace.

Z hlediska trénování dětí a mládeže by si každý trenér měl v prvé řadě stanovit jasný cíl a směr, kterým se s nimi bude ubírat. Snad každý chce vyhrávat, nikdy však nesmíme zapomínat na důležitou trenérskou zásadu – nejdříve děti, potom vítězství!

Správná filozofie je ta, která se orientuje na děti.

Její stěžejní body jsou:

 • vítězství je důležité, ne však za každou cenu
 • prohra má svůj význam, když se z ní dokážeme poučit
 • důraz je kladen na zdraví, prožitek radosti a osobní rozvoj
 • prohra by neměla snižovat pocit osobní hodnoty

Pro trénování dětí je nezbytně nutné vědět, která cvičení jsou pro ně vhodná a která ne, co je přiměřené danému věku, kdy a jak s cvičením začít a nezapomínat na princip všestranné přípravy. Je třeba mít na mysli, že během dětství a adolescence dochází k řadě změn.

Jedná se především o:

 • intenzivní růst (děti vyrostou i o 50 cm a přiberou i více než 30 kg)
 • vývoj a dozrávání různých orgánů těla
 • psychický a sociální vývoj (změna v dětském chápání a vnímání světa, jeho pozice v něm; mění se jejich vztah ke společnosti a lidem)
 • pohybový rozvoj (zvyšování výkonnosti)

Hlavní zásady při vedení tréninku dětí:

 • znalost obsahu učiva a dovedností, které by měli hráči v příslušné věkové kategorii zvládnout
 • používání správných metod při učení dovedností
 • skupinové vyučovaní (v některých případech i individuální), aby nebyl brzděn růst těch, kteří v danou chvíli zvládnou dovednosti rychleji a současně, aby byl dán prostor druhým, kteří potřebují na zvládnutí dovedností více času
 • velmi důležitou činností je vyjadřovat se jazykem, kterému děti rozumějí
 • učit více než volejbalové dovednosti, pomocí hry se mohou hráči naučit dalším dovednostem (fyzickým, psychickým a sociálním) nutným pro život
 • komunikace s dětmi i rodiči (zpětná vazba), umění trenéra naslouchat pocitům, názorům a podnětům od svých svěřenců a od rodičů je důležitou složkou jeho další práce
 • děti a mládež je potřeba pozitivně motivovat, je nutné je povzbuzovat a chválit, při kritice je vhodnější nejdříve pozitivně hodnotit a pak vytknout chybu
 • trenér jako autorita by měl projevovat zájem o školní výsledky svých svěřenců
 • vést hráče k úctě k soupeři, rozhodčím a funkcionářům
 • dbát na harmonický rozvoj osobnosti každého jednotlivce, respektovat jeho věkové zvláštnosti
 • plánovat, vést, organizovat a kontrolovat činnost hráčů
 • trenér by si měl uvědomit, že je to on, kdo pokládá u svých svěřenců základy dovedností, z nichž pak oni čerpají a na ně navazují v dalších věkových obdobích (kategoriích), špatné návyky či nedostatky se jen velmi obtížně napravují, pokud je to vůbec možné

V dalším metodickém dopise se zaměříme na činnost trenéra v tréninkovém procesu a činnost trenéra v utkání (před, v průběhu a po něm).

 

Autor: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

Krátké zprávyArchiv
Středoevropská liga MEVZA - ženy

VK UP Olomouc - Calcit Volley Kamnik 3:0 (25:15, 25:17, 25:11)  

 
Vyzývací pohár (Challenge Cup) - 2. kvalifikační kolo - muži

Mladost Ribola Kaštela - Volejbal Brno 0:3 (9:25, 21:25, 18:25)

 
Český pohár 2017/2018 muži - 3. kolo

Benátky nad Jizerou – Příbram 0:3 (21:25, 21:25, 15:25),'Jihostroj Č. Budějovice A – Ostrava 3:0 (25:21, 25:15, 25:23)

 
Český pohár 2017/2018 muži - 3. kolo

Odolena Voda - Ústí nad Labem 1:3 (25:19, 15:25, 26:28, 16:25)  

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

POZOR - 15. 11. 2017 je poslední den pro změnu na podání žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok...

 
Přátelská utkání kadetů v Berlíně

Německo – Česká republika 0:3 (20:25, 17:25, 18:25),  2:3 (19:25, 25:17, 25:20, 16:25, 5:15)

Volejbal na facebooku
Generální partner
© ČVS 2015