Reprezentace
2. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
3. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: LAT - CZE, Riga
Reprezentace
9. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
10. 8. 2024
Muži - přátelské utkání: BEL - CZE
Reprezentace
24. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: MNE - CZE, Kolasin
Reprezentace
29. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: CZE - NOR, Tábor

Zásady zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete všechny informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů. Stránka vznikla proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje. Zároveň Vám tímto způsobem poskytujeme prostor pro případné dotazy nebo žádosti o uplatnění Vašich práv.

logo

Český volejbalový svaz („ČVS“) - prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

ČVS zpracovává Vaše osobní údaje:

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • v přiměřeném rozsahu;
 • přesné a aktualizované;
 • po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

 

ČLEN ČVS

ČLEN ČVS – REPREZENTANT ČR, VRCHOLOVÝ HRÁČ

NÁVŠTĚVNÍK AKCÍ POŘÁDANÝCH ČVS

OBCHODNÍ PARTNER, SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA (OSVČ)

NÁVŠTĚVNÍK WEBOVÝCH STRÁNEK

 

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro ČVS velmi důležité. Proto Vás na této stránce budeme informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme, jak dlouho Vaše údaje uchováváme, na koho se můžete obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti, jak můžete zpracování ovlivnit, jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny a poradíme Vám, i kde si na nás případně můžete stěžovat. Dále zde můžete zjistit vše o námi používanými cookies a dalších službách.

Pokud si nebudete jistí významem některých výrazů, vyzkoušejte náš Slovník pojmů.


ČLEN ČVS

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci činnosti mohou být ČVS zpracovávány vaše osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Evidence členské základny;
 • Evidence uživatelů VOS API (informační systém ČVS);
 • Marketingové účely (prezentace činnosti ČVS na webových stránkách a sociálních sítích);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které ČVS plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci);
 • Registrace člena klubu;
 • Registrace hráčských přestupů;
 • Rozdělení do hráčských kategorií;
 • Vedení databáze Evropské volejbalové konfederace;
 • Vedení databáze Světové volejbalové federace;
 • Vedení disciplinárních řízení;
 • Vedení zápasových statistik;
 • Vedení zápisu o utkání;
 • Vyloučení duplicity členství;
 • Vyúčtování registračních, licenčních a jiných poplatků;
 • Žádosti o dotace.

 

Zpracovávané osobní údaje

ČVS zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno;
 • Příjmení;
 • Datum narození;
 • Adresa;
 • Rodné číslo;
 • Žena/Muž;
 • Telefon;
 • E-mail;
 • Fotografie.

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala.

Osobní údaje jsou ve ČVS zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

příjemci osobních údajů

Ve společnosti ČVS jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a členům ČVS, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování dle následujícího schéma hierarchizace přístupů v systému VIS:

 

 

Výška práva

Obsah práva

Osoby

1

Prohlížení detailu své osoby

Každý člen

2

Prohlížení detailu všech osob svého klubu/oddílu

Odpovědné osoby za kluby

3

Prohlížení detailu osob, statistik a seznamů svých členů v rámci KVS

Funkcionáři KVS a OVS

4

Přegenerování hesla pro přístup do systému VIS u osob svého KVS, které již mají přístup vytvořený

Předsedové a sekretáři KVS

5

Registrace nových osob, editace osob, vytvoření přístupu do systému VIS, nastavení příslušnosti k Asociaci beachvolejbalu, tisk a prodloužení platnosti průkazu

Pracovníci matriky

6

Editace data narození a nastavení úmrtí osoby

Předseda RMK ČVS

7

Možnost přidělovat práva ostatním

 

8

Administrace

Asistent administrátora (místopředseda a sekretář STK ČVS)

9

Administrátor s neomezenými právy

Administrátor (generální sekretář ČVS)

 

ČVS předává osobní údaje příslušným sportovním Svazům; Výkonnému výboru České unie sportu; příslušným orgánům státní správy a samosprávy (pro účely zajištění dotací).

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování a dále po dobu maximálně 10 let od ukončení členství v ČVS.

