14.5.2020

Zahájení sezóny letních turnajů ABV v roce 2020

Zdravíme hráče, trenéry, kluby, promotéry a všechny fanoušky plážového volejbalu po nucené pauze způsobené pandemií COVID-19. Chtěli bychom Vás tímto textem informovat o několika důležitých faktech, novinkách a také několika změnách v oblasti BV turnajů.

Zahájení série turnajů ABV je naplánována na víkend 30. - 31. května 2020, což znamená, že deadline přihlášek pro turnaje tohoto víkendu bude klasicky v pondělí (25. 5.) do 20 hodin.

Na webu ČVS jsou zveřejněny dvě varianty Hracího řádu ABV. První z nich bude HŘ schválený radou ABV a následně i Správní radou ČVS. Druhá verze, obsahově shodná, Vám žlutě zvýrazněným textem odhalí, kde všude došlo ke změnám oproti předchozí verzi. Zde jsou odkazy na zmíněné verze HŘ:

 

http://www.cvf.cz/dokumenty/download/03_Celost%C3%A1tn%C3%AD%20sout%C4%9B%C5%BEe/3-05_Beachvolejbalov%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe/2020_LEG_Hraci_rad_2020_v1.pdf

 

http://www.cvf.cz/dokumenty/download/03_Celost%C3%A1tn%C3%AD%20sout%C4%9B%C5%BEe/3-05_Beachvolejbalov%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe/2020_LEG_Hraci_rad_2020_v1_zvyraznene-zmeny.pdf

 

Novinkami v Hracím řádu 2020 jsou mmj:

 • žebříčky všech věkových kategoriích nebudou počítány z turnajů za poslední 1 rok, ale 1 rok + délku pauzy způsobenou šířením nákazazy koronavirem, kterou počítáme od 1. 3. 2020. Pokud bude potvrzeno zahájení turnajů s prvním dnem hlavní soutěže 30. 5. 2020, pak se žebříčky budou skládat z výsledků za posledních 457 dní
 • do redukovaného počtu bodů v žebříčcích mládeže bude nově započítaný limitovaný počet bodových zisků z dospělých turnajů

 

Dále si prosím MUSÍME UVĚDOMIT, že je nutné dodržovat hygienické normy vyhlášené vládou ČR.

 

Přihlašování, změny spoluhráče a odhlášky na turnajích ABV

Od letní sezóny 2020 je možné se na turnaje ABV přihlásit pouze přes Volejbalový informační systém VIS (neplatí pro tým složený ze zahraničních hráčů). Úspěšné přihlášení na turnaj je podmíněno úspěšnou realizací žádosti o přihlášku přes modul Podatelna ve VIS, který zahrnuje odsouhlasení přihlášky a zároveň uhrazení žádosti (tj. uhrazení startovného ve výši startovného za hlavní soutěž). Platit startovné v hotovosti promotérovi v místě turnaje už nebude možné (vyjma týmů složených ze zahraničních hráčů).

A1) Přihláška -  chci přihlásit sebe a spoluhráče

Týmy se mohou až do uzávěrky nasazení dané části turnaje přihlašovat prostřednictvím VIS:

1. Hráč se přihlásí do VIS na stránce https://vis.cvf.cz/

 • Hráč si v Osobním nastavení zkontroluje zejména kontaktní údaje. V případě neplatných údajů je zaktualizuje.

2. Hráč vytvoří žádost o Přihlášku na beachový turnaj

 • Na domovské stránce VIS hráč vstoupí přes dlaždici do modulu Podatelna. V menu vlevo vytvoří žádost. Vybere možnost Beach → Přihláška na beachový turnaj. Hráč zvolí Kategorii → zvolí Turnaj → zvolí sebe a spoluhráče → potvrdí shrnutí žádosti.
 • VIS vytvoří žádost s 9místných číslem a zobrazí hráči tuto “otevřenou” žádost. V tento okamžik ještě tým není na turnaj přihlášen!
 • Samotnému hráči i jeho spoluhráči přijde email o podání nové žádosti ve VIS (zpráva obsahuje 9 místné číslo žádosti i hypertextový odkaz na tuto žádost). Emaily jsou odeslány na adresy zadané v kontaktních údajích hráčů. V případě, že email nenajdete ve složce Doručené, zkontrolujte prosím také složky Spam a Hromadné.

