ČVS
22. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Ostrava
Reprezentace
4. 7. 2024
Ženy - Challenger Cup - Filipíny - Manila
Reprezentace
5. 7. 2024
Ženy - Challenger Cup - Filipíny - Manila
Reprezentace
6. 7. 2024
Ženy - Challenger Cup - Filipíny - Manila
Reprezentace
7. 7. 2024
Ženy - Challenger Cup - Filipíny - Manila
Reprezentace
2. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
3. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
9. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
10. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
24. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: MNE - CZE, Kolasin
Reprezentace
29. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: CZE - NOR, Tábor

Registrace

Registrační místa
Aktuální sdělení
Úřední hodiny

Systém VIS
Přihlášení do systému VIS
Zřízení nebo obnovení přístupu do systému VIS

Registrace členů ČVS
Registrace fyzické osoby (člena)
Změny registrace fyzické osoby (člena)

Předčasné ukončení hostování
Registrace právnické osoby (oddílu)

Poplatky a provádění plateb

Zrušení registrace členů ČVS
Zrušení registrace fyzické osoby (člena)
Zrušení registrace právnické osoby (oddílu)

Oprávněné osoby
Zřízení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)
Zrušení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)

Statistické údaje RMK
Informace o vývoji členské základny volejbalu na základě evidence VIS
Přehled počtu družstev v mistrovských soutěžích

Články vydané RMK
Vyřazení zemřelých členů ČVS z registrace a evidence 
Upozornění na zaplacení LP oprávněné osoby oddílu

Kvalifikace členů ČVS

Jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů

Evidence kvalifikací trenérů, rozhodčích a školitelů

I. Registrační místa

Aktuální sdělení
Děkujeme za Vaši trpělivost při vyřizování žádostí. Čím méně budete telefonicky nebo e-malily naléhat na urychlené vyřízení Vaší žádosti, tím se vyřízení i Vaší žádosti urychlí.

Registrační místo Praha Registrační místo Brno
Registrační pracovník Registrační pracovník

Vladimír Bednář

TZ: 245 006 214
MT: 770 187 001

E-mail: bednar@cvf.cz

Štěpán Říha

MT: 602 766 605 

E-mail: stepan.riha@email.cz 

   
Úřední hodiny: Úřední hodiny:
Pondělí a středa  09,00 – 18,00 hod Pondělí 09,00 – 16,00 hod
Úterý, čtvrtek a pátek  09,00 – 17,00 hod Čtvrtek  09,00 – 16,00 hod.
   
   
Sídlo registračního místa: Sídlo registračního místa:
160 17 Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 19
Český volejbalový svaz
639 00 Brno, Vídeňská 9
Sportovní hala Moravské Slavie Brno
   
Korespondenční adresa:  
160 17 Praha 6 – Břevnov
Zátopkova 100/2, PS 40
Český volejbalový svaz

II. Systém VIS

Přihlášení do systému VIS:

Přihlásit se do systému VIS můžete svými přihlašovacími údaji ZDE. Přihlašovací údaje, to jest uživatelské jméno a heslo jsou trvale platné a je možné si je upravovat v systému VIS v modulu "Uživatel" 

Zřízení nebo obnovení přístupu do systému VIS

Pro vydání elektronického souhlasu jednotlivých žadatelů je nutné mít zřízen přístup do systému VIS. Novým uživatelům nebo stávajícím uživatelům, kteří zapomněli některý z uživatelských údajů, je na webových stránkách ČVS na adrese ZDE možnost zřídit nebo obnovit přístup do systému VIS.

Upozornění!
Systém VIS neumožní zřídit přístup na stejnou e-mailovou adresu nebo na stejné číslo mobilního telefonu. Proto je nutné mít k dispozici jedinečné kontaktní údaje.

