Reprezentace
26. 5. 2024
Ženy - turnaj GEL Maribor : CZE - SLO
Reprezentace
30. 5. 2024
Muži - turnaj GEL Karlovy Vary : CZE - FIN
Reprezentace
31. 5. 2024
Ženy - turnaj GEL Tarnow : CZE - UKR
Reprezentace
1. 6. 2024
Ženy - turnaj GEL Tarnow : CZE - BEL
Reprezentace
1. 6. 2024
Muži - turnaj GEL Karlovy Vary : CZE - ROU
ČVS
1. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Karlovy Vary
ČVS
8. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Praha
Reprezentace
15. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
Reprezentace
16. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
ČVS
22. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Ostrava
Reprezentace
2. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
3. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
9. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
10. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
24. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: MNE - CZE, Kolasin
Reprezentace
29. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: CZE - NOR, Tábor
12.8.2019

Metodický dopis č. 10 - odbití prsty

Metodický dopis podává informace o nácviku způsobů odbití míče – prsty (tzv. odbití obouruč vrchem). Obsahem je popis techniky daného odbití a cvičení pro nácvik a trénink této dovednosti.

logo

Tímto způsobem se provádí především nahrávka. Nácvik začínáme srozumitelným popisem a názornou ukázkou provedení zvolené činnosti. Při popisu je vhodné sdělit:

1. činnost hráče před odbitím

2. činnost těsně před dotykem s míčem

3. provedení vlastního odbití

4. činnost po odbití

 

Popis techniky odbití míče obouruč vrchem před sebe

Hráč stojí ve volejbalovém střehu, kdy dolní končetiny jsou mírně pokrčeny, váha těla spočívá na přední části chodidel, která jsou od sebe přibližně na šíři ramen, a jedna noha je mírně předsunuta před druhou. Před kontaktem s míčem zvedá hráč paže před tělo a ohýbá je v loktech. Zápěstí se při tom dostávají asi 10 cm nad úroveň očí. Míč dopadá do tzv. volejbalového košíčku (obr. 1). Prsty jsou pružně zpevněny a vzdáleny od sebe tak, aby obepnuly co největší plochu míče. Palce jsou proti sobě a směřují mírně vzad.

V okamžiku dopadu míče nad čelem do prstů se zápěstí mírně zvrátí vzad. K odbití dochází nad čelem články volně roztažených prstů. Dlaně se míče nedotýkají. Při odbití se nejvíce zapojují první tři prsty (palec, ukazovák a prostředník), čtvrtý a pátý prst míč obepínají. Zvýšením těžiště (většinou až do výponu) a vytrčením rukou nad úroveň hlavy a mírně vpřed dokončí hráč odbití (obr. 2). Pohyb obou paží je synchronizovaný. Intenzita celého pohybu je dána vzdáleností a výškou odbití. 

Příklady cvičení – metodická řada

 

 

a) Odbití míče nad sebe z místa 

1. Hráč stojí na místě a provádí opakovaně pohyb jako při odbití míče (bez míče). Dbáme na to, aby pohyb vycházel z pokrčených nohou v kolenou.

2. Hráč přikládá ruce tvořící volejbalový košíček na míč, který leží před ním na zemi a zdvihá ho nad čelo. Kontroluje si správnou polohu prstů na míči.

3. Hráč vyhazuje míč z volejbalového košíčku asi 1,5-2 m nad sebe a opět ho do něj chytá. Dbá na správnou práci nohou – snížení těžiště pokrčením nohou v kolenou a jejich postupné napínání a v návaznosti pohyb těla a paží.

4. Hráč si nadhodí míč obouruč spodem nad sebe, odbije nad sebe a pak míč chytá do volejbalového košíčku. Výška nadhozu i odbití je přibližně 2 m.

5. Hráč si opakovaně odbíjí nad sebe do výšky 1,5–2 m.

 

b) Odbití míče před sebe z místa

1. Dvojice hráčů stojí od sebe ve vzdálenosti 3–4 m. Hráči si házejí a chytají míč volejbalovým způsobem do košíčku.

2. Jeden hráč si nadhodí míč nad sebe a odbije ho před sebe spoluhráči. Ten míč chytá do košíčku a provádí totéž.

3. Dvojice hráčů stojí ve vzdálenosti 3–4 m od sebe si odbíjejí míč.

4. Dvojice hráčů. Hráč si míč nejprve odbíjí nad sebe a potom spoluhráči.  

5. Jeden hráč odbíjí míč plochým (nízkým) obloukem, druhý jej vysokým obloukem vrací.

Míč nesmí letět příliš nízko, neboť by se znemožnilo druhému hráči odbíjet míč obouruč vrchem.