3. Tým úspěšně uzavře vytvořenou žádost.

Pro dokončení přihlášení a zařazení na startovní listinu je třeba splnit obě akce v žádosti:

 • Hráč nebo spoluhráč potvrdí souhlas s přihlášením na turnaj kliknutím na otazník v šedivém kruhu v řádku této akce.
 • Hráč nebo spoluhráč uhradí žádost ve výši celého startovného týmu do hlavní soutěže (podrobnostem vyúčtování startovného pro daný tým je věnována následující kapitola E). Jeden z hráčů klikne na otazník v šedivém kruhu v řádku této akce. Po potvrzení volby “Uhradit” se automaticky přenese do modulu Banka, kde si hráč zvolí z dostupných účtů a platbu potvrdí. Po potvrzení je hráč opět přenes do modulu Podatelna k řešené žádosti.

Žádost nemusí být uhrazena pouze samotnými hráči týmu, ale jakýmkoli subjektem (jiným hráčem nebo oddílem) ve VIS, který má v modulu Banka založený účet. Tento subjekt uhradí žádost tak, že se přihlásí do svého účtu ve VIS → vstoupí do modulu Banka → zvolí si ze svých dostupných účtů → v dolní části zvolí tlačítko “Platba” → vloží 9 místné číslo řešené žádosti o přihlášení na turnaj → dokončí platbu.

Pokud nemáte v modulu Banka založen účet a chcete si ho založit, čtěte níže bod D).

Po splnění obou výše uvedených akcí změní žádost status na “realizovaná”, obě akce jsou zobrazeny s fajfkou v zeleném kruhu a tým se zobrazí na startovní listině turnaje (čas uzavření žádosti bude odpovídat času přihlášení týmu na startovní listině a na tento čas se vztahují termíny dané Hracím řádem). Oběma hráčům přijde email s potvrzením úspěšné realizace žádosti o přihlášení.

Obecné podrobné informace o práci s modulem Podatelnou nabízí nápověda ve VIS: https://vis.cvf.cz/podatelna2/help

 

A2) Přihláška - jsem hráč, trenér nebo správce oddílu (dále souhrnně třetí osoba) a chci přihlásit jiný tým

Týmy mohou být až do uzávěrky nasazení dané části turnaje přihlašovány prostřednictvím VIS:

1. Třetí osoba se přihlásí do VIS na stránce https://vis.cvf.cz/

 • Je-li třetí osobou hráč nebo trenér, zkontroluje si v Osobním nastavení zejména kontaktní údaje. V případě neplatných údajů je zaktualizuje.

2. Třetí osoba vytvoří žádost o Přihlášku na beachový turnaj

 • Na domovské stránce VIS třetí osoba vstoupí přes dlaždici do modulu Podatelna. V menu vlevo vytvoří žádost. Vybere možnost Beach → Přihláška na beachový turnaj. Hráč, trenér nebo správce oddílu zvolí Kategorii → zvolí Turnaj → zvolí dva hráče → potvrdí shrnutí žádosti.
 • VIS vytvoří žádost s 9místných číslem a zobrazí třetí osobě tuto “otevřenou” žádost. V tento okamžik ještě tým není na turnaj přihlášen!
 • Třetí osobě i hráčům přijde email o podání nové žádosti ve VIS (zpráva obsahuje 9místné číslo žádosti i hypertextový odkaz na tuto žádost). Emaily jsou odeslány na adresy zadané v kontaktních údajích třetí osoby a hráčů. V případě, že email nenajdete ve složce Doručené, zkontrolujte prosím také složky Spam a Hromadné.

3. Tým úspěšně uzavře vytvořenou žádost.

Pro dokončení přihlášení a zařazení na startovní listinu je třeba splnit obě akce v žádosti:

 • Jeden z hráčů (nikoli sama třetí osoba) potvrdí souhlas s přihlášením na turnaj kliknutím na otazník v šedivém kruhu v řádku této akce.
 • Nejjednodušším způsobem otevření žádosti je rozkliknutí hypertextového odkazu v informačním emailu. Třetí osoba nebo jeden z hráčů uhradí žádost ve výši celého startovného týmu do hlavní soutěže (podrobnostem vyúčtování startovného pro daný tým je věnována následující kapitola E) kliknutím na otazník v šedivém kruhu v řádku této akce. Po potvrzení volby “Uhradit” se automaticky přenese do modulu Banka, kde si hráč zvolí z dostupných účtů a platbu potvrdí. Po potvrzení je hráč opět přenes do modulu Podatelna k řešené žádosti.