III. Registrace členů ČVS

Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“) jsou zřízena na území České republiky dvě registrační místa, a to v Praze a v Brně. Obě registrační místa provádí registrace členů ČVS komplexně, s výjimkou evidování kvalifikačních tříd trenérů, rozhodčích a registrace nových oddílů, které provádí výhradně registrační místo v Praze. V současnosti se přestupy (transfery) do a ze zahraničí provádí elektronicky a proto finální provedení mohou provést obě registrační místa.

Registrace se provádí dle směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ a přestupy a hostování dle směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ v platném znění. Tyto směrnice si je možné prohlížet nebo stáhnout na webových stránkách ČVS ZDE.

A. Registrace fyzické osoby (člena)

1. Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, obnovu registrace, ohlášení přestupu a hostování je:

1.1 v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná příslušná žádost, a to:
a) „Přihláška k registraci“ pouze v případě první registrace nové fyzické osoby,
b) „Vystavení nového průkazu“ pro aktivního člena na dobu určitou, členu 19-ti letému a staršímu na dobu 10 let a členům mladším 19-ti let na dobu 4 let při ukončení doby platnosti některého z průkazů (registrační, trenéra, rozhodčího a funkcionáře), při ztrátě, závažném poškození nebo zničení průkazu, při změně jména nebo příjmení aktivního člena (uzavření manželství apod.) a při výrazné změně podoby a při změně názvu oddílu v případě, že ještě nevlastní nový průkaz člena ČVS, tj. vydán po 1.7.2011, 
c) „Obnova registrace“ pro neaktivního člena, pokud nedošlo k vystavení nového průkazu rok po ukončení doby platnosti některého z průkazů (registrační, trenéra, rozhodčího a funkcionáře) a dále pro člena, kterému byla zrušena registrace,
d) „Ohlášení přestupu“ pro aktivního člena na dobu neurčitou, a to na základě ustanovení Přestupního řádu volejbalu,
e) „Ohlášení hostování“ pro aktivního člena na dobu neurčitou, nejdéle však do konce příslušného soutěžního období,

1.2 elektronický souhlas žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce),

1.3 elektronický souhlas oprávněné osoby mateřského oddílu (u přestupů případně podání námitky) i nového oddílu,

1.4 zadání současné fotografie (elektronické) do systému VIS(vzor barevná pasová), která musí být ve formátu JPG, minimální velikost fotografie je 240 x 320 pixelů, maximální velikost souboru je 640 kB! Fotografie se tiskne na „Průkaz člena ČVS“ a slouží k identifikaci člena, proto by měla být současná, s vyobrazením hlavy a horní části ramen na jednobarevném pozadí a vyplňovat celou plochu rámečku. Fotografie nesmí být černobílá, otočená, viditelně poškozená, nevyplňující celou plochu rámečku, s obličejem z profilu, bez části hlavy,s pokrývkou hlavy, se zavřenýma očima, s vlasy zakrývající oči, či charakteristickou část obličeje, s tmavými brýlemy na očích či na hlavě, s vyplazeným jazykem či grimasou, se zvířety či jinými předměty, s rušícím pozadím, s nepoměrem obličeje a těla, skupinová a podobně! Zadávejte prosím jen fotografie, které splňují výše uvedené požadavky! Neodpovídající fotografie může být důvodem, aby RMK žádost zamítla a člen se vystavuje nebezpečí prodlení vyřízení jeho žádosti.

1.5 elektronické uhrazení stanoveného poplatku.

2. Průkaz člena ČVS:

2.1 Dokladem o registraci je "Průkaz člena ČVS" bez vyznačení příslušnosti k oddílu, a to při žádostech "Přihláška k registraci" a "Obnova registrace" vždy pouze v elektronickém formátu, tedy "virtuálně".

2.2 O fyzickém vytištění nového průkazu člena ČVS je nutné podat ve VIS zádost typu "Vystavení nového průkazu". Pokud se žádost zadá do 7 dnů od realizace žádosti "Přihláška k registraci" či "Obnova registrace", tak bude průkaz vytištěn bez poplatku.