 


ČLEN ČVS – REPREZENTANT, VRCHOLOVÝ HRÁČ

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci zajištění reprezentace ČR mohou být ČVS zpracovávány osobní údaje hráčů – reprezentantů zejména pro tyto účely:

 • Evidence členské základny;
 • Evidence uživatelů VOS API (informační systém ČVS);
 • Marketingové účely (prezentace činnosti ČVS na webových stránkách a sociálních sítích);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které ČVS plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci);
 • Registrace člena klubu;
 • Registrace hráčských přestupů;
 • Rozdělení do hráčských kategorií;
 • Vedení databáze Evropské volejbalové konfederace;
 • Vedení databáze Světové volejbalové federace;
 • Vedení disciplinárních řízení;
 • Vedení zápasových statistik;
 • Vedení zápisu o utkání;
 • Vyloučení duplicity členství;
 • Vyúčtování registračních, licenčních a jiných poplatků;
 • Zajištění přestupu do třetí země;
 • Žádosti o dotace.

 

Zpracovávané osobní údaje

ČVS zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno;
 • Příjmení;
 • Datum narození;
 • Adresa;
 • Rodné číslo;
 • Žena/Muž;
 • Telefon;
 • E-mail;
 • Fotografie;
 • Výška;
 • Váha;
 • Klubová příslušnost;
 • Číslo OP/pasu, platnost dokladu, datum vydání dokladu;
 • Specifické herní dovednosti;
 • Nezbytná zdravotní dokumentace.

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala.

Osobní údaje jsou ve ČVS zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

příjemci osobních údajů

Ve společnosti ČVS jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a členům ČVS, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování dle následujícího schéma hierarchizace přístupů v systému VIS:

Výška práva

Obsah práva

Osoby

1

Prohlížení detailu své osoby

Každý člen

2

Prohlížení detailu všech osob svého klubu/oddílu

Odpovědné osoby za kluby

3

Prohlížení detailu osob, statistik a seznamů svých členů v rámci KVS

Funkcionáři KVS a OVS

4

Přegenerování hesla pro přístup do systému VIS u osob svého KVS, které již mají přístup vytvořený

Předsedové a sekretáři KVS

5

Registrace nových osob, editace osob, vytvoření přístupu do systému VIS, nastavení příslušnosti k Asociaci beachvolejbalu, tisk a prodloužení platnosti průkazu

Pracovníci matriky

6

Editace data narození a nastavení úmrtí osoby

Předseda RMK ČVS

7

Možnost přidělovat práva ostatním

 

8

Administrace

Asistent administrátora (místopředseda a sekretář STK ČVS)

9

Administrátor s neomezenými právy

Administrátor (generální sekretář ČVS)

 

ČVS předává osobní údaje příslušným sportovním Svazům; Výkonnému výboru České unie sportu; příslušným orgánům státní správy a samosprávy (pro účely zajištění dotací), .

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování a dále po dobu maximálně 10 let od ukončení členství v ČVS.


NÁVŠTĚVNÍK AKCÍ POŘÁDANÝCH ČVS

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČVS pořádá v rámci své činnosti soutěže a turnaje, kterých se účastní široká veřejnost.

V rámci těchto akcí mohou být společností zpracovávány osobní údaje návštěvníků z řad veřejnosti zejména pro tyto účely:

 • Marketingové účely;
 • Prezentace činnosti ČVS;
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které ČVS plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).

Zpracovávané osobní údaje

ČVS zpracovává následující osobní údaje:

 • Fotografie;
 • Audio a videozáznamy.

Osobní údaje jsou ve ČVS zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

příjemci osobních údajů

Ve společnosti ČVS jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování.

ČVS nepředává osobní údaje účastníků akcí, které organizuje žádným dalším zpracovatelům osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni tyto osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

Doba uchování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování a dále po dobu.