Žádost nemusí být uhrazena pouze samotnými hráči týmu, ale jakýmkoli subjektem (jiným hráčem nebo oddílem) ve VIS, který má v modulu Banka založený účet. Tento subjekt uhradí žádost tak, že se přihlásí do svého účtu ve VIS → vstoupí do modulu Banka → zvolí si ze svých dostupných účtů → v dolní části zvolí tlačítko “Platba” → vloží 9 místné číslo řešené žádosti o přihlášení na turnaj → dokončí platbu.

Pokud nemáte v modulu Banka založen účet a chcete si ho založit, čtěte níže bod D).

Po splnění obou výše uvedených akcí změní žádost status na “realizovaná”, obě akce jsou zobrazeny s fajfkou v zeleném kruhu a tým se zobrazí na startovní listině turnaje (čas uzavření žádosti bude odpovídat času přihlášení týmu na startovní listině a na tento čas se vztahují termíny dané Hracím řádem). Oběma hráčům přijde email s potvrzením úspěšné realizace žádosti o přihlášení.

Obecné podrobné informace o práci s modulem Podatelnou nabízí nápověda ve VIS: https://vis.cvf.cz/podatelna2/help

Přihláška krok po kroku

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Chci změnit spoluhráče

 

Změnit spoluhráče přímo v prostředí VIS nelze. Žádost o změnu spoluhráče je nutno zaslat STK ABV emailem na prihlasky.beach@cvf.cz. Pracovník STK tuto změnu ve startovní listině provede dle zaslané žádosti. Startovné uhrazené v rámci přihlašování původního týmu automaticky přechází na nově složený tým.

 

C) Chci se odhlásit

 

Tým se může až do uzávěrky volného odhlášení prostřednictvím VIS:

 

1. Jeden z hráčů týmu se přihlásí do VIS na stránce https://vis.cvf.cz/

2. Hráč vytvoří žádost o Odhlášení z beachového turnaje

 • Na domovské stránce VIS hráč vstoupí přes dlaždici do modulu Podatelna. V menu vlevo vytvoří žádost. Vybere možnost Beach → Odhlášení z beachového turnaje. Hráč zvolí Kategorii → zvolí Turnaj → zvolí svou dvojici → potvrdí shrnutí žádosti.
 • VIS vytvoří žádost s 9místných číslem a zobrazí hráči tuto “otevřenou” žádost.
 • Samotnému hráči i jeho spoluhráči přijde email o podání nové žádosti ve VIS (zpráva obsahuje 9místné číslo žádosti i hypertextový odkaz na tuto žádost). Emaily jsou odeslány na adresy zadané v kontaktních údajích hráčů. V případě, že email nenajdete ve složce Doručené, zkontrolujte prosím také složky Spam a Hromadné.

3. Tým úspěšně uzavře vytvořenou žádost

 

 • Pro dokončení odhlášení a odstranění ze startovní listiny je třeba splnit nevyřešenou akci v žádosti. Jeden z hráčů potvrdí souhlas s odhlášením z turnaje kliknutím na otazník v šedivém kruhu v řádku této akce.
 • Nejjednodušším způsobem otevření žádosti (pro hráče, který žádost nevytvořil) je rozkliknutí hypertextového odkazu v informačním emailu.

Po splnění obou akcí v žádosti (uhrazení žádosti v hodnotě 0 Kč je splněno automaticky) uvedených akcí změní žádost status na “realizovaná”, obě akce jsou zobrazeny s fajfkou v zeleném kruhu a tým je smazán ze startovní listiny turnaje (čas uzavření žádosti bude odpovídat času odhlášení týmu ze startovní listiny a na tento čas se vztahují termíny dané Hracím řádem). Oběma hráčům přijde email s potvrzením úspěšné realizace žádosti o přihlášení.

Obecné podrobné informace o práci s modulem Podatelnou nabízí nápověda ve VIS: https://vis.cvf.cz/podatelna2/help

 

D) Účet v modulu Banka

 

Nejjednodušší cestou jak uhradit žádost ve VIS (a tedy zaplatit startovné přihlášky na turnaj) je mít ve VIS založený účet v modulu Banka. Založení účtu a vložení peněz má následující postup:

 

1. Hráčů se přihlásí do VIS na stránce https://vis.cvf.cz/

2. Založení účtu

 • Na domovské stránce VIS hráč vstoupí přes dlaždici do modulu Banka. V menu vlevo zvolí Založit účet a následuje dialog. Účet v bance VIS má 6místné číslo.