B. Změny v registraci fyzické osoby (člena)

1.1 V systému VIS, v modulu "Podatelna" řádně vyplněná příslušná žádost, a to:

a) "Změna osobních údajů" v případě změny nebo doplnění těchto osobních údajů: titul, křestní jméno, příjmení, titul za jménem, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, adresy, telefon domů, telefon do zaměstnání a poznámka. V jedné žádosti je možné požadovat zmněu nebo doplnění i více osobních údajů najednou.

b)"Změna fotografie" v případě změny nebo doplnění fotografie. Změnu fotografie je nutné provést při výrazné změně podoby (nošení brýlí, plnovousu, apod.) a pokud od data posledního vložení forografie do VIS uplynuly 4 roky. Fotografie musí být současná barevná pasová, musí být ve formátu JPG, minimální velikost fotografie je 240 x 320 pixelů, maximální velikost souboru je 640 kB! Fotografie slouží k identifikaci člena, proto by měla být současná, s vyobrazením hlavy a horní části ramen na jednobarevném pozadí a vyplňovat celou plochu rámečku. Fotografie nesmí být černobílá, otočená, viditelně poškozená, nevyplňující celou plochu rámečku, s obličejem z profilu, bez části hlavy,s pokrývkou hlavy, se zavřenýma očima, s vlasy zakrývající oči, či charakteristickou část obličeje, s tmavými brýlemy na očích či na hlavě, s vyplazeným jazykem či grimasou, se zvířety či jinými předměty, s rušícím pozadím, s nepoměrem obličeje a těla, skupinová a podobně! Zadávejte prosím jen fotografie, které splňují výše uvedené požadavky! Neodpovídající fotografie může být důvodem, aby RMK žádost zamítla a člen se vystavuje nebezpečí prodlení vyřízení jeho žádosti.

1.2 elektronický souhlas žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce),

1.3 změna nebo doplnění osobních údajů a fotografie nepodléhá polplatku

C. Předčasné ukončení hostování

1. Podkladem pro předčasné ukončení hosotvání je:

a) V systému VIS, v modulu "Podatelna" řádně vyplněná příslušná žádost "Předčasné ukončení hostování" pro aktivního člena, který má povoleno hostování, a to pouze na základě souhlasu hostujícícho oddílu.

b) elektronický souhlas žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce),

c) elektronický souhlas oprávněné osoby hostujícího oddílu.

C. Registrace právnické osoby (oddílu)

1. Podkladem pro registraci je písemně zaslaný:

a) řádně, ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu „Přihláška za člena Českého volejbalového svazu právnická osoba - oddíl“, vlastnoručně podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu,

b) řádně, ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu Zřízení oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“ (viz. oddíl VI., část A., odst. 2.), vlastnoručně podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu. V případě, když členové statutárního orgánu jsou totožní jako v přihlášce, tak se tiskopis nemusí zasílat,

c) fotokopie stanov právnické osoby - oddílu.

2. Změna názvu

Při změně názvu právnické osoby – oddílu je postup stejný.

Příloha:
III-5_Tiskopis_prihlaska_k_registraci_pravnicka_osoba.doc

IV. Poplatky a provádění plateb

1. Důležité upozornění:

Poplatek v registračním nebo přestupním řízení hraďte vždy jako poslední úkon žádosti, když žádost má již všechny ostatní náležitosti splněny!

2. Poplatky v registračním a přestupním řízení:

Druh poplatku dospělí mládež
(za každou žádost) od 19 let do 19 let do 12 let
Přihláška k registraci 200,- Kč 100,- Kč 10,- Kč
Vystavení nového průkazu 200,- Kč 100,- Kč 10,- Kč

Obnova registrace

Zrušení registrace

200,- Kč

    0,- Kč

100,- Kč

    0,- Kč

10,- Kč

   0,- Kč

Předčasné ukončení hostování 200,- Kč 100,- Kč 100,- Kč

Změna fotografie a osobních údajů

Ohlášení přestupu a hostování

    0,- Kč

600,- Kč

    0,- Kč

300,- Kč

    0,- Kč

100,- Kč

 

3. Provádění plateb:

a) Při použití elektronického způsobu výhradně na účet číslo 174 174 174 / 2010 s variabilním symbolem šestimístným číslem účtu v modulu Banka nebo devítimístným číslem žádosti v modulu Podatelna. Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti v peněžním ústavě.