 

c) Odbití míče před sebe po pohybu

Poznámka: Při provádění cvičení dbáme na to, aby hráči po přesunu zaujali správný postoj pod míčem (viz. popis techniky) a odbití neprobíhali.

1. Dvojice hráčů. Jeden nahazuje míč před, stranou nebo za druhého hráče. Ten se k míči rychle přemístí a chytí jej do volejbalového košíčku.

2. Jeden hráč odbíjí (nahazuje) střídavě kratší a delší míče, druhý vybíhá vpřed a vzad a přesně je odbíjí zpět.

3. Jeden hráč odbíjí (nahazuje) míč pravidelně doleva a doprava, druhý hráč vybíhá do strany a míč přesně odbíjí zpět.

Ve cvičení 1–3 hraje důležitou roli výška, směr i délka nadhozu odbití. Musí být takové, aby umožnily včasný přesun hráče pod míč a tím i kvalitní provedení.

4. Hráči stojí ve dvou zástupech proti sobě ve vzdálenosti přibližně 4 m. První hráč jednoho ze zástupů má míč, který odbíjí na protějšího hráče a přebíhá na konec protějšího zástupu. To samé provádí i ostatní.

5. Čtyři hráči stojí v postavení čtverce. Dva mají míče, které na signál odbíjejí na protější hráče. Po odbití, přebíhají a mění si mezi sebou místa. Hráči, na které letí míče, je odbíjejí zpět a zůstávají stát.  

 

d) Odbití před sebe pod úhlem

Poznámka: U cvičení dbáme na to, aby se hráči při odbití dotáčeli do směru odbití a neodbíjeli míč přes rameno.

1. Hráči stojí rozestaveni do trojúhelníka, či čtverce a odbíjejí si po jeho obvodu.

2. Stejně jako u předešlého cvičení stojí hráči rozestaveni do čtverce. Dva z nich mají míč. Jedním si po obvodu odbíjí a druhý si hází.

3. Čtyři hráči se postaví do trojúhelníku tak, že v jednom vrcholu jsou dva hráči za sebou. První z této dvojice má míč, odbije jej některému z hráčů v dalších vrcholech trojúhelníka a běží se postavit na jeho místo. Každý další hráč pak po odbití běží na místo, kam odbil.

4. Lichý počet hráčů si odbíjí míč ob jednoho po obvodu kruh.

5. Hráči stojí rozestaveni do čtverce, kdy uprostřed mezi nimi je značka. Každý hráč se po odbití běží dotknout značky a následně se vrací zpět na místo odkud prováděl odbití.

 

Zpracoval PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., editace: Petr Sixta

Krátké zprávyArchiv
Zlatá evropská liga

muži: Ukrajina – Česko 1:3 (22:25, 25:23, 15:25, 22:25) ženy: Česko – Španělsko 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)

 
FIVB Beach Pro Tour

BPT Elite 16 Espinho (POR): George / Andre (BRA) – Perušič / Schweiner 2:1 (21:14, 17:21, 15:12)   BPT Futures Battipaglia (ITA): Šépka / Sedlák...

 
Nové angažmá pro sezónu 2024/2025

Po dvou sezónách v celku Chaumont Volley-Ball 52 opouští reprezentační univerzál Patrik Indra francouzskou nejvyšší soutěž a odchází okusit polskou...

 
Nové angažmá pro sezónu 2024/2025

Zkušenost do týmu Prostějova by měla přinést brazilská smečařka Sonaly Monteiro Cidrao, která přichází z EC Pinheiros, což byl její už devátý klub...

 
Zlatá evropská liga - muži - Lucemburk (LUX)

Česko – Lucembursko 3:0 (25:17, 25:13, 25:22)

 
FIVB Beach Pro Tour

BPT Elite 16 Espinho (POR): Perušič / Schweiner – Hodges / Schubert (AUS) 0:2 (18:21, 17:21)   BPT Futures Battipaglia (ITA): Trousil / Westphal...

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018