Reprezentace
1. 10. 2023
Muži - kvalifikace OH: BRA - CZE, Brazílie
Reprezentace
3. 10. 2023
Muži - kvalifikace OH: CUB - CZE, Brazílie
Reprezentace
4. 10. 2023
Muži - kvalifikace OH: IRI - CZE, Brazílie
Reprezentace
7. 10. 2023
Muži - kvalifikace OH: GER - CZE, Brazílie
Reprezentace
7. 10. 2023
Muži - kvalifikace OH: UKR - CZE, Brazílie
Reprezentace
9. 10. 2023
Muži - kvalifikace OH: CZE - QAT, Brazílie
 

Nahrávačská výzva

Letos došlo v kategorii mladších žákyň ke sporům ohledně tahaného míče při nahrávce. Někteří trenéři vyvíjeli tlak na rozhodčí, aby posuzovali přísněji tahání při odbití nahrávaček. Protože se tento problém týká metodiky tréninku nahrávačů v projektu Benjamíni a Naděje inicioval Úsek vzdělávání jednání s vedením komise rozhodčích a předkládáme jeho závěry: - [ ] Metodickým východiskem je technika většiny světových nahrávačů, kteří odbíjejí s drobnou časovou prodlevou, kdy se míč na několik milisekund zastaví v prstech /videosekvence 1, 4, 7/. - [ ] V kategorii mladších a starších žáků se vyskytují díky nedostatečné síle prstů, zápěstí a předloktí technické nedostatky dvojího druhu, zaprvé: nesouhlasné nasazení rukou na míč, čili dvoják a zadruhé potažení míče při nahrávce. Dvojáky jsou tolerovány, tažení nikoliv. - [ ] V postupu nácviku usilujeme při cvičeních o to, aby míč stlačil palce dolů a došlo k procítění kontaktu s míčem, z toho důvodu používáme medicinbaly a basketbalové míče /videosekvence 5/. - [ ] Vzhledem k tomuto postupu je žádoucí, aby ve věku do 15 let bylo mírné potažení tolerováno, protože se bude s nárůstem síly zkracovat, ale kontrola míče bude zachována, zatímco nečisté odbití /nesouhlasné nasazení/ v budoucnu k žádnému progresu nepovede. - [ ] Dohodli jsme se s rozhodčími, že tato tolerance může nastat za následujících dvou podmínek: - [ ] Míč je odbit v ose směru letu, čili, že potažení není kompenzací nedostatečného pohybu nohama k míči, kdy je míč mimo osy těla. - [ ] Míč je potažen především činností zápěstí mírnou podporou loktů. Lokty by při odbití v žádném případě neměly klesnout pod úroveň ramen a míč by měl být odbit nad obličejem, neměl by být spuštěn k bradě nebo dokonce pod úroveň brady. - [ ] Ve video-ukázce je patrné, že jak v odbíjení v kategorii U 14 /videosekvence 2, 3/, tak v kategorii U 16 /videosekvence 6/, není markantní rozdíl mezi chlapci a dívkami, dokonce se zdá, že chlapci tahají víc. Ovšem z hlediska posuzování rozhodčích byly dívky na M-ČR U14 penalizovány, chlapci nikoliv. Je třeba dodat, že se tak dělo především na nátlak některých trenérů. Výše uvedený trend je tedy v souladu s míněním vedení komise rozhodčích i úseku vzdělávání, a rádi bychom, aby jednotný pohled na problematiku zvítězil i mezi trenéry mladších žáků. Zdeněk Haník a Ondra Foltýn

Shlednuti: 372 x  |  Zverejneno 31.5.2023  | 
Podobná videa
13.2.2022  |  376 x
© ČVS 2015-2018