4. Vrácení poplatku

a) V případě, kdy žádost podaná elektronicky byla zamítnuta či zrušena, a to z jakéhokoliv důvodu, a platba byla provedena z účtu vytvořeného v modulu Banka, tak je poplatek systémem na tento účet automaticky vrácen.

b) V případě, kdy žádost podaná elektronicky byla zamítnuta či zrušena, a to z jakéhokoliv důvodu, a platba byla provedena jiným způsobem, než z účtu vytvořeného v modulu Banka, tak je možné o vrácení poplatku podat žádost (viz příloha) sekretariátu ČVS na e-mailovou adresu sekretariat@cvf.cz, který rozhodne, zda bude nebo nebude poplatek vrácen. 
Žádost podaná v systému VIS musí obsahovat:
- „Název žádosti“,
- „Číslo žádosti“,
- „Výši poplatku“,
- „Číslo transakce“ nebo přiložit kopii „Dokladu o zaplacení“,
- „Datum transakce“,
- „Odůvodnění žádosti“,
- „Číslo účtu“, na který se poplatek má vrátit,
- „Jméno a příjmení žadatele“ (oprávněné osoby oddílu).

Příloha:
IV-1_Tiskopis_zadost_o_vraceni_poplatku.doc

V. Zrušení registrace členů ČVS

Zrušení registrace se provádí dle směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ v platném znění. Tuto směrnici si je možné prohlížet nebo stáhnout na webových stránkách ČVS ZDE

A. Zrušení registrace fyzické osoby (člena)

1. Podkladem pro zrušení registrace je:

1.1 v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná příslušná žádost, a to:
a) „Zrušení registrace“ pro aktivního člena na jeho vlastní žádost,
b) „Zrušení registrace“ pro aktivního člena na žádost oddílu - pouze v případě, že člen nemá pro příslušné soutěžní období uhrazen ČP,
c) „Zrušení registrace“ pro aktivního člena i pro neaktivního člena při jeho úmrtí,

1.2) elektronický souhlas žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce) u žádosti dle písm. a),

1.3) elektronický souhlas oprávněné osoby mateřského oddílu u žádosti dle písm. b) a c),

B. Zrušení registrace právnické osoby (oddílu)

1. Podkladem pro zrušení registrace je písemně zaslaný:

a) řádně, ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu „Žádost o zrušení právnické osoby - oddílu“, vlastnoručně podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu,

b) originál „Prohlášení krajského, okresního volejbalového svazu“, podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu, že zrušení právnické osoby – oddílu vzal na vědomí.

Příloha:
V-1_Tiskopis_zadost_o_zruseni_pravnicka_osoba.doc 

VI. Oprávněné osoby

A. Zřízení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)

Pro vydání elektronického souhlasu oprávněnou osobou oddílu je nutné mít tyto osoby uvedené v systému VIS, v modulu „Oddíly“ s patřičnými právy. Oprávněná osoba musí mít uhrazen licenční příspěvek na příslušné soutěžní období.

1. Zřízení oprávněné osoby:

a) podkladem pro zřízení oprávněné osoby oddílu s nejvyššími právy „6 – Správce oddílu“ je písemně zaslaný, řádně ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu Zřízení oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“, vlastnoručně podepsaný členem statutárního orgánu,

b) zřízení oprávněné osoby oddílu s ostatními právy, tj. „5 - 4 – Správce oddílu“, „3 - 2 – Uživatel“, "1 -Pozorovatel" je možné provést, již zřízenou oprávněnou osobou s právem „6 - 4 – Správce oddílu“, v modulu Oddíly v menu Práva v okně Přidat uživatele a Nastavení práv bez zaslání tiskopisu dle písm. a).

