13.11.2019

Komentář k X. Programové konferenci mládeže v Kolíně

Komentář k rozhodnutí X. PKM a navazujícím závěrům Správní rady ze dne 6. 11. 2019 – chlapci.

1. U všech žákovských soutěží se povoluje od 1. 1. 2020 libero včetně MR starších žáků.

Myšlenka znovu zkusit zařadit libero do žákovských soutěží vznikla na několika úrovních a relativně nezávisle. Není ani nijak nová. V době, kdy se libero zavádělo do volejbalu, bylo hned v počátku striktně rozhodnuto, že libero v žácích nebude, protože by to nutilo trenéry příliš brzo specializovat hráče (blokaře) a tím by ubývalo velkých hráčů, kteří by uměli přijímat a hrát v poli. To vše bylo rozhodnuto v době, kdy jsme s hrou libera neměli skoro žádné zkušenosti a jen tušili, kam se hra s liberem bude vyvíjet.  

Důležitým impulsem k otevření tématiky libera bylo rozhodnutí CEV o zřízení kategorie U17 (U16 u dívek), která byla samozřejmě korunována ME (do této doby zatím 2 x, naše umístění v roce 2017 – 10. místo, 2019 – 4. místo). Z hlediska RD mládeže jsme již před tím konstatovali, že profese libera v našich RD patří ve srovnání s mezinárodním volejbale k tím slabším. Většina států omezení liber nepraktikuje a délka praxe a specifické dovednosti hráčů se nedají tak rychle dohonit ani intenzivním tréninkem v pozdějším věku (jedná se o věku RD mládeže). Naše praxe je, že liberem se většinou stává šikovný smečař, který své ambice stát se smečařem musel upravit vzhledem k tomu, co mu nadělila „Matka příroda“.

V rámci diskuse na X. PKM se diskutovaly tyto výhody a rizika zařazení libera v žákovském věku.

Výhody:

 1. Zvětšení počtu hráčů v žákovském věku (menší hráči budou mít šanci)
 2. Přínos pro RD mládeže
 3. Lepší organizace hry žákovských družstev při vrcholových akcích tohoto věku (MR, Memoriály, Olympiády)
 4. Libero se postupně vyvinulo v naprosto rovnocennou volejbalovou profesi a jako taková se musí trénovat již od útlého volejbalového věku
 5. Někteří hráči se již od počátku svého volejbalového života cítí jako libera a v žákovském věku se nemají možnost herně vyvíjet

Rizika:

 1. Opomíjení technické přípravy blokařů a hráčů na pomezí specializací
 2. Předčasná specializace hráčů jako takových
 3. Předčasné ukončení hráčské kariéry – velcí hráči nebudou hrou uspokojeni

Se vzrůstající agresivitou podání a tlakem na lepší organizaci hry se úloha libera v moderním volejbalu zvyšuje a tím se zvyšuje tlak na včasnou specializaci liber, kdy libero je uznáváno jako specializace jako každá jiná a jako taková se musí trénovat od nejútlejšího věku. Problém dlouhých hráčů, kteří budou brzy omezeni v herní činnosti příjmu, se v tomto kontextu spíše stává problémem mládežnického trenéra, který musí uvážlivě trénovat a predikovat herní a dovednostní vývoj svých hráčů. Libero může a nemusí být součástí týmu, libero nemusí být v každém utkání.

Závěr X. PKM byl, že většina argumentů, vyjmenovaných ve „výhodách“, je pro hru jako takovou a hráčů samotných přínosem. Rizika jsou naopak plně v rukou trenéra, který při moudrém vedení je schopen jejich eliminace.

 

2. Memoriál R. Myslíka - doplnit do Rozpisu soutěže:

 • a) Hraje se s ročníky narození 2006, u nahrávače se povoluje ročník narození 2005
 • b) Podání je možné pouze naskočené, smečované, rotované

a) Nahrávač ročníku 2005 v týmu ročníku 2006

Dlouhodobě mají všechny RD mládeže problém s kvalitou nahrávačů. V EX mužů hraje minimum českých nahrávačů. Odpověď proč je tomu tak, přesahuje formát tohoto komentáře. Možností zařadit staršího nahrávače do „Memoriálu“, který není soutěží řízený STK, sledujeme právě zlepšení kvality nahrávače, speciálně jeho schopnosti řídit, ovlivňovat a dávat hře řád. Naopak mladší spoluhráči budou mít možnost lépe uplatnit své útočné dovednosti, protože je předpoklad větší kvality nahrávky. U chlapců jsme stanovili sudý ročník 2006 jako nosný, s kterým se bude pracovat dva roky. Nahrávač ročníku 2006 bude ústředním nahrávačem na „Olympiádě“ v roce 2021.