Obchodní partner, SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA (OSVČ)

Účely zpracování osobních údajů

Při plnění smluvního vztahu s našimi obchodními partnery (je-li obchodním partnerem fyzická osoba, případně dochází-li ke zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících obchodního partnera, právnickou osobu) mohou být společností ČVS zpracovávány osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu;
 • Plnění zákonných povinností;
 • Vymáhání pohledávek;
 • Ochrana vlastních nároků;
 • Obrana v případném sporu;
 • Poskytování služeb a jiného plnění;
 • Vyřizování reklamací;
 • Komunikace s právnickou osobou prostřednictvím nominovaných osob;
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které ČVS plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci).

Zpracovávané osobní údaje

ČVS zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační osobní údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o bankovním spojení;

a to dle účelu, pro který osobní údaje od subjektu osobních údajů získala.

Osobní údaje jsou ve ČVS zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně.

příjemci osobních údajů

Ve společnosti ČVS jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů ČVS, a to pouze v míře nezbytné pro naplněné jednotlivých účelů zpracování.

ČVS nepředává osobní údaje obchodních partnerů a spolupracujících osob žádným dalším zpracovatelům osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů ČVS a dalších fyzických osob spolupracujících v rámci smluvního vztahu se společností ČVS budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Obchodní partner bere na vědomí, že ČVS bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je odpovědný za řádné poučení o zpracování osobních údajů společností ČVS své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností ČVS.

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je ČVS povinna, jakožto správce osobních údajů, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Konkrétně, pro plnění smluvního vztahu, po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení. Pro účetní a daňové účely po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


NÁVŠTĚVNÍK WEBOVÝCH STRÁNEK

POUŽITÍ COOKIES A DALŠÍCH SLUŽEB

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na internetové stránky. Český volejbalový svaz na svých stránkách Cookies nevyužívá.

ČVS v rámci provozu svých webových stránek využívá služby Google Analytika pro účely optimalizace webových stránek. Více o podmínkách služby na https://www.google.com/analytics/terms/us.html .

 

PRO VŠECHNY

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

KONTAKT

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla ČVS nebo emailem na. ČVS si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

KONTAKT NA DOZOROVÝ ORGÁN

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Datová schránka: qkbaa2n

e-mail: posta@uoou.cz

telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)

 

SLOVNÍK POJMŮ

V souladu s platnou legislativou se pro účely těchto Zásad rozumí:

(a) správcem subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů nebo kterému povinnost zpracovávat osobní údaje ukládají platné a účinné právní předpisy; za správce se pro účely těchto Zásad považuje společnost ČVS a.s.;

(b) zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

(c) subjektem údajů identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (nikoliv osoba právnická – společnost nebo organizace);

(d) příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli (s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje na základě platných a účinných právních předpisů);

(e) osobním údajem veškeré informace o fyzické osobě (subjekt údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, datum narození, identifikační číslo, adresné a kontaktní údaje, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; za osobní údaje se považují i data, která se sama o sobě netýkají fyzické osoby, ale ve spojení s jinými informacemi by již bylo možné tato data přiřadit (i jen potenciálně) ke konkrétní fyzické osobě (např. barva a značka osobního vozidla, jako údaje týkající se věci, která sama o sobě nesouvisí s fyzickou osobou);

(f) zvláštní kategorií osobních údajů osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby; zvláštní ochrany požívají údaje týkající se odsouzení za trestné činy;

(g) biometrickými údaji osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;

(h) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů – nejedná se tedy o osobní údaj;

(i) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, ale i výmaz nebo zničení;

(j) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování;

(k) uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat;

(l) likvidací osobních údajů fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování; formou likvidace osobních údajů je i anonymizace;

(m) anonymizací činnost, při které dojde k trvalému smazání či rozpojení identifikátorů, pomocí kterých je možné ztotožnit konkrétní fyzickou osobu;

(n) pseudonymizací zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; po opětovném přiřazení dodatečných informací je možné konkrétní fyzickou osobu opětovně identifikovat;

(o) profilováním jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se např. jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu apod.;

(p) souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

(q) databází/evidencí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;

(r) porušením zabezpečení osobních údajů (tzv. „Data Breach“) porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

© ČVS 2015-2018