Příloha:
VI-1_Tiskopis_opravnene_osoby_oddilu_zrizeni.xls

B. Zrušení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)

1. Zrušení oprávněné osoby:

a) podkladem pro zrušení oprávněné osoby oddílu s nejvyššími právy „6 – Správce oddílu“ je písemně zaslaný, řádně ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu Zrušení oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“, vlastnoručně podepsaný členem statutárního orgánu,

b) zrušení oprávněné osoby oddílu s ostatními právy, tj. „5 - 4 – Správce oddílu“, „3 - 2 – Uživatel“, "1-Pozorovatel", je možné provést, již zřízenou oprávněnou osobou s právem „6 - 4 – Správce oddílu“, v modulu Oddíly v menu Práva v okně Přidat uživatele a Nastavení práv bez zaslání tiskopisu dle písm.a) tím, že oprávněné osobě v Nastavení práv se zadá právo „0 – bez přístupu“.

Příloha:
VI-2_Tiskopis_opravnene_osoby_oddilu_zruseni.xls 

VII. Statistické údaje RMK

A. Informace o vývoji členské základny volejbalu na základě evidence VIS

1. Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008 - 2017

a) Registračně matriční komise ČVS vydává "Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008 - 2017 na základě evidence VIS", data zpracoval zemřelý člen RMK p. Ing. Jan Přip

Příloha:
VII-1_Informace_o_vyvoji_clenu_2017_VIS.pdf

B. Přehled počtu družstev v mistrovských soutěžích

a) registračně matriční komise ČVS vydává "Přehled počtu družstev v mistrovských soutěžích k 30.6.2020", data zpracoval člen RMK p. Bc. Petr Dušek.

Příloha:
VII-2_Prehled_poctu_druzstev_2020.pdf 

VIII. Články vydané RMK

A. Vyřazení zemřelých členů ČVS z registrace a evidence

1. Registračně matriční komise ČVS vydává dokument "Žádost o aktulaizaci členské základny - vyznačení zemřelých členů ve VIS", dokument zpracoval člen RMK p. Václav Nidrle.

Přílohy:
VIII-1_Zemreli_clenove_vyrazeni.pdf
VIII-2_Tiskopis_hlaseni_o_zemrelych_clenech.doc

 

B. Upozornění na zaplacení ČP oprávněné osoby oddílu

1. Registračně matriční komise ČVS akualizovala dokument "Upozornění na zaplacení ČP oprávněné osoby oddílu", dokument zpracoval předseda RMK p. Vladimír Tabara.

Příloha:
VIII-5_Uhrazeni_CP_opravnena_osoba_oddilu.pdf

 

IX. Kvalifikace členů ČVS

A. Jmenování trenérů, rozhodčích a školitelů

1.  Podkladem pro jmenování trenéra, rozhodčího a školitele je pořadatelem školení:

     a)    Vyhotovení „Návrhu na jmenování“, který musí obsahovat: pořadové číslo, jméno a příjmení, registrační číslo, datum narození, PSČ a adresu bydliště a kontaktní údaje. Vzory „Návrhu na jmenování“ pro jednotlivé kvalifikace jsou uvedeny v příloze.

     b)    Opatření „Návrhu na jmenování“ podpisy navrhovatele ke jmenování.

     c)    Zajištění jmenování vyškolených trenérů, rozhodčích nebo školitelů příslušným orgánem ČVS, který „Návrh na jmenování“ potvrdí jmenováním.

B. Evidence kvalifikací trenérů, rozhodčích a školitelů

1.  Podkladem pro evidenci kvalifikace trenéra, rozhodčího a školitele je pořadatelem školení:

     a)    Předání potvrzeného „Návrhu na jmenování“ dle části A., odst. 1., písm. b) a c) členu Registračně matriční komise, který provede vyznačení kvalifikace trenéra, rozhodčího nebo školitele v profilu jmenovaného ve VIS.