3. Vložení peněz (kreditu)

 • Aby mohl hráč uhradit žádost, tj. startovné při přihlášení na turnaj, musí mít na účtě v Bance VIS dostatek kreditu (vložených peněz). Osoba, která provádí úhradu žádosti (platbu startovného) musí vždy zaplatit celou částku odpovídající výši startovného celého týmu v hlavní soutěži (podrobnostem vyúčtování startovného pro daný tým je věnována následující kapitola E). Podrobnou nápovědu jak vkládat peníze na účet v bance VIS naleznete v samotném VISu: https://vis.cvf.cz/banka2/help

 

Platba a potvrzení přihlášky - krok po kroku

Takto vypadá obrazovka po založení kompletní žádosti - shrnutí

Takto vypadá obrazovka po založení kompletní žádosti - shrnutí

 

Takto vypadá nabídka na zaplacení (dotyčný může mít i správu několika účtů)

Toto je nabídka na zaplacení (dotyčný může mít i správu několika účtů)

Takto vypadá obrazovka, když máte zaplaceno, nabídka na potvrzení žádosti a tím pádem potvrzení účastní v turnaji

Takto vypadá realizováná kompletní žádost. Nyní je dvojice již na startovní listině

Vydávání příjmových dokladů pořadatelem v místě turnaje již nebude možné. Po otevření vašeho účtu v modulu Banka je možnost exportu výpisu z účtu, který může sloužit jako účetní doklad.

 

E) Vyúčtování startovného

 

Hráč, trenér nebo správce oddílu, který provádí úhradu žádosti (platbu startovného) z účtu v bance VIS musí vždy zaplatit celou částku odpovídající výši startovného celého týmu v hlavní soutěži.

Vrácení celého nebo části startovného vzniká v těchto případech:

 1. Pokud se tým odhlásí prostřednictvím VIS, VIS ihned po úspěšné realizaci žádosti o odhlášení vrátí celé startovné zpět na ten účet v Bance VIS, ze kterého bylo startovné při přihlášení uhrazeno.
 2. Pokud tým zůstane v náhradních týmech, odhlásí se po termínu “uzávěrky volného odhlášení” anebo se turnaje nezúčastní, VIS v rámci vyúčtování vrátí celé startovné zpět na ten účet v Bance VIS, ze kterého bylo startovné při přihlášení uhrazeno. Vyúčtování proběhne v následujícím týdnu po skončení turnaje.
 3. Pokud tým zasáhne pouze do kvalifikace, ze které nepostoupí, VIS v rámci vyúčtování vrátí rozdíl startovného (rozdíl startovného v hlavní soutěži a kvalifikaci) zpět na ten účet v Bance VIS, ze kterého bylo startovné při přihlášení uhrazeno. Vyúčtování proběhne v následujícím týdnu po skončení turnaje.

 

Vypracovali za ABV a ÚBV Jan Zvěřina, Ondřej Vlček a Jan Meruna

Krátké zprávyArchiv
MS U19 2021 – beachvolejbal – Phuket (THA)

chlapci: Panchenko / Chuprinov (RUS) – Semerád / Šépka 1:2 (21:19, 18:21, 10:15) dívky: Bocharova / Gubina (RUS) – Neuschaeferová / Břínková 2:0...

 
Evropské poháry - ženy

Champions League: VK Dukla Liberec – Igor Gorgonzola Novara (ITA) 0:3 (11:25, 16:25, 19:25) Pohár CEV: Volero Le Cannet (FRA) – VK UP Olomouc 3:0...

 
Český pohár 2021/2022 ženy - čtvrtfinále

TJ Ostrava – VK Královo Pole 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 14:25)

 
MS U19 2021 – beachvolejbal – Phuket (THA)

dívky: Neuschaeferová / Břínková – Hautala / Mäkitalo (FIN) 2:0 (21:7, 21:10), Neuschaeferová / Břínková – Brailko / Namike (LAT) 2:0 (21:18,...

 
MS U19 2021 – beachvolejbal – Phuket (THA)

kvalifikace: Kůrka / Oliva – Licht / Chadwick (CAN) 0:2 (32:34, 19:21)

 
Český pohár 2021/2022 muži - 3. kolo

Kladno volejbal cz – VK Euro Sitex Příbram 1:3 (21:25, 25:20, 24:26, 21:25) první utkání 1:3 – do čtvrtfinále postupuje Příbram

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018