b) Podání na „Memoriálu“ je možné pouze naskočené, smečované, rotované

Naskočené rotované podání je v současném volejbale jedním z fenoménů, jež rozhoduje o vítězství či porážce. Kdo sledoval letošní ME mužů, musí mít jasno. Dovednost rozhodnout tvrdým rotovaným podáním je určena nejen okamžitým stavem, odvahou hráče, ale vyplývá z dlouhé tréninkové praxe. Tlak na hráče je při provádění podání extrémní, protože se střetávají dva protichůdně působící tlaky. Rozhodnout a neposkytnout soupeři výhodu, druhou možností při snaze dát nebezpečné podání je chyba, která může být z hlediska vývoje zápasu, či setu fatální. Jak z této těžké situace. Odpovědí nemůže být bohudík jednoduchý recept, protože volejbal je hra. Správnou odpovědí je, jak tréninkem ovlivnit podání jako takové. Z úzkosti a strachu se může hráč dostat jen lepší dovedností hrát naskočené podání, delší tréninkovou a herní praxí s hraním naskočeného podání. Proto experiment.

X. PKM zvažovala při této otázce tyto přínosy a rizika.

Přínosy:

 1. Rotované podání je v dospělosti rozdílový prvek ve hře
 2. Rotované podání musí být tvrdé a zároveň málo kazivé – proto je závislé na délce trénování
 3. Nácvik rotovaného podání v žákovském věku zlepšuje kontrolu míče
 4. Podání je těžké pro psychiku hráče – delší příprava odstraňuje strach a úzkost ze zkažení
 5. Rotované podání zlepšuje časování rozběhu na úder

Rizika:

 1. Rotované podání je velice náročné a neadekvátní věku hráče
 2. Žáci trénují v malých tělocvičnách a ČP se též hraje v tělocvičnách
 3. Trénování rotovaného podání je velice náročné na čas
 4. Trenér ztrácí možnost takticky zasahovat do hry
 5. V žákovském věku je velká kazivost
 6. Někteří hráči nemají fyzické dispozice na rotované podání
 7. Trenéři tvrdí, že v oddílech jsou maximálně dva až tři hráči, kteří to zvládnou

X. PKM rozhodla uskutečnit v rámci „Memoriálu“ experiment s povinností hrát pouze rotované podání. Slibujeme si od toho, že trenéři KCM zařadí nácvik smečovaného podání do svých tréninkových plánů a po vyhodnocení dokážeme najít cestu, jak více naskočené podání dostat do tréninkového procesu a hlavně hry v žákovském věku a později ve věku dospělém.

 

Autor: Jiří Zach - svazový trenér mládeže ČVS - chlapci

Krátké zprávyArchiv
Přátelské utkání Lvíčat chlapců 05/06 - Nysa (POL)

Polsko - Česká republika 3:1 (19:25, 25:22, 25:19, 25:19)

 
Přátelské utkání Lvíčat chlapců 05/06 - Nysa (POL)

Polsko - Česká republika 0:3 (19:25, 25:27, 21:25), dodatečný set 25:22

 
Nová angažmá pro sezónu 2020/2021

Z belgického týmu Black and White Co. Lendelede přichází vyztužit blokařský post VK UP Olomouc finská reprezentantka Michaela Bjerregård-Madsen.

 
UNIQA M-ČR U20 – beachvolejbal – dívky

1. místo – Michaela Břínková / Kylie Neuschaeferová 2. místo - Lucie Šulcová / Julie Honzovičová 3. místo - Karin Žolnečíková / Klára...

 
UNIQA M-ČR U20 – beachvolejbal – chlapci

1. místo – Vít Beneš / Matyáš Džavoronok 2. místo – Adam Štoček / Jindřich Zavadil 3. místo – Jakub Šépka / Tomáš Semerád foto: Tomáš Jambor

 
Stream z Českého poháru žen z Brna

Streamový přenos z Českého poháru žen 2* najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=g-sTyTFHTVc&feature=youtu.be

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018