Přílohy:

1.  Jmenování trenérů:

     a)    výborem příslušného KVS na návrh TMK KVS:

            IX-01_Jmenovani_treneru_III_skoleni_TMK KVS_VZOR.doc

            IX-02_Jmenovani_trenera_III_jednotlivec_TMK KVS_VZOR.doc

     b)    výborem příslušného KVS na návrh KBV KVS:

            IX-03_Jmenovani_treneru_BV_skoleni_KBV KVS_VZOR.doc

            IX-04_Jmenovani_treneru_BV_jednotlivec_KBV KVS_VZOR.doc

     c)    výborem ČVS na návrh ÚV ČVS:

            IX-05_Jmenovani_treneru_minivolejbal_skoleni_UV CVS_VZOR.doc

            IX-06_Jmenovani_treneru_mladeze_skoleni_UV CVS_VZOR.doc

            IX-07_Jmenovani_treneru_III_skoleni_UV CVS_VZOR.doc

            IX-08_Jmenovani_treneru_II_skoleni_UV CVS_VZOR.doc

            IX-09_Jmenovani_treneru_I_skoleni_UV CVS_VZOR.doc

            IX-10_Jmenovani_trenera_III_jednotlivec_UV CVS_VZOR.doc

            IX-11_Jmenovani_trenera_II_jednotlivec_UV CVS_VZOR.doc

            IX-12_Jmenovani_trenera_I_jednotlivec_UV CVS_VZOR.doc

            IX-13_Jmenovani_trenera_III_II_I_zahranici_UV CVS_VZOR.doc

     d)    výborem ČVS na návrh ÚBV ČVS:

            IX-14_Jmenovani_treneru_BV_skoleni_UBV CVS_VZOR.doc

            IX-15_Jmenovani_treneru_BV II_skoleni_UBV CVS_VZOR.doc

            IX-16_Jmenovani_treneru_BV_jednotlivec_UBV CVS_VZOR.doc

            IX-17_Jmenovani_trenera_BV II_BV_zahranici_UBV CVS_VZOR.doc

 

2.  Jmenování rozhodčích:

     a)    výborem příslušného KVS na návrh KR KVS:

            IX-18_Jmenovani_rozhodcich_IV_III_II_skoleni_KR CVS_VZOR.doc

     b)    výborem ČVS na návrh KR ČVS:

            IX-19_Jmenovani_rozhodcich_II_I_skoleni_KR CVS_VZOR.doc

            IX-20_Jmenovani_rozhodciho_III_II_I_zahranici_KR CVS_VZOR.doc

     c)    VV ABV na návrh KR ABV:

            IX-21_Jmenovani_rozhodcich_BV_C_B_skoleni_KR ABV_VZOR.doc

     d)    výborem ČVS na návrh VV ABV:

            IX-22_Jmenovani_rozhodcich_BV_A_skoleni_VV ABV_VZOR.doc

            IX-23_Jmenovani_rozhodciho_BV_C_B_A_zahranici_VV ABV_VZOR.doc

 

3.  Jmenování školitelů:

     a)    výborem ČVS na návrh ÚV ČVS:

            IX-24_Jmenovani_skolitelu_treneru_skoleni_UV CVS_VZOR.doc

     b)    výborem ČVS na návrh ÚBV ČVS:

            IX-25_Jmenovani_skolitelu_treneru_BV_skoleni_UBV CVS_VZOR.doc

     c)    výborem ČVS na návrh KR ČVS:

            IX-26_Jmenovani_skolitelu_rozhodcich_skoleni_KR CVS_VZOR.doc

     d)    výborem ČVS na návrh VV ABV:

            IX-27_Jmenovani_skolitelu_rozhodcich_BV_skoleni_VV ABV_VZOR.doc

© ČVS 2015-2018