Reprezentace
26. 5. 2024
Ženy - turnaj GEL Maribor : CZE - SLO
Reprezentace
30. 5. 2024
Muži - turnaj GEL Karlovy Vary : CZE - FIN
Reprezentace
31. 5. 2024
Ženy - turnaj GEL Tarnow : CZE - UKR
Reprezentace
1. 6. 2024
Ženy - turnaj GEL Tarnow : CZE - BEL
Reprezentace
1. 6. 2024
Muži - turnaj GEL Karlovy Vary : CZE - ROU
ČVS
1. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Karlovy Vary
ČVS
8. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Praha
Reprezentace
15. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
Reprezentace
16. 6. 2024
Ženy - Final Four GEL 2024 - Ostrava
ČVS
22. 6. 2024
Celostátní festival - minivolejbal - Ostrava
Reprezentace
2. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
3. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
9. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
10. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
24. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: MNE - CZE, Kolasin
Reprezentace
29. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: CZE - NOR, Tábor
9.11.2020

Metodický dopis č. 21 - Faktory motivace u mladých hráčů v tréninku volejbalu II.

Snahou metodických dopisů č. 20 a 21 je na příkladu blízké sportovní hry (volejbalu) ukázat, jak hráči, hráčky a trenéři vnímají určité faktory motivace. Proč jeden hráč přistupuje k tréninku jinak než ostatní? Proč je při utkání úzkostný nebo agresivní? Podobnými otázkami po důvodech lidského chování se zabývá psychologie v oblasti motivace. Jak je možné motivovat hráče? To je klíčová otázka prakticky každého trenéra. Snažíme se na ni alespoň částečně, odpověď na základě výsledků šetření v průběhu volejbalového tréninku u mladých vrcholových hráčů, hráček (ve věku 16-18 let) a jejich trenérů.

Cílem bylo zjistit, jakou důležitost přisuzují jednotlivým motivačním faktorům hráči, hráčky a trenéři vybraných družstev a následně provést porovnání těchto údajů. K získání podkladů byl vytvořen čtyřškálový dotazník, kdy si u každé položky trenéři i hráči vybírali jednu z následujících kategorií:

 • důležité
 • středně důležité
 • málo důležité
 • nedůležité

 

V předešlém metodickém dopisu jsme se zabývali oblastí týkající se osobnosti a činnosti trenéra, jeho přístupu k hráčům a vztahu k nim.  Nyní se zabýváme okruhem otázek týkající se interakce hráče a týmu.

 

1. Snaha být prospěšný týmu

                                                           Graf 1

Snaha být prospěšný týmu se ukázala jako jeden z nejsilnějších motivačních faktorů u všech tří sledovaných skupin. Všichni trenéři chápou snahu být týmu prospěšný jako velmi důležitý faktor. U dívek bylo zjištěno, že 85 % ho považuje za velmi důležitý a 15 % za středně důležitý. Výsledky chlapců se oproti trenérům a dívkám mírně liší. Jako velmi důležitý ho považuje 65 % chlapců, středně důležitý 30 % a málo důležitý 5 %. 

 

2. Dobrá atmosféra v týmu

                                                          Graf 2

Výsledky odpovědí vyšly prakticky shodně. Všechny skupiny považují dobrou atmosféru v týmu jako velmi důležitý motivační činitel. Odpovědi dívek a trenérů se shodují, 90 % považuje tento faktor za velmi důležitý. U chlapců bylo zjištěno 80 %.

 

3. Snaha být respektován týmem

                                                               Graf 3

Být respektován týmem je pro dívky silnější motivační faktor než pro chlapce. U dívek považuje 45 % snahu být respektován za velmi důležitý faktor a 50 % za středně důležitý. U chlapců bylo zjištěno, že 30 % považuje respekt týmu za velmi důležitý a naopak pro 15 % je důležitý málo nebo vůbec. Trenéři považují snahu být respektován týmem za důležitý motivační faktor, 50 % z nich ho považuje za velmi důležitý a 50 % za středně důležitý.

 

4. Kamarádské vztahy v týmu

                                                                  Graf 4

Všichni dotázaní uvedli kamarádské vztahy v týmu jako důležitý motivační faktor. Pro 85 % dívek a 75 % chlapců jsou kamarádské vztahy v družstvu velmi důležité. Na rozdíl od výsledků odpovědí chlapců a dívek, které jsou relativně totožné, se výsledky trenérů liší. Z jejich odpovědí vyplývá, že kamarádské vztahy v týmu nepovažují za tak silný motivační faktor jako samotní hráči.

 

5. Příklad druhého

                                                              Graf 5

V grafu 5 je možné vidět, že příklad druhého je silnější motivační činitel pro dívky než pro chlapce. Za málo důležitý nebo nedůležitý ho považuje 45 % chlapců. Naopak pro 80 % dívek a 80 % trenérů je tento faktor středně důležitý nebo velmi důležitý.

 

6. Rivalita v týmu

                                                            Graf 6

Rivalitu v týmu uvedlo jako velmi důležitý motivační faktor 35 % chlapců a pouhých 15 % dívek.  Naopak pro 40 % chlapců a 45 % dívek není důležitým motivačním faktorem. Trenéři uvádějí rivalitu v týmu jako mnohem silnější motivační faktor než hráči. Jako středně důležitý ho považuje 80 % trenérů.

 

Závěrečné shrnutí:

Dívky přikládají velký význam:

 • dobré atmosféře uvnitř týmu
 • kamarádským vztahům
 • naopak jako nepříliš motivující vnímají přílišnou rivalitu

U chlapců se ukázaly mezi nejdůležitější motivační faktory:

 • dobrá atmosféra v týmu
 • dobré vztahy mezi hráči
 • oproti dívkám nepřikládají takový význam respektování týmem

Trenéři považují za nejdůležitější motivační faktor u svých svěřenců:

 • snahu být prospěšný týmu
 • dobrou atmosféru v něm
 • kamarádské vztahy nepokládají v týmu za tak silný motivační faktor jako hráči

 

Zpracoval PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., foto ČVS/Kohelka

Krátké zprávyArchiv
Zlatá evropská liga

muži: Ukrajina – Česko 1:3 (22:25, 25:23, 15:25, 22:25) ženy: Česko – Španělsko 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)

 
FIVB Beach Pro Tour

BPT Elite 16 Espinho (POR): George / Andre (BRA) – Perušič / Schweiner 2:1 (21:14, 17:21, 15:12)   BPT Futures Battipaglia (ITA): Šépka / Sedlák...

 
Nové angažmá pro sezónu 2024/2025

Po dvou sezónách v celku Chaumont Volley-Ball 52 opouští reprezentační univerzál Patrik Indra francouzskou nejvyšší soutěž a odchází okusit polskou...

 
Nové angažmá pro sezónu 2024/2025

Zkušenost do týmu Prostějova by měla přinést brazilská smečařka Sonaly Monteiro Cidrao, která přichází z EC Pinheiros, což byl její už devátý klub...

 
Zlatá evropská liga - muži - Lucemburk (LUX)

Česko – Lucembursko 3:0 (25:17, 25:13, 25:22)

 
FIVB Beach Pro Tour

BPT Elite 16 Espinho (POR): Perušič / Schweiner – Hodges / Schubert (AUS) 0:2 (18:21, 17:21)   BPT Futures Battipaglia (ITA): Trousil / Westphal...

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018