18.9.2019

Metodický dopis č. 12 - přihrávka I.

Metodický dopis se zabývá základy přihrávky, jejíž kvalita výrazně ovlivňuje úspěšnost týmu v útoku.

Provádí se nejčastěji bagrem – odbitím obouruč spodem v ose těla i mimo něj a podle situace také odbitím obouruč vrchem. Volba způsobu odbití záleží na délce, výšce a razanci podání.

Přihrávku rozlišujeme na příjem podání, kterou se budeme zabývat v tomto metodickém dopisu a přihrávku v průběhu rozehry. Dále v textu uváděno jako přihrávka.

Důležitým aspektem při jejím nácviku je osvojení si správné techniky odbití míče dále rozvíjení rychlostně-koordinačních schopností a anticipace (předvídání) letícího míče.

Při nácviku přihrávky je v prvé řadě potřeba seznámit hráče, na kterém místě hřiště mají zaujmout výchozí postoj (střeh) a kam mají směřovat míč.

Vhodné místo pro příjem podání je individuální záležitostí. Většina hráčů na výkonnostní úrovni zaujímá postoj cca 1 až 2m před zadní čárou a přibližně 1,5 - 2m od postranních čar.

Hráči by měli při přihrávce směřovat míč do vzdálenosti přibližně 1,5m od sítě (na její střed, či blíže k přijímajícímu hráči). Přihrávka musí být odehrána dostatečně vysokým obloukem, tak aby nahrávající hráč neměl problém se včas dostat pod míč a mohl provést kvalitní nahrávku.

 

Přihrávka bagrem v ose těla:

Před odbitím stojí hráč ve středním volejbalovém postoji. Z něho provádí pohyb vedoucí ke kontaktu s míčem výkrokem, úkrokem nebo pouhým přenesením těžiště ve stabilizovaném postoji nebo různými druhy přesunů na krátkou vzdálenost, které jsou zastaveny naskočením na obě nohy, nebo zastaven brzdícím a vyrovnávajícím krokem.

Těsně před spojením se paže v loktech napínají. Spojují se již napnuté, a to ve větší vzdálenosti před trupem kvůli prodloužení dráhy tlumení (odnímání rychlosti míči). Trup setrvává v mírném předklonu nebo se ještě o něco více předklání. Nohy jsou pokrčené ve vzdálenosti o něco větší, než je šíře ramen a váha je na předních částech chodidel.

Při kontaktu s míčem se paže vytočí měkkou částí předloktí nahoru a zápěstí s prsty se tlačí dolů. Kontakt s míčem je proveden v horní polovině předloktí. Paže začínají tlumící pohyb podle rychlosti letícího míče, ramena jsou zatlačena dopředu, lokty fixovány, zápěstí se tlačí k sobě a dolů. Nohy provádí aktivní pohyb vzad, jenž je dán rychlostí letícího míče. Zároveň mírný pohyb vzad provádí i trup.

Herní situace si vyžadují přijímat míč jak v ose těla, tak i mimo ni. Příjem mimo osu těla se provádí v případech, kdy míč letí velkou rychlostí, nebo mění směr mimo hráče či za něj. Tehdy se hráč nestačí včas přesunout k míči, nebo musí před ním odskočit do strany, vzad a odbít jej vedle těla. Z těchto důvodu je nutné již od začátku nácviku nacvičovat přihrávku bagrem v ose těla a ihned v návaznost i mimo něj.

 

Přihrávka bagrem mimo osu těla:

Odbití blízko těla

Při odbití na pravé straně je levá noha mírně vpředu, trup se uklání doprava a spojené, natažené paže se vytočí tak, aby obě byly v jedné rovině ke kolmici dráhy přilétajícího míče.

 

Odbití před tělem v úkroku

Hráč při odbití vpravo zahajuje pohyb úkrokem pravé nohy a jejím pokrčením. Trup se ve vzpřímené poloze posune doprava nad ukročenou nohu. Odbití je provedeno před tělem s tím, že osa ramenní je stále kolmá na směr odbití.

 

Odbití vedle a za tělem v úkroku

Hráč se u odbití vpravo po úkroku pravou nohou, kterou pokrčí, snaží posunout trup směrem doprava nad ukročenou nohu. Nestihne-li zasáhnout míč před tělem, proběhne kontakt s míčem vedle těla, kdy osa ramenní by měla být kolmo na směr odbití. V případě, že se míč dostane za tuto rovinu, tlačí hráč levé rameno dolů a pravé dopředu a nahoru. Do odbití se zapojí rotace trupu a částečně i pohyb paží. Noha, která je na straně odbití se posouvá vzad a je vzdálenější oporou.

 

Postup herního myšlení u přihrávky:

1. Zkontroluj postavení svoje i svého spoluhráče a uvědom si, kam máš umístit přihrávku.

2. Pozorně sleduj podávajícího hráče a snaž se analyzovat druh a taktiku jeho podání:

- jaké podání provádí a odkud,

- jak bývá úspěšný,

- do kterého místa hřiště obyčejně podání směřuje,

3. V momentě nadhození míče podávajícím, přejdi z uvolněného vyššího postoje do střehového postoje pro příjem podání. Před odbitím je vhodné provedení aktivačních pohybů nohou (například rychlé kroky na předních částech chodidel.)

4. Koncentruj se a snaž se rychle rozpoznat křivku letu míče (je třeba počítat s větrem) a následně zaujmout co nejrychleji nejvýhodnější polohu – nohou, trupu a paží

5. Při odbíjení přejdi z přímého pozorování míče na periferní

6. Po přihrávce se co nejrychleji zapoj do další činnosti (útoku, při špatné přihrávce obrany).

 

Poznámka:

Nácviku a tréninku přihrávky je třeba v tréninkovém procesu mládeže věnovat množství času. Trenér by měl klást velký význam nejen na kvalitu provedení (techniku), ale i rozvoj rychlostních schopností (především rychlost reakce a lokomoční rychlost) a působit na psychickou odolnost přihrávajících hráčů.

 

Zpracovali: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., Mgr. Ondřej Vlček, Mgr. Roman Reismüller

Krátké zprávyArchiv
Český pohár 2021/2022 muži - 3. kolo

Kladno volejbal cz – VK Euro Sitex Příbram 1:3 (21:25, 25:20, 24:26, 21:25) první utkání 1:3 – do čtvrtfinále postupuje Příbram

 
Pohár CEV - muži

Ribnica Kraljevo (SRB) – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (19:25, 25:20, 16:25, 18:25), VK Jihostroj České Budějovice – Kuzbass Kemerovo (RUS) 2:3 (23:25,...

 
Změna v Liberci

Po nepřesvědčivých výkonech volejbalistů Dukly Liberec v probíhající sezóně skončil na trenérském postu Michal Nekola. Než vedení Dukly najde jeho...

 
Český pohár 2021/2022 muži - 3. kolo

VK Lvi Praha – VSC Fatra Zlín 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) první utkání 3:0 – do čtvrtfinále postupují Lvi Praha

 
Český pohár 2021/2022 ženy - 2. kolo

Volejbal Přerov – TJ Ostrava 1:3 (25:22, 19:25, 11:25, 18:25) – do 3. kola postupuje Ostrava

 
Nové nařízení MZ Vlády ČR platná od 26.11.2021

Od 26. 11. 2021 je nařízením Ministerstva zdravotnictví Vlády ČR povoleno maximálně na utkání UNIQA volejbalové extraligy mužů i žen 1 000 osob na...

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018