Struktura ČVS

  • Orgány ČVS
  • Celostátní
    • Valná hromada
  • Okresní
  • Okresní a měst.
    volejb. svazy
  • Výbor OVS
  • Komise ČVS
© ČVS 2015-2018