Reprezentace
30. 5. 2024
Muži - turnaj GEL Karlovy Vary : CZE - FIN
Reprezentace
31. 5. 2024
Ženy - turnaj GEL Tarnow : CZE - UKR
Reprezentace
1. 6. 2024
Ženy - turnaj GEL Tarnow : CZE - BEL
Reprezentace
1. 6. 2024
Muži - turnaj GEL Karlovy Vary : CZE - ROU
ČVS
1. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Karlovy Vary
ČVS
8. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Praha
Reprezentace
15. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
Reprezentace
16. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
ČVS
22. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Ostrava
Reprezentace
2. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
3. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
9. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
10. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
24. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: MNE - CZE, Kolasin
Reprezentace
29. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: CZE - NOR, Tábor

Profil ČVS

Název subjektu je Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS"). V anglické verzi se používá název Czech Volleyball Federation. ČVS je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ČVS je právnickou osobou (IČ 00540285), která svoji činnost vykonává v souladu s právními předpisy České republiky. Sídlem ČVS je Praha.

Český volejbalový svaz je jediným subjektem uznaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Českým olympijským výborem a současně jediným garantem rozvoje volejbalu pověřeným řízením volejbalu a beachvolejbalu (dále jen „volejbalu") na území České republiky. ČVS je zakládajícím členem mezinárodních volejbalových organizací: Mezinárodní volejbalové federace (dále jen „FIVB") a Evropské volejbalové konfederace (dále jen „CEV"). Jejich základní dokumenty jsou východiskem pro činnost ČVS a musí být respektovány i jakoukoliv třetí stranou podílející se v součinnosti s ČVS na rozvoji volejbalu v České republice. Na území České republiky jsou celostátní orgány ČVS (konference ČVS, výbor ČVS, správní rada ČVS) oprávněny rozhodnout o případných odlišnostech směrnic ČVS oproti dokumentům FIVB a CEV. ČVS je jediným představitelem českého volejbalu v těchto mezinárodních organizacích.

Účelem (hlavní činností, posláním) ČVS je vytváření podmínek pro rozvoj všech forem a výkonnostních úrovní volejbalu a beachvolejbalu včetně masového a rekreačního. ČVS zabezpečuje státní reprezentaci a podporuje reprezentaci oddílovou. Účelem (hlavní činností, posláním) ČVS je dále v rozsahu své působnosti chránit práva svých členů, školit, doškolovat a zabezpečovat vzdělávání trenérů, rozhodčích, školitelů a dalších odborných volejbalových funkcionářů, zavádět moderní technologie do tréninkových a vzdělávacích procesů a do organizace a řízení soutěží.

ČVS je výhradním majitelem, zřizovatelem a organizátorem volejbalových soutěží a akcí na území České republiky, které řídí svými orgány všech úrovní v duchu dokumentů FIVB a CEV a na základě směrnic ČVS. Český volejbalový svaz může být sdružen v jiné organizaci s právem kdykoli z ní vystoupit. O začlenění nebo o vystoupení rozhoduje výbor ČVS.

ČVS může za účelem zajištění materiálních a finančních prostředků pro rozvoj volejbalu vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost, může zakládat obchodní Číslo 00/2015 „Stanovy Českého volejbalového svazu“ Strana 3 společnost a vstupovat do obchodních společností a jiných organizací. Tyto činnosti může vykonávat pouze v souladu s právními předpisy České republiky. 8. Jednotlivým subjektům sdruženým v ČVS náleží všechna individuální práva vycházející z jejich základního poslání s výjimkou oprávnění uvedených v odstavci 4. tohoto článku a v článku 22, pokud nebude smluvně sjednáno nebo směrnicí ČVS stanoveno jinak.

Předsedové svazu - historie

1923-1925 - Československý volleyballový svaz, ČVS - FIRST Josef Antonín

1925-1936 - Československý volleyballový a basketballový svaz, ČVBS - SMOTLACHA František

1936-1939 - Československý volleyballový a basketballový svaz, ČVBS - PLECITÝ Alexandr

1939-1944 - Československý volleyballový a basketballový svaz, ČVBS - MAREK František M.

1944-1945 - Československý volleyballový a basketballový svaz, ČVBS - PALIVEC Rudolf

1945-1946 - Československý volleyballový a basketballový svaz, ČVBS - JEŘÁBEK Václav

1946-1949 - Československý volejbalový svaz, ČVS - HAVEL Jiří 

1949-1952 - Ústředí odbíjené ČOS - KOZEL Jaroslav

1952-1957 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - KOUTSKÝ Otakar

1957 - 1964 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - HEJDUK Jan

1964 - 1968 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - ČERVINKA Karel

1968 - 1970 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - VÉVODA Jaroslav - federální

1969 - 1977 - Český volejbalový svaz ČVS - BÁČA Jan - český

1970-1972 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - KOUTSKÝ Otakar - federální

1972-1979 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - BERAN Otakar - federální

1979 - 1983 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTVPRIELOŽNÝ Dušan - federální

1977 - 1979 - Sekce odbíjené Českého ÚV ČSTV - HUMHAL Miloslav - český

1981 - 1982 - Sekce odbíjené Českého ÚV ČSTV - VYORAL Vladimír - český

1983 - 1989 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - PĚNKAVA František - federální

1982 - 1993 - Český volejbalový svaz - ŠVEDA Anton - český

1989 - 1990 - Ústřední sekce odbíjené ÚV ČSTV - LESZCZYNSKI Roman

1990 - 1993 - Česká a Slovenská federace volejbalu (ČSFV) - HRONEK Jan

1993 - 2005 - Český volejbalový svaz (ČVS) - KUČERA Pavel

2005 - 2010 - Český volejbalový svaz (ČVS) - LÉBL Antonín

2010 - 2017 - Český volejbalový svaz (ČVS) - HANÍK Zdeněk

od 2017 - Český volejbalový svaz (ČVS) - PAKOSTA Marek

© ČVS 2015-2018